Böjtkezdet, egyháztanácsosok találkozója, szentségimádás

Hamvazószerda – a nagyböjt kezdete

Február 26-án, hamvazószerdán elkezdődik a húsvétot megelőző nagyböjti időszak. Hamvazószerda az elnevezését a bűnbánat és a vezeklés őskeresztény jeleként szolgáló hamuról kapta: az előző év virágvasárnapján megszentelt barka hamujával a pap ezen a napon keresztet rajzol a hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezz, ember, hogy porból lettél, és porrá leszel!” A nagyváradi római katolikus székesegyházban ezen a napon hétköznapi program szerint lesznek a szentmisék: reggel 7 és este 6 órakor, de a hamvazás szentelményét nagyböjt első vasárnapjának szentmiséin is kiszolgáltatják. Hamvazószerda szigorú böjti nap: azaz e napon 18 éves kortól 60 éves korig csak háromszor szabad étkezni, és csak egyszer szabad jóllakni, húst 14 éves kortól nem szabad fogyasztani.

Szlovák egyháztanácsosok találkozója Nagyváradon

„A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében és működésében. Az egyház közösségein belül annyira szükséges az ő munkájuk, hogy nélküle a legtöbb esetben nem lehet teljesen eredményes az lelkipásztorok apostolkodása” (AA 10). Az Apostolicam Actuositatem zsinati határozat itt idézett szavai rávilágítanak arra a szerteágazó és felelősségteljes feladatra, amely a plébániák egyháztanácsosaira hárul. Február 29-én, szombaton 9 órától erre a feladatra kapnak buzdítást az egyházmegye szlovák plébániáinak egyháztanácsosai a püspöki palotában megrendezett találkozón.

Szentségimádás Belényesben és Szilágynagyfaluban

A hónap első vasárnapján, március 1-én Belényesben és Szilágynagyfaluban lesz a híveknek lehetősége az egyházmegye örökös szentségimádásába bekapcsolódni.

2020.02.24