Triduum és körmenet a székesegyház ünnepére

Augusztus 15. a katolikus naptárban Boldogságos Szűz Mária mennybevétele, ismertebb nevén Nagyboldogasszony ünnepe. Ezen a napon a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hívei is ünnepet ülnek: a nagyváradi székesegyház búcsúünnepét. Erre készülve triduumot szervez a székesegyházi plébánia, melynek programja a következő:

- augusztus 12-én, hétfőn és 13-án, kedden a 18 órakor kezdődő szentmisék főcelebránsa és szónoka Bărbuț Péter, a nagyváradi Szent József-templom plébánosa;

- augusztus 14-én, szerdán 22 órakor szerenád és körmenet lesz a Szűzanya tiszteletére, majd 24 órakor szentmise, melynek főcelebránsa és szónoka Csató Béla pápai káplán, nyugalmazott plébános lesz.

Körmenet a székesegyházhoz

A nagyváradi római katolikus székesegyház és a görögkatolikus ferences kolostor búcsújának ünnepére készülve augusztus 14-én, szerdán újra megszervezik a már hagyományos Mária-körmenetet, amely az egykori olaszi temetőtől a római katolikus székesegyház felé indul 19.15 órakor. A római és görögkatolikus hívek imádsággal és énekkel köszöntik a Mennybe Fölvett Szűzanyát, közbenjárását kérve egyházmegyéink, városunk és családunk életére.

Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én, csütörtökön reggel 8 és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék. A 18 órakor kezdődőt Böcskei László megyés püspök mutatja be, szentbeszédet mond Kémenes Lóránt Zoltán kolozsvári főesperes-plébános.

2019.08.11