Nagyszalontai hívő kapta az érdemérmet

A Hit szolgálatában nevet viselő nagyváradi római katolikus egyházmegyei érdemérmet 2012-ben alapította Böcskei László megyés püspök. Minden év február 21-én, Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök születésének évfordulóján adják át olyan egyházhű személynek, aki példamutatóan éli meg hitét. Legutóbb a nagyszalontai Floruczó István vette át az ezüst érmet.

„Nagyon meglepődtem azon, hogy én vehettem át ezt a különleges díjat – nyilatkozta lapunknak a kitüntetett Floruczó István. – A magasztos székesegyházban, a püspök úr előtt, a nagyváradi egyházmegye főpapjai között mint egyszerű hívő ember, úgy éreztem, hogy életemnek nagyon szép, magasztos óráit élem meg.”

Floruczó István 1936. augusztus 21-én született Cséffán, földműves szülők egyetlen gyermekeként. Elemi iskoláit a szülőfalujában végezte. 1950-ben Nagyváradon, a volt premontrei gimnáziumban, akkori klasszikus magyar vegyes líceumban folytatta tanulmányait. 1954-ben leérettségizett, és a gyulafehérvári római katolikus hittudományi főiskolára felvételizett, sikeresen el is végezte. Azt követően a nagyváradi egészségügyi technikumot is kijárta az általános asszisztensi szakon. Nagyszalontára osztották be a kórház mentőszolgálatához, majd itt letelepedett, és családot alapított.

A Hit szolgálatában egyházmegyei érdemérem kitüntetettje címre őt ajánló Lőrincz Ottó esperesplébános egyebek mellett a következőkkel indokolta javaslatát: „…élete folyamán megküzdött és megszenvedett a hitéért. Floruczó István megmaradt vallásosnak, és ma is az egyházközség megbízható tagja. Minden vasárnap feleségével együtt jön a templomba. Családját Isten, az egyház és a templom szeretetére nevelte. Floruczó István hűséges kiállásával és példaértékű tanúságtétele által kitűnik a nagyszalontai közösség hitéletében. Megbízható ember, akire lehet számítani. Nem meggondolatlan, adott szavát nem vonja vissza. Nem késik el onnan, ahová időben kell érkeznie, kötelezettségeit hűségesen teljesíti, és becsületesen elvégzi az elvállalt munkát. Floruczó István, a mentős, mindig időben érkezik, és hitelesen hirdeti az evangéliumot. Saját példájával neveli családját Isten, az egyház és a templom szeretetére, fontos neki, hogy minél több időt töltsön szeretteivel. Napjainkban a pénz szeretete, a kényelem, az önzés igen negatív hatást gyakorol a megbízhatóságra. Felrúghatnak megkötött üzleteket anyagi okok miatt, kényelemből visszamondhatnak elvállalt feladatokat, a nagyfokú önzés miatt sokan csak addig vállalnak valamit, amíg megéri, amíg nekik jó vagy előnyös. Akkor várható el valakitől, hogy hűséges legyen, ha becsületes. Nagyszalonta ilyennek ismeri Floruczó Istvánt.”

 

2019.05.27
Galéria
A nagyszalontai Floruczó István lett a Hit szolgálatában érdemérem idei díjazottja