Orgonakoncert, találkozó, búcsúk, vesperás, szentségimádás

Várad-szőllősi zenei est

Szeptember 20-án, pénteken 19 órakor folytatódik a Várad-szőllősi zenei estek című programsorozat idei évada. Az est előadói Nagy Judit Noémi és Józsa Domokos nagyváradi orgonaművészek.

Családreferensek találkozója Nagyváradon

Szeptember 21-én, szombaton 10 órától a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye családreferensei (papok és házaspárok) a tervekről, a családok aktívabb bekapcsolódásának lehetőségeiről tartanak egyeztetést a Lelkipásztori Központban (Kanonok sor 13. szám).

Harangláb és kápolna megáldása

Szeptember 22-én, vasárnap 11 órakor Böcskei László megyés püspök szentmisét mutat be a barlomlaki római katolikus templomban, majd megáldja a plébániához tartozó Blágaréten állított haranglábat, illetve a foglási temetőkápolnát.

Templombúcsúk az egyházmegyében

Szeptember 22-én, vasárnap lesz a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye egyetlen, Flüei Szent Miklós oltalma alatt álló templomának búcsúja a Bihar megyei Varaszótanyán. A 15 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Frnka Jaroslav bodonosi plébános.

Ugyanaz nap tartják a köröstarjáni plébániatemplom búcsúját. A 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka dr. Lőrincz F. Ottó nagyszalontai esperes-plébános.

Szentmise a Vártemplomban

Szeptember 22-én, vasárnap 16 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai esti dicsérettel (vesperás) egybekötött szentmisét végeznek Szent István király tiszteletére a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és szónoka Kiss Albert bihari főesperes-plébános.

Szentségimádás Mezőtelegden és az orsolyiták templomában

Szeptember negyedik vasárnapján, 22-én Mezőtelegden és az orsolyiták nagyváradi templomában lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

2019.09.17