Tenke

A hobbi és a szakma egy: a lélekmentés

BERKE SÁNDOR tiszteletes tősgyökeres tenkei, ősei már 1590 óta ott éltek. Hithű, templomba járó református család egyetlen gyermeke, mindkét nagyapja és édesapja is presbiter volt.

Hivatást váltott, de nem bánta meg

Tenke római katolikus plébánosa, SCHECK LÁSZLÓ eredetileg nem pap akart lenni. Tanult világi szakmáját hét év után hagyta el az Úr hívó szavára.

Zúg március – Közös ünnep a Fekete-Körös völgyében

Immár hagyomány, hogy egy vagy több Fekete-Körös völgyi faluban kis-magyarországiak és helybeliek együtt ünnepelik március 15-ét, s mindig az előrenézés akaratával. Most is így lesz ez Tenkén, Belényesújlakon, Belényessonkolyoson és Körösjánosfalván.

„Jó együtt, mert érték az ember”

A Fekete-Körös mentén fekvő Tenkén a községekhez mérten pezseg a kulturális élet. A dél-bihari településen, ha esik, ha fúj, megtartják a helyi református egyházközség égisze alatt működő Irodalmi és Honismereti Kör havi találkozóit. BERKE SÁDOR lelkipásztorral, az önképzőkör megálmodójával és főszervezőjével beszélgettünk.

Emlékezés Erdély Széchenyijére

A tenkei művelődési és honismereti kör a tenkei művelődési központban emlékezett gróf Mikó Imrére, a művelődési- és gazdaságpolitikusra, iskolaalapítóra, egyházi elöljáróra halála 135. évfordulóján. Kiss Hajnalka tudósítása.

Álom szülte gondoskodás

Néhány napja, amikor bekopogtunk a tenkei református parókia ajtaján, Berke Sándor tiszteletes épp egy aznapi rendezvény előkészületeivel foglalkozott, Teleki Pál személyét, illetve a keresztyén politizálás témakörét járták körbe Magyarországról érkezett előadók.