Magyarkécen pezseg az élet

A közigazgatásilag Margitta megyei jogú városhoz tartozó Magyarkécen folyamatosan új beruházásoknak, illetve szociális-kulturális programoknak lehetünk tanúi. Ezeknek fő mozgatórugója a református egyház, pontosabban Mike Pál lelkipásztor és lelkes csapata.

Közösséget összekovácsoló és egyéni épülést szolgáló, illetve a települést is gyarapító rendezvények, projektek sora jellemzi a XXI. századi Magyarkécet. A szükséges anyagi forrásokat pályázati úton szerzik meg. Jelenleg is két igen fontos pályázatuk van folyamatban. Az egyik, a RO–HU 256 kódszámú, a Cross Younity – Határon átnyúló fiatal közösségek címet viseli, és az Interreg V-A Program keretében finanszírozott európai uniós pályázat, melynek kedvezményezettei a Nyírbátori Református Egyházközség és a magyarkéci Kécenlét Egyesület. A pályázat két fő pillére a magyarkéci Húsvéti Evangelizációs Tábor (Hevat) és a Nyírbátorban megszervezett zenésztábor. A projekt összköltsége 80 000 euró, ebből a Kécenlét Egyesületnek 42 000 euró jut, az önrész pedig mindössze 2, illetve 5 százalék. A pályázat megvalósítási ideje 13 hónap, 2018. december elejétől 2019. december végéig.

A Hevatot először 2008-ban szervezték meg Magyarkécen, akkor még mindössze 15 résztvevővel, ők a faluból és a környékbeli településekről verbuválódtak. Sikeres volt, híre ment, így évről évre többen vettek részt rajta, és regionálissá bővült. Az idén már nemzetközivé vált, hiszen Magyarországról és Lengyelországból is érkeztek fiatalok. A résztvevők száma meghaladta a 300 főt, és több mint 40 települést képviseltek. A Nyírbátori Református Egyházközségből érkezett 50 fiatal közül 12 munkatársként vett részt az eseményen. Ők a szervezésben és lebonyolításban is segítettek. A szervezők összlétszáma elérte a 80 főt. Az EU-s pályázattal megnyert összegből két nagy eseménysátrat is vásároltak, ezeket az elkövetkező években is használni tudják majd.

Az ötnapos tábor a keresztény értékek őrzését és a hitébresztést egyaránt szolgálta. Az idei téma a hiányaink/hiányosságaink voltak, fő előadója a tenkei származású, jelenleg Miskolcon élő és tevékenykedő református lelkész, vallástanár, Berke Eszter volt. Emellett meghívott előadókkal számos műhelybeszélgetést tartottak a fiatalokat foglalkoztató témákról, s volt lehetőség játékra, csapat- és sporttevékenységekre is. Az együttlét szimbólumává vált az a „közösségi festmény”, mely a táborozás ideje alatt készült, mivel mindenki hozzátette a maga rajzát. Sok új barátság szövődött, a résztvevők többsége valószínűleg visszajáró vendég lesz. A zene sem maradt ki, hiszen egy magyarországi keresztény rapzenekar koncertje zárta a nagyszerű hangulatú tábort. A teljes ellátás a résztvevőknek ingyenes volt, hiszen a költségeket is a pályázati pénz fedezte.

A következő esemény Nyírbátorban volt július második hetében, ott egy keresztény zenésztábor várta a fiatalokat. Huszonöt partiumi és ugyanennyi magyarországi ifjú zenész, énekes a tábor ideje alatt kidolgoz egy koncertanyagot, melyet 8 helyszínen – 4 magyarországi, 4 romániai – fognak bemutatni. Szűkebb hazánkban Margittán, Nagyváradon, Szatmárnémetiben és Nagyszalontán koncerteznek majd. A magyarkécieket a margittai koncertre várják.

A Mike Pál tiszteletes irányította Magyarkéci Református Egyházközség másik pályázata szociális jellegű: idősek napközi otthonát építenek és működtetnek majd. Nagy szükség van erre, hiszen a falu lakossága elöregszik. Munkahelyek hiányában egyre kevesebb fiatal marad otthon, ezért az idősek magukra maradnak. A Regionális Operatív Program keretében nyertek el támogatást a megvalósításra; az egyházközség és a Kécenlét Egyesület partnerségben pályázott.

„Ez a projekt szociális tevékenységünk koronája, többéves küzdelmünk gyümölcse” – mondta róla Mike Pál. Régóta foglalkoznak szociális tevékenységgel, bizonyíték erre a szociális konyha és a hátrányos helyzetű gyerekek délutáni iskolája. Az idősek napközi otthona megoldaná a helybeli és a környéken élő legalább 150 idős ember nappali ellátását, gondozását, szabad idejük kellemes eltöltését. Ennek érdekében szórakoztató rendezvényeket is szerveznek majd.

A pályázat összértéke 4,26 millió lej, ebből valamivel több mint 4,17 millió a vissza nem térítendő támogatás. Az idén februárban indult program 2020. május 31-ig tartott. Magában foglalja a már működő gyülekezeti ház átalakítását nappali központtá, kibővítését konyhával, valamint ezek teljes felszerelését. Az új építmény beépített területe több mint 500 négyzetméter lesz. A közösségi termet nappaliként és ebédlőként használják majd. Fizioterápiás ellátásra is lesz mód egy külön helyiségben. Ezen túlmenően otthoni gondozást és étel házhoz szállítását is vállalják majd. A szerződéskötés már megvolt, az építkezési terveket benyújtották. Idén nyáron elkezdik a munkát, és reményeik szerint határidőre be tudják majd fejezni. Az épület a tervek szerint majdnem passzív házként fog működni, megújuló energiát felhasználva, hogy később se legyen gond a fenntartási költségek előteremtésével. Nagy lépés, nagy megvalósítás ez, mely egy kis közösség nagy akaratának köszönhető.

A fent említetteken túl Magyarkécen folyamatosan foglalkoznak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásával. A délutáni iskolájukban a roma gyerekek nyugodt körülmények között tanulhatnak, és meleg ételt is kapnak. Mike Pál szerint jó lenne speciális oktatási rendszert kialakítani a hátrányos helyzetű gyerekek számára, mert a jelenlegiben sokan „elvesznek”. Ezt az egyház keretei között meg is valósítaná, partnerségben az iskolával. Más országokban már van erre példa.

A tiszteletes egy ifjúsági keresztény zenekart is alakított Magyarkécen, Élő Kövek néven, és az mind a mai napig nagy sikerrel működik. Ma már „csak” mentorálja az együttest, gyakorlati vezetését átadta Szilágyi Ágoston gitárosnak. Az ifjúsági munkából azonban most is kiveszi a részét Mike Pál, hiszen egy északír ifjúsági szervezetnek, az Exodus Egyesületnek megalapították a kelet-közép-európai ágazatát, s ennek ő az alelnöke. Északír fiatalok magyarországi és romániai nyári munkatáborait koordinálják, ifjúsági vezetőképzőket szerveznek, szociális támogatást és nevelést nyújtanak hátrányos helyzetű gyermekeknek az egyesület itteni székhelyén, a Szilágy megyei Zutorban.

2019.07.19
Galéria
Mike Pál magyarkéci református lelkipásztor
Fiatalokkal telnek meg évről évre az istenháza padsorai
A falu ékessége a református templom
Közös testmozgás a parókia kertjében
A közösségi házat kibővítik, hogy idősek napközi otthonává alakíthassák
Készül a Húsvéti Evangelizációs Tábor közös festménye
Jó szolgálatot tettek a tábor idején a pályázati pénzen vett sátrak
A magyarkéci parókia és szépen gondozott udvara