Szerzetestalálkozó, gyertyaszentelés, Balázs-áldás, szentségimádás

A megszentelt élet világnapja Nagyváradon

A szerzetesek és szerzetesnők iránti különleges gondoskodása jeléül Szent II. János Pál pápa 1997-ben február 2-át, Urunk Bemutatásának ünnepét a megszentelt élet világnapjává rendelte el. 2020. február 1-jén, szombaton a nagyváradi római katolikus és görögkatolikus egyházmegye szerzetesei és szerzetesnői a római katolikus püspökség által szervezett találkozón vesznek részt. A színes program keretében Böcskei László római katolikus és Virgil Bercea görögkatolikus püspök 12 órakor szentmisét mutat be a római katolikus székesegyházban, ahova szeretettel várják mindazokat, akik szeretnének hálát adni a szerzetesekért, illetve jelenlétükkel, szavaikkal bátorítani és további imáikról biztosítani őket.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

Február 2. a katolikus egyházban Urunk Bemutatása, más néven Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Születése után 40 nappal Szent József és Szűz Mária bemutatta Jézust a jeruzsálemi templomban. A jelenlévő idős Simeon a Nemzetek Világosságának nevezte őt. Innen ered az egyik legrégebbi szentelmény, a gyertyaszentelés szokása. Február 2-án, vasárnap a nagyváradi római katolikus székesegyházban a 11 órakor kezdődő szentmise elején gyertyát szentelnek, és minden szentmise végén Balázs-áldásban részesítik a híveket.

Szentségimádás a Katalin-telepen

A hónap első vasárnapján, február 2-án a nagyváradi Katalin-telepen álló Csodásérmű Boldogasszony-templomban lesz a híveknek lehetőségük az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

2020.01.27