Könyvtár létesül Ottományban

A mintegy 300 éves ottományi Komáromi-kúria a felújítása óta kiállítóházként működik. A létesítményben dr. Kéri Gáspár magángyűjteményének egy része is megtekinthető. Az oda látogatókat Szűcs György kultúrfelelős hivatott kalauzolni, aki emellett a községi könyvtárt is igazgatja.

Szakadó eső decemberben, latyak és sár mindenfelé. Törmelék és földkupacok a Komáromi-kúria környékén, mindeközben a melléképületek szemünk előtt születnek újjá, a híres vizes pince is nemsokára megnyílik a látogatók előtt. Bár a téma ezúttal szó szerint a lábunk előtt hever, mi mégis „könyvtárügyben” látogatjuk meg Szűcs Györgyöt.

Az „átkosban” minden településen kötelező volt könyvtárat működtetni, ami önmagában nem volt rossz dolog. De az akkori kommunista gépezet a szépirodalmi értékek átadása mellett sokkal inkább a pártideológia terjesztésének eszközét látta a könyvtárakban. Pontos adattal, hogy mióta is működik községi könyvtár Szalacson (közigazgatásilag Ottomány is hozzá tartozik), vendéglátóm nem tud szolgálni. Azt viszont tudja, hogy hol itt, hol ott szorítottak helyet a mintegy 9000 kötetnek. Jelenleg a római katolikus plébánia és a református parókia között szerényen meghúzódó egykori iskolaépületben várják az olvasókat.

Két teremben, téma szerint vannak rendezve a könyvek, a felcímkézett polcok segítenek az eligazodásban. Többségében szépirodalomból áll a kínálat, de tudományos munkákat, gyermekeknek szánt műveket is találnak itt az érdeklődők. Emellett a román nyelvű könyvek sem hiányoznak. A régi kiadású olvasnivaló mellett szép számban birtokolnak adományként kapott új kiadványokat is. A bejáratra kifüggesztett órarend tanúsága szerint minden munkanapon látogatható a könyvtár. A könyvet kikölcsönzők száma itt is jócskán apadt, évente száznál több kötetet alig olvasnak ki – panaszolja a kulturális referens. A községközpontban emellett iskolai téka is működik, hasonlóképpen az ottományi tanintézetben is.

Az olvasók alacsony számát tekintve látszólag ellentmondás, hogy Szűcs György újabb könyvtár alapításába fogott az ottományi kúria épületegyüttesében. Tervei között szerepel úgynevezett olvasó- és irodalmi napok szervezése diákok számára, ezeket a már olvasóteremmé nyilvánított helyiségben tartanák majd. A könyvek száma itt is szépen gyarapszik. Megörökölték néhai Szabó István helybeli tanár magánkönyvtárát.

Az ősz folyamán a Magyar Újságírók Románia Egyesületének Székelyhídon megtartott közgyűlésén részt vevő médiaszakemberek egy csoportja ellátogatott a kúriába is, és hírét vették Szűcs tervének. A látogatók között volt Csermák Zoltán, a magyar köztelevízió munkatársa is, s december elején 900 kötet társaságában tért vissza Ottományba, hogy ily módon támogassa az olvasást megszerettető különböző programokkal társított könyvtár létrehozását.

2018.03.02
Galéria
Az újak mellett régi kiadású, értékes könyvek is megtalálhatók a gyűjteményben, mutatja Szűcs György, mellette: érdeklődő diákok a kúriakönyvtár olvasótermében
Szépirodalom mellett tudományos munkák és gyermekkönyvek is sorakoznak a polcokon
Horváth Béla szalacsi polgármester vette át Csermák Zoltántól az állami magyar tévé könyvajándékát