Hitélet

Építkeznek Csokalyon a reformátusok

Mesteremberek kopácsolnak a padlástérben. Már kicserélték a tetőszerkezet elavult részeit, a lécelést is új méret szerint szabták. Csomókba rakva az új cserép. Előző nap a gyülekezet önkéntesei magasba segítették a födémre valót, immár csak két szaki végzi a precízebb tudást igénylő összepattintást.

A görögkatolikus püspöki palota építése

Száztizenegy éve annak, hogy Nagyvárad központjában felépítették a görögkatolikus egyház ma is látható püspöki palotáját az előző, ugyanilyen rendeltetésű épület helyére. Az alábbiakban erre emlékezünk az előzmények felidézésével együtt.

Közösségét szolgálja három évtizede

SZÉKELY ISTVÁN tiszteletes valamivel több mint harminc éve vezeti Asszonyvására református közösségét. Ezen túl az egész falu közösségét szolgálja, hiszen immár harmadik mandátumát tölti önkormányzati képviselőként. Ismert és elismert ember, akire mindig és minden tekintetben számítani lehet.

Hatszáz éves a templom Szalárdon

Ünnepre hívták a harangok szeptember végén a szalárdi reformátusokat, akik templomuk 600 éves fennállását ünnepelték. A bensőséges hangulatú istentiszteleten vette fel a helyi nőszövetség Igaz Mária nevét. A templom történetéről BORZÁSI GYULA parókus lelkész beszélt lapunknak.

Nagyváradról indult, és hamarosan hazatér

BARTA SZABOLCS CM a Misszióstársaság (Lazaristák) szerzetesrend tagja, és jelenleg Budapesten teljesít missziós szolgálatot. Monospetriben találkoztam vele, a helyi plébános kérte fel a háromnapos lelkigyakorlat (triduum) szónokának.

A puritanizmus bajnoka, Tolnai Dali János (1.) – (Nagyvárad, 1606 – Tarcal, 1660)

A konzervatívvá kövesedett, feudális jelleget magára öltő református egyház hitelvi megújítását, intézményi és szertartásokbeli reformját szorgalmazó férfiú I. Rákóczi György uralkodása alatt a sárospataki iskola rektora, a felnőttoktatás úttörője volt. Merész elvei miatt egyháza részéről sok üldöztetésben volt része.

Papfalván a református egyház a magyarság vára

Az 1800-as évek első felében a Baranyi, majd a Csáky, a Fráter és a Péchy családnak voltak Papfalván birtokai. Az 1900-as évek elején a mölki apátsági uradalomhoz tartozott. A XX. század elején lakosainak túlnyomó többsége már román ajkú volt. A mára maradt, kétszáznál is kevesebb magyart a református egyházközség fogja össze.

Tárkányban áhítattal kezdik a napot

Ez év nyarától új lelkipásztora van a Köröstárkányi Református Egyházközségnek. Az addigi lelkészt, Szakács Zoltánt SEBESTYÉN LÁSZLÓ EDE váltotta a szószéken.

Oldalak