Vélemények a távoktatásról (3.)

Röviddel az iskolakapuk bezárulta után az I–IV. osztályos on-line oktatást segítő projekt vette kezdetét megyénkben: az Ér Tv-n hozzáférhetők az évfolyamonként alaptantárgyakból összeállított videófelvételek. A nagyváradi Szacsvay Imre Általános iskola pedagógusai is részesei a projektnek, néhányukat kérdeztük a tapasztalataikról.

Az iránt érdeklődünk, hogy a tanítók az on-line követhető órákra mi alapján állították össze a tananyagot, miként működik a gyakorlatban ez a fajta úttörő oktatási forma, s hogy milyen visszajelzéseket kapnak a kollégáktól, a gyerekektől, a szülőktől. A távoktatás eddig elkészült anyagai itt találhatók.

Elöljáróban Pásztor Gabriella, a nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a projektben részt vevő közel 60 pedagógusból 23 az ő iskolájában dolgozik, 22 tanító és egy angoltanár. Már megkeresték őket a gimnáziumi órák elkészítése érdekében is, ez folyamatban van. A kezdetekről szólva felidézte, hogy a román közszolgálati televízióban elindított Teleșcoală első adása után már másnap megbeszélést tartottak a tanítókkal, és pár napra rá, csütörtökön már le is mentek az első felvételek, és 23-tól kezdve ezzel a módszerrel dolgoznak. „Ez a tanítók továbbképzésének egy újabb formája, nem is tudom, milyen oklevéllel lehet elismerni a munkájukat, hiszen egyikük sem informatikus szakember” – jegyezte meg az igazgató.

Az elsősöket tanító Alföldi Andrea elmondta, kezdésként évfolyamonként egyeztettek a kollégákkal. „Felmértük, ki hol tart a tananyaggal. Buzási Noémi kolléganőmmel a matematikát vállaltuk. Az ismétlést, az elmélyítést tartottuk fontosnak, játékos gyakorlatokkal próbáltuk színesíteni az anyagot. Saját osztályomból a szülőktől azt a visszajelzést kaptam, hogy a gyerekek örültek, hogy láttak. Nekem is hiányoznak! Más megyékből is hívtak kollégák azzal, hogy nagyon tetszik a kezdeményezésünk. Az első anyag elkészítése egyszerűbb volt, mert egy operatőr felvette, de már otthonról dolgozunk, s meg kellett tanulnunk az eszközök használatát. Felért egy továbbképzéssel. Segítettek az informatikusok, például a hangrögzítéssel, de így is észrevehető a különbség. Mi megtervezzük, rögzítjük az anyagot, és elküldjük az Ér Hangja Egyesületnek. Ott vágják meg, ők rakják össze a napi órarendet, ők töltik fel – minden napra egy-egy évfolyamnak. Az a célunk, hogy a gyerekek hasznára váljanak.”

Pék Andrea-Mária, I. step by step osztály: „Óriási kihívást jelent ez az időszak a tanító, a gyermekek és a szülők számára egyaránt. A játék mellett fontosnak tartom az iskolában szerzett tudás szinten tartását. Elsősök tanítójaként kolléganőmmel együtt próbatétel elé állított a digitális oktatás rejtélyes világa, ugyanis a betűk tanítása a szülők segítsége és háttérmunkája nélkül nem valósítható meg. Így az osztály zárt Facebook-csoportjában naponta gyakorló feladatokat adunk, legyen az bármilyen műveltségi terület. A tankönyv, a füzet, a munkafüzet mellett a digitális, interaktív tankönyveket is használjuk, ötleteket adunk a finommotorika és a testmozgás fejlesztésére, on-line állatkerti sétára hívjuk őket. Természetesen a napi feladatok megjelölésekor megfontolva, óvatosan bánunk a mennyiséggel, a gyermekek hadd játszanak, építsenek, alkossanak, ügyeskedjenek a házimunkában. Bízunk a gyermekek hozzáállásában, a szülők segítségében, ugyanis tudjuk, hogy maximális erőfeszítéssel támogatják munkánkat. A Távoktatás Bihar megyében című projektben az elsősök számára anyanyelvi oktató videókkal igyekszem a személyes kapcsolatot pótolni a kicsi diákjaimmal. A videókon keresztül első sorban a 30 kis »mazsolámhoz« szólok, nekik üzenek. A hagyományos módszert használva közelebb érzem magamhoz őket, hiszen a visszajelzések alapján aktívan figyelnek, jelentkeznek, kérdeznek, hiányzom nekik, és már türelmetlenül várják a találkozást. A kolléganőkkel megbeszélve, azokat a témaköröket érintettük, amelyeket a tanmenet alapján feldolgoznánk. Természetesen ez is változó, hiszen sokan más-más tankönyvekből tanítunk. A foglalkozások az új ismeretek feldolgozásában is segítenek, de gyakorló jelleget is ölthetnek. Arra törekszem, hogy a »nézőim« figyelmét felkeltsem, érdekessé és élvezetessé tegyem a gép előtt eltöltött időt. A nézettség szerint kedvező a visszajelzés. Nyilván megoszlanak a vélemények, de igyekezzünk a pozitív dolgokra figyelni, hiszen a segítségnyújtás a cél. Azért lett on-line iskola, mert nekünk minden gyermek fontos, hiányoznak és visszavárjuk őket.”

Nagy Judit, II. osztály: „Iskolánk részt vesz a Távoktatás Bihar megyében projektben. Kolléganőimmel együtt minden évfolyamon kis videókat készítünk a román, matematika és anyanyelv tantárgyainkhoz. Nagy kihívásokkal állunk szemben, hiszen új megközelítéssel kellett hozzáállni a tanórák felépítéséhez. Teljesen más módszerekre volt szükség az ismeretek átadásához, hiszen hiányoztak a tanulási folyamat legfontosabb elemei: a tanulók. Nem volt visszajelzés a magyarázatra, válasz a kérdésekre, és nem ragyogtak vissza ránk a mosolygó gyermektekintetek. Fontosnak tartom ezeket az oktató kisfilmeket, hogy ne szűnjön meg a kapcsolat a gyermekekkel, hogy gördülékeny legyen majd a visszatérés, hogy onnan tudjuk majd folytatni, ahol abbahagytuk. A szülők nagy örömmel fogadták kisfilmjeinket, a gyermekek örültek, hogy hallják, látják tanító nénijüket, papírt és ceruzát ragadtak, és a kisfilmek utasításait követve oldották meg a feladatokat. A kisfilmeken kívül tartom az osztályommal a kapcsolatot egy zárt Facebook-csoporton keresztül is. Itt 2-3 naponta kijelölöm az olvasni, írni, számolni való feladatokat. Megosztom a II. osztályos kisfilmeket, melyekhez alkalmanként feladatokat is tűzök. Különösen nagy segítségünkre vannak a digitális tankönyvek, hiszen az ezekben található interaktív feladatok által a gyermekek visszajelzést kapnak munkájukról. Igyekszem szórakoztató feladatokat is kijelölni, fejleszteni kreativitásukat. Remélem, hogy ezek a feladatok segítenek tartalommal, játékkal és jókedvvel kitölteni ezeket a napokat, amíg újra találkozunk.”

Tunyogi Katalin, III. B. osztály: „A sajnálatos helyzet új kihívás elé állított mindannyiunkat. A szacsvays tanítók egy része igent mondott Szabó József megyemenedzser, Kéry Hajnal főtanfelügyelő-helyettes, Pásztor Gabriella igazgató felkérésére, hogy on-line leckéket állítsunk össze. Iskolánkban megalakítottuk évfolyamonként a munkacsoportokat, technikusok nyújtottak segítséget a kezdeti lépéseknél (s teszik ezt ma is, ha szükséges), s töltik fel folyamatosan az összeállított anyagot az erhangja.ro/tavoktatas internetes oldalra és a Youtube-ra az I–IV. osztálynak anyanyelv, román, angol, matematika, történelem, földrajz tantárgyakból. Tíz-tíz, alaposan átgondolt leckét állítunk össze az említett évfolyamok felsorolt tantárgyaiból. Ezenkívül természetesen mindenki tartja valamilyen formában a kapcsolatot a tanítványaival. Jómagam anyanyelvet vállaltam III. osztályosok számára. A szövegértési feladatokhoz nem kell különösebb segítség, ezért a 10 lecke anyagát úgy válogattam össze, hogy jórészt nyelvtani fogalmak megfigyeléséhez, elsajátításához, gyakorlásához nyújtsak segítséget játékos feladatokon keresztül. A gyakorlatokba becsempészek egy kis matematikát, természetismeretet, önismeretet, logikát, humort. A feladatokat úgy állítom össze, hogy a gyengébb képességű tanulók is meg tudják oldani, de ne legyen unalmas a gyors észjárásúak számára sem. Az osztályunk saját csoportjának oldalán rendszeresen küldök feladatokat, olvasnivaló javaslatokat, mozgásos dalokat, játékokat, ötleteket kézműveskedéshez, meseíráshoz, naplóvezetéshez, állatkertek, múzeumok virtuális látogatásának elérhetőségeit, sakkpalotás feladványokat, internetes feladatmegoldási lehetőségeket, amelyeket az osztályban is rendszeresen használtunk (Okosdoboz, LearningApps, WordWall, MozaBook) vagy egyszerűen »csak« néhány biztató szót. Tanítványaim lefényképezik a megoldott feladatokat, olykor egy-egy fotót vagy kis videót is mellékelnek egy aznapi tevékenységükről, s elküldik nekem. Minden diáknak nyitottam egy saját mappát, ahova letöltöm a kapott anyagokat. Így áttekinthető számomra is, kinek hol kell segíteni. Nem az a cél, hogy a gyerekek órák hosszat a számítógépek előtt üljenek, de az mindenképp, hogy rendszeres munkával, a napirendbe beiktatott tanulással felszínen tartsuk tudásukat, s bár mértékkel, de bővítsük is azt, valamint elviselhetőbbé tegyük a bezártságot hasznos, érdekes, az életkori sajátosságaiknak, érdeklődési körüknek és a tananyagnak megfelelő elfoglaltsággal. A diákok örömmel hallgatják-nézik az összeállításokat, a szülők hálásak, s reméljük, hogy más iskolák tanítói is hasznát tudják venni. Mi is szívesen merítünk ötleteket pedagógusok által összeállított feladatsorokból, amelyeket különböző internetes oldalakon találhatunk. Úgy tekintek a mostani helyzetre, mint a mesékben a próbatételekre. Optimista vagyok, s bízom benne, hogy mi leszünk a szegény legény/leány, a legkisebb királyfi vagy okos leány, aki bölcsességével, tudásával, kitartásával, segítőkészségével a mese győztese lesz.”

Balogh Emese, III. step by step osztály: „Kolléganőmmel, Petyár Ágnessel együtt webinarokat tartunk hetente háromszor, napi 3 órát. Ilyenkor együtt dolgozunk a gyerekekkel, olvasunk, számolunk, mesélünk, gyakorlatokat végzünk, hogy a munka ne a szülőt terhelje. Kiválóan megtanulták a gyerekek kezelni a zoom-os applikációt. Ezeken a találkozásokon egymásnak is mesélnek, élményeket osztanak meg, felolvassák a fogalmazásaikat. A helyesírás szabályait gyakoroljuk, és olyan olvasmányokat ajánlanak egymásnak, amelyeket ők már olvastak. Mi is készülünk mindig olyan érdekességekkel, amelyek az általános műveltségüket fejlesztik, és bővítik a már meglévő ismereteiket. Románból találós kérdéseket, leírásokat készítenek, amelyekre a társaiktól várják a megoldást. A lényeg a kommunikáció, és a már megtanult szavak, ismeretek használata, hogy ezek ne váljanak passzív szókinccsé. Matematikából szöveges feladatokat oldunk meg és alkotunk. Otthoni gyakorlásra olyan feladatokat ajánlunk, amelyek méréseket igényelnek. A gyerekek megtanulják használni a konyhai mérleget, együtt süthetnek a szülőkkel. A víz világnapja alkalmából rajzokat készítettek, kísérleteket végeztek. Virágot is ültettek, lefotózzák, és elküldik nekünk. A lépéseket és recepteket leírják, így kiválóan meg tudjuk teremteni a tantárgyak közötti átjárhatóságot is. A szülők is több időt töltenek otthon, így többet tudnak a gyakorlati dolgokban is segíteni. Kicsit átértékelődött minden, és az együtt töltött idő fontosabb lett, mint valaha. Kiváló közösséget alakítottunk ki a közösségi hálón. A kimaradt napokban a gyerekek megnézik a szacsvays tanító nénik által készített on-line órákat, ezeket mindig feltesszük a csoportba. Az on-line oktatás lényege az önfegyelem és a kitartás kialakítása, ezek az életre készítik fel a gyerekeket, hisz kihívás mindig is vár rájuk az út során. Mi magunk is sokat tanultunk az utóbbi időben a közösség erejéről és összetartásról. Hihetetlenül büszkék vagyunk a szülőkre és gyerekekre egyaránt. Mindannyian ismét jelesre vizsgáztak. A mi kis családunkban 29 mókusgyerek van, s mindannyian szívvel-lélekkel dolgoznak, egymást bátorítják, ösztönzik. A visszajelzések alapján elmondhatom, hogy maximálisan kihasználjuk az on-line találkozás előnyeit, és ügyesen megbirkózunk a helyzettel.”

Fekete Erika, IV., step by step osztály: „A Bihar megyei távoktatásnak az Ér Hangja felületein való lebonyolítását nagyon jó kezdeményezésnek tartom főként azért, mert amikor a főtanfelügyelő-helyettes asszony kezdeményezésére és felkérésére belevágtunk ebbe a könnyűnek nem mondható vállalkozásba, még nem volt megoldott a magyar nyelven tanuló diákok problémája. Azóta ez már változott, aminek nagyon örülünk. A Szacsvay Imre Általános Iskola Tanítói munkacsoportja a távoktatás eszközeként oktatófilmeket és Powerpoint-bemutatókat készített és készít, ezekkel az anyagokkal szeretnénk napi kapcsolatban maradni kis tanítványainkkal, akik nagyon hiányoznak mindannyiunknak. Nagy örömünkre szolgál, hogy ezeket az anyagokat nemcsak nagyváradi és Bihar megyei gyerekek használják, hanem a megosztások révén Erdély-szerte felhasználást nyernek. A kollégák visszajelzései is pozitívak voltak, ezt egyfajta szakmai elismerésként értékeljük. Nyilván előfordulnak apróbb hibák, de úgy gondolom, ezeket ez az új helyzet generálja, melybe mindannyian belekeveredtünk, szinte egyik napról a másikra. Azt tapasztaltam, hogy kollégáim a legjobb tudásuk szerint és a legönzetlenebb segítségnyújtással vállalkoztak a feladatra, mi magunk is tanultunk, és fejlesztettük készségeinket. A témák kiválasztásakor a következő szempontokat tartottuk szem előtt: tanmenet betartása, fejlesztendő/kialakítandó kompetenciák, tanulási egységek, a meglévő készségek és képességek szinten tartása gyakorlatokon keresztül, a tanulók érdeklődésének fenntartása, önálló munkára serkentés, új információk közlése, párbeszéd megteremtése tanító és gyermek/család között. Tanítványaink vissza is jeleztek, elküldték a filmecskékben kijelölt házi feladatok megoldásait, a szülők pedig hasznosnak nyilvánították a digitális anyagokat, vagyis elindult a virtuális párbeszéd, amely mindenki számára fontos, és jelen körülmények között járható út. Addig, amíg személyesen nem találkozhatunk a tanítványainkkal, ezzel a módszerrel tudjuk erősíteni egymást.”

Szilágyi Mária most előkészítősöket tanít, de mivel tavaly IV. osztálya volt, ezeket a témákat tanította, és volt hozzá anyaga, besegített a negyedikes tananyag összeállításába. „Az előkészítős gyerekeknek meséket olvastam fel, melyeket szívesen hallgattak, legfőképpen azért, mert így látták a tanító nénit. Sakkos feladványokat is küldtem, nagyon szívesen vették elő, rajzolták, oldották. (Saját messenger csoportot alakítottunk.) Olyan megoldást kerestem, amivel nem csak bizonyos órában, egyszerre lehet meghallgatni a témákat, ezt a szülők is szívesen vették. Így akármikor elővehették az anyagot. A mozawebet szeretik, valamint a Napsugár palackposta meséit. A IV. osztályos anyagot ott folytattuk, ahol abbahagyták. Powerpoint prezentációkra vettük fel a hanganyagot. A kedvelések (like-ok), megtekintések és megosztások számából ítélve szeretik a gyerekek, szülők. Ezek az anyagok szintén akármikor elérhetők, és ez fontos. Még van mit tanulnunk a digitális eszközök használatáról, a programokról. Természetesen hiányzik a gyerekek kíváncsi tekintete, kedves mosolya, a huncutságaik.”

2020.04.01
Galéria