Arany pedagógust és diákokat köszöntöttek

A nagyszalontai Arany János Művelődési Egyesület idén tavasszal két pályázatot hirdetett, egyet diákok és egyet pedagógusok, nevelők számára. Az egyesület azokat szerette volna köszönteni, akik az elmúlt évek során szabadidejük jelentős részében a kultúra, irodalom, művészetek területén tevékenykedtek.

„Az Arany János Művelődési Egyesület tevékenységében, rendezvényein a kezdetektől számított, számít a pedagógusok és az egyházi vezetők támogatására, részvételére. Ők tudják felhívni a figyelmet a készülő programokra, s a szervezésben is oroszlánrészt vállalnak” – mondta el lapunknak Patócs Júlia, az Arany János Művelődési Egyesület elnöke a meghirdetett pályázatuk célcsoportjáról. Először is olyan pedagógusokat kerestek, akiknek „minden szava aranyat ér”, akit jó hallgatni, akinek előadásain öröm részt venni. A pályázat első részében diákok vagy volt tanítványok javasolhattak tanárokat, nevelőket. Nyolc főt számlált az így kialakult névsor (Bagosi Éva Erzsébet, Koszorús Erzsébet, Kovács Sándor, Mikló István Boldizsár, Molnár Rozália, Takó Csilla, Tóth Zsuzsanna, Turzó Zsuzsánna). A második fordulóban az egyesület közösségi oldalán lehetett szavazni a listán levőkre.

„Mint látható, ez igen szubjektív döntéshozatal, de a cél nem is a pedagógusok szigorú rangsorba állítása volt, sokkal inkább az, hogy a figyelmet ráirányítsuk a nevelő társadalom fáradhatatlan tagjaira, munkájuk fontosságára. Hasonló pályázatot háromévente hirdetünk, hiszem, hogy egyre többen adják majd le szavazatukat, nyilvánítják ki köszönetüket aranyszavú pedagógusainknak” – tette hozzá Patócs Júlia

Az idei Arany Pedagógus díjat Turzó Zsuzsánna vehette át a Szentivánéji Fesztiválon megtartott díjkiosztón.

Arany Diákok holtversenyben

Az egyesület nem feledkezett meg a tanulókról sem, a meghirdetett Arany diák pályázatra azok nevezését várták, akik az elmúlt két év során kiemelkedően sokat tettek a magyar nyelv és irodalom, a magyar kultúra területén. A nevezési csomagban kötelező volt benyújtani egy önéletrajzot, a kulturális tevékenységet igazoló bármilyen dokumentumot és egy tanári ajánlást. Az elbírálás során pontozták a helyi szinten végzett tevékenységet, a részvételt a versenyeken, az elért helyezéseket. Tíz diák nyújtotta be pályázatát: Bocor Regina, Dorbosel Dávid, Györgypál Gergő, Molnár Fanni, Nagy Dóra, Órás Tímea, Szemes Kamilla, Takó Dorottya, Tóth Kitti és Zsorda Dorottya.

A Szentivánéji Fesztiválon megtartott díjkiosztón elhangzott: a rangsorolásban egy-egy pont volt csupán az eltérés, az első helyen (is) holtverseny alakult ki. Így aztán az első helyezettnek járó meghirdetett 200 lejt megduplázta az egyesület, és az oklevéllel, könyvjutalommal együtt ketten vehették azt át: Szemes Kamilla és Zsorda Dorottya. Minden egyes résztvevő emléklappal és ajándékkönyvvel térhetett haza.

Az Arany János Művelődési Egyesület útjára indított egy vándordíjat is, egy könyv alakú perselyt, ez a nyertesek gondolatait örökíti meg a jövő nemzedék számára. A vándordíjat egy évig őrzi a kitüntetett, majd továbbadja a következő Arany Diáknak. A gyűjtődobozt, benne húsz év üzeneteivel, a tervek szerint 2040. június 24-én nyitja ki az egyesület majdani vezetősége. A diákok számára kiírt pályázatot minden esztendőben meghirdetik.

Aranyat ér a szava

Az első Arany Pedagógus Turzó Zsuzsánna nyugalmazott matematikatanár lett. 1968-ban végzett a Tanítóképző Főiskolán, nyolc évig tanított egy kis faluban, majd három éven át az Arany János Líceumban, V–X. osztályos diákokat. 1980-ban sikeresen versenyvizsgázott, így került a jelenlegi Arany János Elméleti Líceum tanári karába, és maradt is egészen nyugdíjazásáig, 2005-ig. Az iskola felkérésére még öt évig tanított, de ezután sem szakadt el teljesen az iskolától, mivel unokáit oktatta I. osztályos koruktól a VIII. elvégzéséig, és szívesen vett részt a rendezvényeken, amelyekre az iskola vezetősége meghívta, például zsűrizni különböző versenyeken vagy diákkonferenciákon. Tavaly szeptemberben ismét visszament tanítani, s talán az új tanévben is a katedra mögé ül. Pályájáról s az elismerésről is kérdeztük.

– Pályafutása alatt mire törekedett a leginkább a matematika oktatásában?

– Próbáltam a száraz és nehéz tantárgyamat elfogadhatóbbá tenni azzal, hogy minden gyerek képességeihez igazítottam az elvárásaimat. Úgy gondolom, ez egészen jól működik a mai napig, mivel a közösségi oldalamon a volt tanítványok hozzászólásaiból több kedvező visszajelzést kaptam és kapok jelenleg is. Voltak olyanok, akik a kötelező anyagon kívüli, a szórakoztató matematikaórákat szerették, másoknak meg az óra eleji fejszámolások maradtak emlékezetesek mindmáig.

– Ön szerint milyen a jó pedagógus?

– A jó pedagógus receptje: 1 bögrényi megértés, 3/4 bögrényi kedvesség, 1/2 bögrényi gondoskodás, 4 bögrényi türelem.

– Volt olyan pillanat az életében, amikor úgy gondolta, hogy abbahagyja a tanítást?

– Semmiképpen sem. Mint minden szakmában, az enyémben is voltak kudarcok, de másnap, amikor újrakezdtem, elég volt, ha láttam a gyerekek szemében az érdeklődést, a tudásvágyat, és tovább tudtam folytatni a tanítást.

– Mi a kedvenc szabadidős elfoglaltsága?

– Nagyon szeretek olvasni. Kedvenc íróm Wass Albert, a teljes életművét elolvastam.

– Mit érzett, amikor megtudta, hogy Ön kapja meg az Arany Pedagógus díjat?

– Meglepődtem, de természetesen nagyon örültem neki, mert úgy éreztem, hogy ez pozitív visszajelzés a volt tanítványaimtól.

2019.09.25
Galéria
Turzó Zsuzsánna nyugalmazott matematikatanár
Az oklevél tanúsága szerint volt diákjai nagyra értékelték munkáját
A díjazott diákok csapata