Az igaz ügyért nem hiábavaló küzdeni

Istentisztelettel és koszorúzással emlékeztek az érmihályfalvi csoport tagjaira október 2-án Nagyváradon a velencei kultúrházban, ahol annak idején a népbíróság ítélkezett felettük.

A 31 tagú érmihályfalvi csoport tagjait koncepciós perben ítélték el 1958-ban, s az év október 2-án végezték ki Sass Kálmán református lelkészt és dr. Hollós István tanárt. A per egykori színhelyén, a várad-velencei római katolikus kultúrházban emléktábla őrzi a meghurcoltak és kivégzettek nevét.

A velencei református templomban megtartott istentiszteleten Farkas Antal parókus lelkész a Bírák könyve alapján hirdette az igét. A lelkipásztor párhuzamot vont a Gedeon vezette harcosok és Leonidász 300 fős serege között, illetve Zrínyi Miklós húszezer fős serege között, s hangsúlyozta: nem hiábavaló az igaz ügyért folytatott küzdelem. Nem hiábavaló a magyarságunkért, egyházainkért való kiállás, és Isten sokszor keveseket választ ki erre, mondta Farkas Antal. Azt is kifejtette: szükség van az egyházi és politikai vezetőkre, ám mindannyiunk vezetője az Úr Jézus Krisztus kell hogy legyen.

Az istentisztelet után az emlékezők csoportja átvonult a kultúrházhoz, ott Pásztor Sándor Bihar megyei tanácselnök mondott beszédet. Felidézte, hogy 1956-ban Romániában is voltak megmozdulások, egyetemi központokban és Érmihályvalván is. Az érmihályfalvi csoportot a szabadság ügye kötötte össze, a perük pedig kirakatper volt, hármukat halálra ítélték, kettejük ki is végezték. Fontos, hogy az utókor ne felejtse el, hogy 1956 kapcsán itt is voltak, akik felemelték szavukat. Két fiatal mihályfalvi, Reisz Ferenc és Bircze János titokban kommunistaellenes röplapokat készített, s azokat a településen terjesztette, ennek kapcsán számolt le a korabeli vezetés az általa megbízhatatlanoknak tartottakkal. A mai nemzedéknek erőt kellene merítenie példájukból, hiszen ma is vannak kirakatperek, s bár nem történnek kivégzések, karaktergyilkosságok bármikor előfordulhatnak. Pásztor Sándor hozzátette: „Itt, ezen a helyen, ahol minket egyszer már halálra ítéltek, mi nem a bosszú házát, hanem a kultúra házát építjük a jövőben”.

A megemlékezés végén a jelenlévők elhelyezték az emléktáblánál koszorúikat, majd befejezésül Meleg Vilmos színművész Váci Mihály Még nem elég című versét szavalta el.

2019.10.03
Galéria
Nyakó József, Érmihályfalva polgármestere is koszorúzott
Farkas Antal hirdette az igét
Pásztor Sándor emlékezett az érmihályfalvi csoportra