A nagyhét ünneplése a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség sajtóirodája közleményben tudatja a hívekkel az idén április 5–12. közötti időszakra vonatkozó tudnivalókat. Alább közöljük.

Az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció külön dekrétumban határozza meg az idei nagyheti és húsvéti liturgikus ünneplések lehetőségeit. Ezeket figyelembe véve a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében az alábbi rendelkezéseket hozták a nagyheti szertartásokkal kapcsolatosan:

1. A nagyheti liturgiát a nép részvétele nélkül tartják meg. Az illetékes lelkipásztor mellett – a lehetőségek szerint és a civil hatóságok által adott aktuális előírások betartásával (igazoló papír, saját felelőségre kitöltött nyilatkozat) – a szertartásokon jelen lesz a sekrestyés és a kántor.

2. A plébániákon egységes időpontokban lesznek a szertartások a következő beosztás szerint: virágvasárnap 11 órakor, nagycsütörtökön 18 órakor, nagypénteken 15 órakor keresztút, 18 órakor nagypénteki szertartás, nagyszombaton 20 órakor a húsvéti vigília. Az időpontokról értesítjük a híveinket, hogy otthonukból ők is bekapcsolódhassanak a szertartásokba.

3. Virágvasárnap nincs körmenet; nagycsütörtök este elmarad a lábmosás szertartása, az oltáriszentség a tabernákulumban marad, nincsen oltárfosztás; nagypénteken csak a celebráló pap csókolja meg a keresztet; a vigílián pedig nincsen tűzszentelés, valamint elmarad a vízszentelés is.

4. A nagycsütörtöki olajszentelési szentmisét a szokott időben, de papok és hívek nélkül mutatják be a székesegyházban. A plébánosok az imádság által kapcsolódnak be a 10 órakor közvetített szentmisébe.

5. A nagypénteki tíz egyetemes könyörgést az erre az alkalomra közölt tizenegyedik könyörgéssel egészítjük ki.

6. Vidékünkön elterjedt a szentsír állítása és a szentsír nagyszombati őrzése, valamint a feltámadási szertartás és az ezt követő körmenet. Ebben az évben a rendkívüli körülmények miatt mindez elmarad, de a vigília szertartása után a kinyitott templomajtóban szentségi áldást adnak a lelkipásztorok.

7. A nagyheti szertartások idején a liturgikus előírásoknak és a helyi szokásoknak megfelelően harangoznak, ezzel is jelezve a hívek felé, hogy a templomban a pap végzi a liturgiát.

8. A húsvétvasárnapi szentmise időpontját minden plébános maga határozza meg és közli híveivel.

9. Ahol csak lehet, a plébánosok biztosítsák a szertartások élő közvetítését, lehetőséget adva ezáltal a hívek bekapcsolódására.

A hívek bekapcsolódása a nagyheti szertartásokba – otthoni ünneplés

A közvetített szentmisét a hívek megfelelő összeszedettséggel és odafigyeléssel kövessék: minden más tevékenységet tegyenek félre, gondolataikkal, szavaikkal, testtartásukkal kapcsolódjanak be a közvetítésekbe, úgy kövessék a szertartás menetét, mintha fizikailag is jelen lennének. Ahol a család együtt kapcsolódik be a szertartásba, helyezzenek egy keresztet az asztalra, válaszoljanak a szertartást végző személy szavaira, kapcsolódjanak be az énekekbe és az imádságokba.

A nagyheti liturgia otthoni követéséhez az egyházmegye honlapján (http://www.varad.org/) egy segédanyag is található, amely rövid útbaigazítást tartalmaz az előírt szentírási részek megjelölésével, az elmondandó imádságok szövegével és az ünnepléssel kapcsolatos gyakorlati tanácsokkal. A napi szentírási szövegek hanganyaga is megtalálható az egyházmegye honlapján.

2020.04.03
Galéria