Látványosan fejlődni fog Margitta

A margittai önkormányzat igyekezett minden pályázati lehetőséget kihasználni, s ennek meglett az eredménye, hiszen több mint tíz nyertes pályázata van, ezek megvalósítása már elindult vagy rövidesen elkezdődik. A város polgármestere, Pocsaly Zoltán nyilatkozott lapunknak.

Első helyen a Berettyó folyót átszelő új híd megépítését lehetővé tevő nyertes pályázatot említette a margittai elöljáró. Az átkelőre igen nagy szüksége van a városnak, mert a régi híd már nagyon elavult; az új híd elkészülte után felújítják, és négysávosra bővítik. Ezt az is indokolja, hogy a közeljövőben a Margitta–Bisztraterebes útszakaszt is többsávosra bővítik, hiszen az észak-erdélyi autópálya megépülése után nagyon meg fog növekedni a forgalma.

A hídépítés a 2. Országos Vidékfejlesztési Program (PNDL 2) útján valósul meg. A munkálatok összértéke 3 807 369,63 lej, ebből 3,6 millió lej az állami támogatás, ezt közel 200 ezer lejjel a helyi költségvetésből egészítik ki. A tervezési és kivitelezési feladatot meghirdették, de sajnos nem jelentkezett rá vállalkozó. Ennek két oka is van: az egyik az, hogy az erre szakosodott három Bihar megyei cég nagyon leterhelt, a másik pedig a minimálbérek emelkedése. Utóbbi miatt módosítani fogják a projekt költségvetését, és újra meghirdetik a munkálatokat. Ebben az esetben már távolabbi cégeknek is rentábilis lesz a munka elvégzése.

Ugyancsak PNDL 2 pályázattal valósítják meg a közigazgatásilag Margittához tartozó Kéc és Genyéte víz-, illetve szennyvízhálózatának megépítését. A beruházás összértéke 12 730 583,76 lej, ebből közel 12,5 millió a pályázattal elnyert pénz, a városra háruló önrész pedig megközelíti a 250 ezer lejt. A tervek egy-két hónapon belül elkészülnek, majd a nyár folyamán elkezdődik a kivitelezés.

Határon átívelő, Interreg RO–HU 179 projektben (2014–2020-as időszak) román és magyar határ menti települések közösen pályáznak az általuk nyújtott közigazgatás minőségének javításáért, illetve településeik fejlesztéséért. A projekt neve: Partnerség a jobb jövőért. Romániából Margitta, Élesd és Sólyomkővár, Magyarországról Berettyóújfalu és Szarvas vesz részt a programban. Három konkrét célt tűztek ki: a helyi közigazgatási kapacitás növelését, a közigazgatás és a helyi közösségek közötti kommunikáció erősítését, továbbá fenntartható együttműködési mechanizmusok létrehozását a határon átnyúló tapasztalatcserék javítása végett. A közigazgatás kommunikációs eszközeit fogják fejleszteni, modernizálni. A projekt összértéke 362 500 euró, egy-egy településre lebontva ez 72 500 eurót jelent, a megnyert támogatás összesen 308 125 euró. A projektben részt vevő települések projektmenedzserei és szakemberei időről időre váltott helyszíneken találkoznak, hogy megbeszéljék a teendőket és megosszák tapasztalataikat. Ötödik találkozójukat legutóbb Margittán tartották meg a város egyik rendezvénytermében.

Egy másik határ menti projekt, az Interreg RO–HU 283 keretében Margitta és Berettyóújfalu pályázott közösen. Céljuk a kulturális élet fellendítése, egymás kulturális programjainak látogatása, illetve közös programok szervezése. Margitta 48 ezer eurót kap, ezt 960,48 euró önrésszel kell kipótolnia. A nyert összegből a város egy tetőszerkezettel ellátott mobil színpadot fog vásárolni.

RO–HU pályázattal építik meg az új piacot is. Ennek finanszírozott költsége 1 689 494 euró, az önrész pedig 33 789,88 euró. A városi kórház eszközfejlesztése 270 ezer euró értékben szintén határ menti pályázat segítségével valósulhat meg. Az elnyert pénzből a sürgősségi osztályra röntgengépet és orvosi diagnosztikus ultrahang készüléket vesznek. A gépek számára szükséges helyiségeket önerőből alakítják ki.

A városvezetés szeretne egy szívbetegek rehabilitációját végző központot építeni a város erdejének szomszédságában. E célból sikeresen pályáztak a Norvég Alaphoz. Egy ottani partner megléte feltétele volt a pályázásnak, így együttműködési szerződést kötöttek a Norvég Szívbetegek Egyesületével. Ebben segített a margittai születésű dr. Jagamos Endre szívsebész. Első lépésben önerőből elkészítették az elő-hatástanulmányt, most a hatástanulmány készül, utána pályázni fognak az épület megépítésére.

A megyei és kilenc városi önkormányzat által létrehozott Fenntartható Fejlődési Ügynökség (ADD) segítségével több település közösen pályázott tanuszoda építésére. Margittán most folyik a munkálatok meghirdetése, valószínűleg nyár elejére eldől, ki lesz a kivitelező. A beruházás összértéke 1,1 millió euró, a városnak 200 ezret kell kifizetnie.

A Regionális Operatív Program (POR) keretében felújítják a város közvilágítását. A 8 837 421,24 lejes beruházáshoz a városnak 165 439,62 lejjel kell hozzájárulnia. Intelligens, programozható világítás lesz, intenzitását a körülményektől, a napszaktól, illetve utcáktól függően változtatni tudják. Ezáltal csökken az energiafogyasztás, ez a környezetet és a város kasszáját egyaránt kíméli.

Ezek a pályázati pénzekből már elkezdett projektek, de Margittának vannak még nyertes pályázatai, melyeknek a gyakorlatba ültetése a közeljövőben kezdődik.

2019.06.27
Galéria
A rehabilitációs központ látványterve
Pocsaly Zoltán polgármester
Az új híd a régitől jobbra fog állni
A határ menti projektet ismertető margittai találkozó
Az egyik projekt plakátja