Oktatás

Albisra hazatért az Ér-kupa

Nagy izgalommal, lelkesedéssel készültek az albisiak a május 27–28-án megrendezett Ér-kupa kézilabda-vetélkedőre.

Ősszel nyithat az új kollégium Szalontán

Önálló tanintézményként 2011 őszén kezdte meg működését Nagyszalontán az Arany János Elméleti Líceum a református egyház felügyelete alatt. Utóbbi a magyar állam támogatásával most szórványközpontot épít az iskolának, és a tervek szerint ősszel már gyerekzsivajtól lesz hangos az új létesítmény.

Románokat tanít magyarul Nagyszalontán

Néhány hónappal ezelőtt nem mindennapi kezdeményezéssel állt elő az RMDSZ nagyszalontai szervezete, és az ötletet gyakorlatba is ültette: a román ajkú közösséget megszólítva lehetőséget teremtett számukra a magyar nyelv elsajátítására. TÓTH ZSUZSANNA nyugalmazott pedagógus tartja az órákat.

Iskolaépületet avattak Bihardiószegen

A bihardiószegi magyart oktatás új épülettel gazdagodott vasárnap. A május 8-i iskolaavatóra a diákok mellett szülők és pedagógusok egyaránt eljöttek.

Legyen sikerélmény az ismeretek átadása

Csaknem tíz éve tanítja a nagyszalontai kisdiákokat VERES MÓNIKA. „Nincs annál csodálatosabb, mint megtanítani valakit arra, amit még nem tud” – fogalmazta meg hivatásának lényegét.

Szüntelenül gyarapítsuk szókincsünket!

Édes anyanyelvünkkel nem bánhatunk mostohán vagy tékozló fiú módján. Sok ezer éves örökségünket még a csillogó aranynál is figyelmesebben, gondosabban kell őriznünk! Kinek-kinek kötelessége ezt a kincset a maga fényében fölragyogtatni, megőrizni, sőt gazdagítani.

Iskolaválasztási ösztöndíj

Magyariskola-választási kampányt indított a Rákóczi Szövetség a beiratkozási programjának részeként a Kárpát-medence magyarlakta térségeiben, különös figyelemmel a szórványvidékekre.

Művészetet és szakmát oktatnak magyarul

Magyar tannyelvű osztályokba várják a diákokat V., illetve IX. osztályba a nagyváradi Művészeti Líceumba, a Iosif Vulcan Főgimnáziumba és a ma még Andrei Şaguna nevét viselő Szakközépiskolába.

Oldalak