Hitélet

Érköbölkút búcsúztatta nyugalomba vonuló lelkipásztorát

Június utolsó vasárnapján ünnepi istentisztelet keretében búcsúztatta nyugdíjba vonuló lelkipásztorát, Érköbölkút református közössége. CZONDI ISTVÁN közel negyedszázados ottani szolgálat után vált meg az általa pásztorolt nyájtól.

Ünnepelt a margittai katolikus közösség

Június 28-án az Árpád-házi Szent Margit templomban megtartott ünnepi szentmise keretében részesülhetett először az áldozás szentségében 32 katolikus fiatal - 13 leány és 19 fiú - Margittán.

Negyvennégyen bérmálkoztak Szalacson

Június 14-én ünneplőbe öltözött emberek sokasága lepte el Szalacs utcáit. Valamennyien egy irányba mentek, a római katolikus templom felé. Olyan sokan voltak, hogy nem fértek be az istenházába, ezért a templomkertben is elhelyeztek lócákat, és gondoskodtak a szentmise kihangosításáról.

Szentháromság templombúcsú Éradonyban

Pünkösd utáni első vasárnapon tartották meg az éradonyi római katolikus templom búcsúünnepségét. A jeles eseményen teltház volt, mivel a helyi katolikusokon kívül igen sok zarándok érkezett más településekről, és szép számban képviseltették magukat más felekezetek hívei is.

Hegyközi találkozások pünkösd vasárnapján

Hálaadó istentiszteleten együtt ünnepelték a pünkösdöt a frissen konfirmáltakkal a 25, 50, 60 és 70 éve Hegyközcsatárban, illetve a 10, 20, 30, 40, 50, 60, és 70 éve Siterben tettek vallást a gyülekezet előtt református hitükről.

Ebben az évben jubilál a Barátok temploma

Barátok temploma – így él a váradi köztudatban ma is az olaszi plébániatemplom. A török fennhatóság elmúltával a ferences barátok építettek először itt templomot és mellette rendházat a XVIII. század első felében. A rendház ma a katonakórház része.

Csak teszi a dolgát

Mezőbikács plébánosa, DR. FÜGEDY ANTAL LEVENTE margittai, vallását hűen gyakorló római katolikus családba született 1967-ben a katolikus negyednek számító Vasút utcában. Vallásos nevelést kapott, náluk a hit és annak gyakorlása magától értődő volt, és mind a mai napig az.

Magyar–holland tulipános kaláka

A Biharszentjánosi Református Egyházközség már egy ideje testvér-gyülekezeti kapcsolatot ápol a hollandiai Yzendoorn település gyülekezetével. Nemrég vendégül is látták egy csoportjukat, és a kalákába is bevonták őket.

Tempfli József jubileumára

A nagyváradi magyarság számára huszonöt esztendeje teljesedett ki a rendszerváltás, 1990. április 26-án, amikor a nagyváradi székesegyházban püspökké szentelték TEMPFLI JÓZSEFET aki nemrég töltötte be 84. életévét.

Oldalak