Ülésezett a váradi önkormányzati képviselő-testület is

Szeptemberben várhatóan egy rendkívüli és egy rendes tanácsülést is tartanak majd, jelentette be Ilie Bolojan nagyváradi polgármester az augusztus 29-i önkormányzati ülésé végén.

Az augusztus havi rendes tanácsülésen 21 tanácstag jelent meg, s az ülés kezdetére a határozattervezetek egy részét vissza is vonták. Ezek a Zöldfa (ma V. Alecsandri) utcai homlokzat-felújítások költségeinek visszaszerzésére vonatkoztak, ám az érintett tulajdonosok közül többen jelezték, hogy kifizetik a részüket, ezért vált okafogyottá a határozattervezetekről való döntés.

Kirei Melinda RMDSZ-es frakcióvezető a költségvetés módosítás kapcsán nehezményezte, hogy a Bihar Megyei Tanácstól célirányosan, id. Rimanóczy Kálmán szobrára kapott támogatást a városvezetés másra akarja felhasználni. A polgármester szerint, mivel idén nem kerül sor szoborállításra, a pénznek megfelelő helye lesz a görögkatolikus püspöki palota helyreállítására szánt összegek között. A vita egyelőre tárgytalanná vált, mivel a költségvetés módosításához nem lett meg a szükséges szavazatszám. Szintén szóvá tette a frakcióvezető, hogy a központi kereskedelmi egységek nyitva tartási ideje miatt zajló perhez kapcsolódó határozattervezetben csak az törvényszéki kérdésekre adott válaszok szerepelnek, maguk a kérdések nem. Erre Ionel Vila jegyző válaszolt, mondván, hogy a kérdések olvashatók a hivatal honlapján.

Az ülésen jóváhagyták többek között egy az elkerülőút és a Rulikowszky (ma Universităţii utca) közötti átjáró építéséhez szükséges egyezményt az Országos Útkezelő Társasággal, illetve a Városi Múzeum és a szociális igazgatóság szerkezeti felépítését is. A városi tanácsülés, akárcsak a megyei, meglepetéssel zárult: a jelenlévők Nagyvárad szecessziós süteményét kóstolhatták meg.

2019.08.30
Galéria
Ionel Vila jegyző (jobbról) adott választ a közigazgatási perrel kapcsolatos határozattervezetről