Hitélet

Katolikus énekkarok Székelyhídon

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Kórustalálkozója váltott helyszíneken zajlik. Az idei a negyedik volt, és a székelyhídi Szeplőtelen Fogantatás Plébániatemploma adott otthont neki november 21-én.

Az igehirdetés extrém formája

A véletlen úgy hozta, hogy LENDVAI ZOLTÁN JÁNOS plébánossal, a világhírnek örvendő gördeszkás pappal az Érmelléken találkoztam. Érkeserű plébánosa, Mihály Balázs hívta meg a falu római katolikus templomának búcsúünnepére.

Értarcsa papja holland földön tanult

Egyéves mesterképzés elvégzése után, nemrég tért haza a hollandiai Kampen városából KULCSÁR ÁRPÁD, Értarcsa református lelkipásztora. Ottani ténykedésének körülményeiről, az általa pásztorolt gyülekezet múltjáról, jelenéről beszélgettünk.

Kolostor a bércek közt

Nemrég egy zömében székelyhídi turistacsoporttal alkalmunk volt felkeresni Spanyolországban a katalóniai Montserrat-hegyen található bencés kolostort. Az ember életében ritkán adatik meg, hogy ilyen csodálatos helyre eljusson, s ott az alkotó erő és a kétkezi munka ennyire lenyűgöző eredményét lássa.

Összeköt a zarándokút

A római katolikus közösségek, a plébániák a katolikus egyház „közigazgatási területeihez”, az egyházmegyékhez tartoznak. Berettyóújfalu korábban a biharihoz tartozott, most a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéhez. A római katolikus egyházmegyék jelenlegi határait II. János Pál pápa az 1993. május 30-án kelt Hungarorum Gens kezdetű apostoli konstitúcióban fektette le. Júliusban Újfaluban misézett együtt a két püspök.

Építkeznek Kerekiben a reformátusok

Vasárnap van. Áll a betonkeverő, a munkazaj elcsendesedett. Az öreg toronyban harang hirdeti a közelgő templomozást. NYÍRI SÁNDOR főgondnokkal, a község polgármesterével terepszemlézünk.

A vallásos nevelést korán kell kezdeni

Székelyhíd plébánosa, OZSVÁTH JÓZSEF az egészségügyi pályát váltotta fel Isten szolgálatával. 2010-ben szentelték pappá, Tasnád, majd Tasnádszántó után idén májusban nevezték ki jelenlegi szolgálati helyére.

Hittantábor égi és földi segédlettel

Három éve született meg az ötlet, hogy más felekezetekhez hasonlóan a székelyhídi római katolikus gyermekek számára is szervezzenek hittantábort. Az ötletadó, Csaplár Angéla kántornő álmaiban sem remélte, hogy elképzelése ekkora visszhangra talál.

Egyházi és polgári ünnepség Monospetriben

Szeptember harmadik hétvégéjén egyszerre volt egyházi és polgári ünnepség helyszíne Monospetri. A római katolikus egyház triduuma és az örökös szentségimádás egybeesett a Német Demokrata Fórum szüreti mulatságával, a hagyományos Traubenfesstel.

Egy példásan felújított zsinagóga

Nagyvárad központjában, az egykori Zárda (később Fuchs Mór, ma Mihai Viteazul) utcában 125 éve építették az ortodox zsinagógát. Nemrég újították fel, igen szakszerűen.

Oldalak