Tarka tárlat

Kifinomultság, harmónia, tematikai és technikai sokféleség, szívmelengető színek világa – többek között ezekkel jellemezhető tömören Treier Erzsébet Tarka egyveleg című egyéni kiállítása, mely március 20-án nyílt meg a nagyváradi Tibor Ernő Galériában.

Festmények, kerámiák, textíliák alkotják Treier Erzsébet egyéni tárlatának anyagát. Csendéletek és nonfiguratív képek, apró, szofisztikált szobrocskák, Szent László és más személyiségek ihlette alkotás, tányérok, impresszionista hangulatú kerámiamedálok, szemet gyönyörködtető dísztárgyak. Némelyik kreáció lírai vagy melankolikus hangulatot sugall, másmelyik pedig finom iróniát, mint például a csigalét változásai a mind nagyobb és nagyobb csigaházakkal. Valóban Tarka egyveleg, ám nem disszonáns vagy zavaró összevisszaság, hanem nagyon is harmonikus sokféleség és sokszínűség.

Treier Erzsébet tősgyökeres váradi család sarja. Amint azt lapunk tavaly júniusi számában, a róla közölt írásunkban is olvashatták, az egykori 4-es líceumban, a volt premontrei gimnáziumban érettségizett. Bukarestben tanult nyomdászatot, majd férjével Brassóban élt és dolgozott egészen 1989-ig. Akkor került vissza Váradra. Nyugdíjazásáig a nagyváradi nyomda ofszet részlegén tevékenykedett. Még a brassói Művészeti Népfőiskolán kezdett komolyabban foglalkozni képzőművészettel: először elvégezte a kerámia szakot, azután a díszítőművészeti szakot is, majd a festészetet. Volt egy hosszú időszak az életében, amikor különböző személyes okokból semmit sem alkotott, csak ex libriseket készített. Néhány éve aztán újrakezdett mindent. Felkereste a Jakabffy Emma tanárnő által vezetett Pro Familiae Alapítványt, ott főleg fazekassággal foglalkoznak. Az alapítvány segíti Erzsikét a kerámiázásban azzal, hogy a rendelkezésére bocsátja a kerámiatárgyak égetéséhez szükséges kemencét. A sokoldalú alkotó néhány éve csatlakozott a Tibor Ernő Galériához, és nagyon-nagyon jól érzi itt magát, hiszen első perctől kezdve szívesen fogadta a TEG alkotói csapata, körükben barátokra és alkotótársakra lelt.

A Tarka egyveleg vernisszázsán az alkotó egyik jó barátja, Liliana Dérer méltatásában kifejtette: rokonszenvesnek tartja azt, hogy Treier Erzsébet a természet és a világ olyan csodáit is fölfedezi és megmutatja, melyeket mások észre sem vesznek. Hangsúlyozta továbbá: az alkotó képzőművészeti munkái tükrözik a jellemét, lelkivilágát, derűlátását. Melegség, kedvesség, kiegyensúlyozottság árad ezekből a festményekből, kerámiákból, textil- kreációkból.

Gavrucza Tibor, a TEG művészeti vezetője elmondta: Dérer Ferenc újságíró és hitvese, Liliana Dérer jóvoltából ismerkedett meg annak idején Treier Erzsébettel, meg is látogatta otthonában, amely műterem és kiállítótér is. Erzsike csatlakozott legkésőbb a Tibor Ernő-sök társaságához, ő tehát a legfiatalabb tag. Gavrucza Tibor hozzáfűzte: a művészek amúgy kortalanok, és aki egyszer a képzőművészet bűvkörébe került, az mindvégig ott is marad, kitart mellette. A galériavezető megjegyezte: Treier Erzsébet kedves és figyelmes, törődik másokkal, figyel a körülötte lévőkre.

Treier Erzsébet megköszönte, hogy sokan megtisztelték jelenlétükkel a kiállítást, s mint mondta, hagyja, hogy inkább az alkotások beszéljenek helyette.

A jó hangulatú tárlatnyitóról a zene és a líra sem hiányzott, ugyanis a Duo Varadiensis, azaz Thurzó Sándor József (brácsa) és Lucian Maliţa (hegedű) muzsikált, valamint versek hangzottak el S. Németh Katalin előadásában.

 

2019.05.27
Galéria
Liliana Dérer (balról) méltatta Treier Erzsébetet és munkáit Fotók: Bánházi Gyöngyi
A tárlatnyitó több művészeti ágat ötvözött
A sokféleség gyönyörködtet
Zöld és narancssárga
Kifinomult, letisztult formák és színek
Derűs, szívmelengető látvány mindenütt