Elismerés Székelyhídnak

Az elmúlt év decembere többpólusú sikert hozott a székelyhídi városvezetésnek; többek között BÉRES CSABA polgármester és az önkormányzat munkáját Beöthy Ödön-díjjal jutalmazták.

Hosszú pangás után Székelyhídon tavaly év végén több beruházás is elkezdődött. Decemberben megkötötték a helyi művelődési ház felújítására vonatkozó kivitelezési szerződést. Ahogy mondani szokás, a dokumentumon még meg sem száradt a tinta, máris egy 1,2 millió eurós munkálatba fogtak: elkezdődött a tanmedencével felszerelt uszoda építése. Szintén a mögöttünk hagyott esztendő végén vehette át Béres Csaba polgármester a Beöthy Ödön-díjat.

Lapunk januári számában is beszámoltunk a nagyváradi Trade Centerben megtartott díjátadóról, amelyen Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke is jelen volt, s a székelyhídi elöljáró laudációját Szabó Ödön, az érdekvédelmi szervezet Bihar megyei ügyvezető elnöke olvasta fel. A székelyhídi elöljáró a Gyermekeinkben a jövőnk elnevezésű projekttel érdemelte ki az elismerést. A díj odaítélésének jogossága vitathatatlan, hisz a megyében fellelhető öt szociális központ közül négy az érmelléki városhoz tartozó településeken épült fel.

Hivatalában kerestük fel a polgármestert. Elmondta, hogy ezek a létesítmények napköziként működnek, ahol a tanórák után foglalkoznak a gyermekekkel, és azok ingyen ebédet is kapnak. Központonként 24 gyermeket tudnak fogadni, ám az igények meghaladják a lehetőségeiket. A hátrányos helyzetben élő apróságokat befogadó központok 2015-ben létesültek, a projekt értelmében működtetésük öt éven keresztül az önkormányzatra hárul.

A felcseperedő nemzedékről való gondoskodás ezzel még nem merül ki Székelyhídon: a dévai Szent Ferenc Alapítvány égisze alatt 2013-tól működő gyermekotthonnak 20 állandó és közel 40 napközis lakója van. A többi felekezet segítő szándéka is megnyilvánul az érmelléki városban: a kolozsvári székhelyű Református Diakóniai Alapítvány mellett a Magyar Baptista Szeretetszolgálat 50 óvodás számára napközit működtet étkeztetéssel. A városvezetés a felekezeti gyermekgondozást sem hagyta magára, különböző módon támogatja ezeknek a létesítményeknek a fenntartását.

Béres Csaba elmondása szerint szociológus végzettsége okán is fontosnak tekinti a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását. Azt vallja: a szellemi és testi gyarapodáshoz esélyt és lehetőséget kell adni mindenkinek. Aki nem így gondolkodik, az nem keresztény beállítottságú vezető – vélekedik Béres. A látszat azt mutatja, hogy a szegény sorban élőket segítik, de valójában ezzel a többség is nyer, hisz a közösség érdeke egy integrálható nemzedék felnövekedése. Ennek nyomai már érezhetők, a programban részt vevő gyermekek tanulmányi eredményei javulnak, előremutató életcélokat fogalmaznak meg – sorolta a polgármester.

2019.03.26
Galéria
Béres Csaba székelyhídi polgármester
A kezdeményezésért kapott elismeréssel járó oklevél
Kulcsszavak: