Láttamozzák az életjáradéki igazolványokat

Március 1. és augusztus 31. között láttamozzák a mezőgazdasági életjáradékra jogosultak igazolványát, tájékoztatott a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) Bihar megyei kirendeltsége.

Az igazolványt személyesen vagy megbízott útján láttamoztathatják az érintettek a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) megyei székhelyén (Nagyvárad, Matei Corvin utca 1. szám). Az igénylőnek vagy megbízottjának ki kell töltenie egy formanyomtatványt, emellett a következő iratokra van szüksége: az igénylő személyi igazolványa, az életjáradéki igazolvány, az árendaszerződés, esetenként banki okirat, rokkantsági igazolás vagy a gyámságot igazoló irat. A megbízottnak saját személyi igazolványát, annak másolatát, a felhatalmazást és annak másolatát is be kell mutatnia. Szükséges még az árendaszerződés(ek) másolata, illetve az életjáradék kedvezményezettjének bankszámlakivonata bármelyik romániai banktól, lejes számláról.

Az eredeti dokumentumok alapján a kifizetési ügynökség munkatársa ellenőrzi a benyújtott másolatokat, az eredeti iratokat visszaadják. Ha azt állapítják meg, hogy a kérelmező által bevallott adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor felfüggesztik az életjáradéki jogosultságot mindaddig, amíg a törvényeknek megfelelő iratokat be nem nyújtják.

Ha az életjáradék kedvezményezettje elhunyt, az örökösök csak akkor kaphatják meg a járadékot, ha 2019. október 15-ig benyújtják az ügynökségen az elhunyt életjáradéki igazolványát, a halotti bizonyítványát, az örökösi státust igazoló iratot és az örökös személyi igazolványát (utóbbi két irat eredetije és másolata is szükséges). Több örökös esetén be kell mutatni a többiek közjegyző előtt tett nyilatkozatát arról, hogy beleegyeznek abba, hogy egyikük felvegye a járadékot.

A 2018-ra járó életjáradékot egy részletben fizetik ki, legkésőbb folyó év november 30-ig.

A kifizetési ügynökség nyomatékosan felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy mindazoknak, akik tavaly is láttamoztattak, kiküldik postán az értesítést arról, mikor kell megjelenniük láttamozásra, hogy elkerüljék a sorban állást. Ha alapos okból mégsem tudnak megjelenni a megjelölt időpontban, augusztus 31-ig láttamoztathatnak, de az ügyintézés során a hivatalban azokkal foglalkoznak majd előbb, akiket aznapra jegyeztek elő, szögezte le Florian Pavel, az APIA megyei vezetője.

 

 

2019.05.27
Galéria
A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség Bihar megyei kirendeltségének nagyváradi székhelye