Székelyhídon folytatják a fejlesztéseket

Újabban az Érmellék szívdobbanásaként emlegetik Székelyhidat, s az utóbbi időben valóban pulzál ott az élet, hosszas vajúdás után több beruházás is beérni látszik. Kíváncsiak voltunk, hogy a járvány időszakában a már elkezdett munkálatok miként folytatódnak.

A helyiek által színházként emlegetett kultúrház felújítása, netán egy új kulturális központ építése régi törekvése a városvezetésnek. Számtalan dokumentáció készült a majdani létesítményről, több változtatást kellett végrehajtani, ezekhez megannyi, Bukarestbe tett utazás társult. 2007-től két pályázatot is elfogadtak a fővárosi döntéshozók, de végül a kivitelezés ilyen-olyan okok miatt meghiúsult. Többnyire politikai okok miatt: megbukott az adott kormány, választásokra összpontosítottak a pártok stb.

2015-ben az Országos Befektetési Ügynökség jóváhagyásával újabb lehetőség csillant meg a kulturális intézmény felújítását szorgalmazók előtt. 2017 első felére beszerezték az építkezési engedélyeket, majd a kivitelezési szerződés megkötése után elkezdődhetett a munka. Ezúttal is akadtak ellenzők, akik minden eszközt bevetettek a felújítás meggátolása végett, arra hivatkozva, hogy a létesítmény küllemében nem fog igazodni a városközpont egységes arculatához. Annak eldöntése, hogy ez így van-e vagy sem, szakemberek feladata. Az viszont tény, hogy a régihez, a megszokotthoz általában fokozottan kötődünk még akkor is, ha esetünkben a múlt század hatvanas éveiben épült szocialista „vívmányról” van szó, amely csekély építészeti értéket képvisel.

Itt fontos megemlítenünk, hogy hasonló kálvária, ellenszegülés, kifogás tornyosult a városi múzeum megépítése elé is. Azóta mindenki elfogadta, magáénak érzi a városközpontban lévő épületet, amely a színház elkészültéig az egyetlen olyan belső tér, amely helyet ad kulturális rendezvényeknek. Ily módon joggal feltételezhető, hogy a későbbiek során a régi építmény bizonyos elemeit megőrző kulturális központot is magukénak fogják érezni a helybeliek. Az adott lehetőség elfogadása mellett szól az is, hogy az épület teljesen használhatatlan állapotban volt, a tető beázott, a nyirkos, vizes színpad már életveszélyessé vált. A városvezetésnek saját forrásból még az állagmegőrzésre sem futotta volna.

Béres Csaba polgármester bizakodóan mondta, hogy az érmelléki kulturális élet központjává fog válni Székelyhíd a létesítmény elkészülte után. Nemcsak modern, kényelmes, de „lélekkel megtöltött” színházat akar, ahol színpadi előadások mellett több kultúramegőrző tevékenység is zajlik majd. A kisebb gyermekek számára bábelőadásokat szerveznek, és minden korosztálynak testhezálló programkínálatot nyújtanak. „Ily módon valóban városunk lesz az Érmellék szívdobbanása” – fogalmazott a városvezető.

Az egykor pártpropaganda célokra épített kultúrház felújított állapotában kevesebb, 375 férőhelyes lesz, a nézőtér szellősebbé tételével a komfortosságot szándékoznak növelni. Emellett páholyokat alakítanak ki. A hátsó falakat öt méterrel kijjebb tolták, így jut elegendő tér kávézónak, próbateremnek, művészbejárónak, illetve mosdók számára is. Az épületben kap helyet a városi könyvtár is. Ottjártunkkor javában kopácsoltak az ott dolgozók, a külső munkálatokkal egy időben bent is folyik a kivitelezés.

Hasonlóan régi óhajuk a székelyhídiaknak az elkerülő út megépítése. Bár ennek kivitelezése nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik, a városvezetés minden fórumon szóvá tette ennek szükségességét. A településen átvezető, gigantikus kanyarokkal tűzdelt út gyakori balesetek helyszíne. Az itt lakók mindennapjait megnehezíti a túlzott teherforgalom. Naponta 6000 jármű halad át a városon, ebből mintegy 1200 teherszállító. Az időközben félbeszakadt munkálatok folytatása tavaly márciusban vált bizonyossá, amikor a helyszínre látogatott Crina Lăpușean, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság kolozsvári igazgatója – emlékeztetett Béres Csaba. A már elkészült útszakasz felülvizsgálata, illetve a további munkálatok 43 millió lejbe kerülnek. A felüljárók és a körforgalom elkészítése fokozott körültekintést igényel, de jó ütemben haladnak ahhoz, hogy a teherforgalom mielőbb „leemelődjön” a városi forgalomról.

A megyei tanács elnöke és a polgármesterek egyik találkozóján történetesen Béres Csaba vetette fel tanuszodák építésének a szükségességét. A kezdeményezésnek lakosságmegtartó vonzata is van. Ezt a határ mentén élők nagyon jól tudják, hisz az ottaniak tömegével átjárnak Magyarországra, a létavértesi uszodába. „Ne engedjük el polgárainkat, fiataljainkat, teremtsük meg az itthon maradás feltételeit” – hangsúlyozta a városvezető. Elképzelése kedvező visszhangra talált, így elsőként Székelyhídon és Diófáson épülhet tanuszoda, és továbbiak is következnek majd a megye városaiban. Székelyhídon a falak már állnak, bár a kivitelezés üteme nem az előirányzottnak megfelelő, de nyárra remélik az átadást.

A város sokoldalú fejlesztése szempontjából a munkahelyteremtés elengedhetetlen. Ehhez viszont megfelelő körülményeket kell teremteni a befektetők számára. Ennek a gondolatnak a jegyében ipari park létesítéséről szóló szerződést kötöttek tavaly novemberben. A város öthektáros területet ad hozzá. A soron következő munkálatok áfa nélkül 2,5 millió lejbe kerülnek.

2020.05.14
Galéria
Az első tanuszoda a megyében Székelyhídon épül
Az önkormányzat öthektáros telket adott az ipari park létesítéséhez
A megújuló művelődési ház impozáns épülete lesz a városközpontnak
Az elkerülő út felüljárójának pillérei Kiskereki határában
Épül az elkerülő út