Lelkinap, szentségimádás és nagyheti és húsvéti miserend a bazilikában

Pedagógusok lelkinapja Nagyváradon

Március 24-én, szombaton 10 órától az Egyházmegyei Laikusképző Központ lelkinapot szervez a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye katolikus pedagógusai számára a nagyváradi Posticum épületében (Nagyatádi Szabó János, ma Teiului utca 26. szám). A program moderátora Vass Csaba CM lazarista szerzetes.

Szentségimádás Bélfenyéren és Gálospetriben

Március negyedik vasárnapján, 25-én Bélfenyéren és Gálospetriben lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

 

Nagyheti és húsvéti istentiszteletek a székesegyházban

2018. március 25-én virágvasárnapon kezdetét veszi a nagyhét, amikor Urunk Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezünk. Délelőtt az ünnepélyes szertartás 11 órakor a püspöki palota előtti téren barkaszenteléssel kezdődik. Innen körmenetben vonulnak a hívek a székesegyházba. Az ünnepi szentmisét Böcskei László megyés püspök celebrálja. A szertartás részeként Urunk szenvedéstörténete (passió) hangzik el Szent Márk evangélista szerint.

Március 26-án, hétfőn, 27-én, kedden és 28-án, szerdán a megszokott program szerint, reggel 7 és délután 6 órakor mutatják be a szentmiséket a székesegyházban.

Március 29-én, nagycsütörtökön két ünnepélyes szentmisét mutatnak be: a krizmaszentelési mise 10 órakor kezdődik. Az egyházmegye papsága együtt misézik a főpásztorral. Az ünnepi liturgia két kiemelkedő mozzanata a papok szentelési fogadalmának megújítása, valamint az év folyamán a szentségek kiszolgáltatásánál használt olajok megszentelése (keresztelendők olaja, betegek olaja és a szent krizma). Az utolsó vacsora emlékére 19 órakor celebrál szentmisét Böcskei László megyés püspök, ezen Jézus felebaráti szeretetének emlékére a főpásztor 12 férfinak mossa meg a lábát. A szentmisét 22 óráig tartó virrasztás követi.

Március 30-án, nagypénteken Urunk szenvedésére és halálára emlékezünk. 15 órakor a székesegyház előtt közös keresztutat tartanak a város plébániái. A nagypénteki szertartás 18 órakor kezdődik, majd 21 óráig szentségimádást tartanak a Szent Sírnál.

Március 31-én, nagyszombaton 10–20 óra között a hívek szentségimádáson vehetnek részt a Szent Sírnál. Húsvét vigíliája 21 órakor tűzszenteléssel kezdődik a székesegyház előtti téren. Az ünnepi szentmisét, amelynek fontos része a vízszentelés és a keresztségi ígéretek megújítása, Böcskei László megyés püspök celebrálja. A szentmise után feltámadási körmenetet tartanak, és megáldják a húsvéti ételeket.

Április 1-jén, húsvétvasárnap a reggel 8 órás szentmise előtt és után megáldják a húsvéti ételeket. A főpapi szentmisét 11 órakor celebrálja Böcskei László megyés püspök. Közreműködik a székesegyház Szent László Ének- és Zenekara kíséri. 18 órakor is lesz szentmise a székesegyházban.

Április 2-án, húsvéthétfőn reggel 8, délelőtt 11 és délután 6 órakor kezdődnek a szentmisék.

2018.03.19
Galéria
Nagyheti és húsvéti miserend a nagyváradi bazilikában
Kulcsszavak: