Folytatni kell a megkezdett munkát Örvénden is

SORBÁN LEVENTE a sebes-Körös-menti Alsólugas polgármestere immár három mandátum óta, noha a községben a magyarok aránya 20 százalék alatti. Szerinte azonban a közös munka és a megbecsülés a döntő abban, hogy a románság jelentős része is őt támogatja több mint egy évtizede.

Tizenkét évvel ezelőtt kisebb csodaként értékelte a helyi és a Bihar megyei magyarság is azt, hogy a szórványnak tekintett Alsólugas községben a fiatal RMDSZ-es Sorbán Leventét választották meg polgármesternek. A községben ugyanis csak Örvénden élnek jelentősebb számban magyarok, a községközpontban, Alsólugason kevesen, Felsőlugason és a hegytetőn lévő, Törökmező nevű, tanyavilágszerű településen pedig szinte egy magyar sincs.

Sokan azt mondták, hogy ez véletlen volt vagy egyszeri alkalom, aztán nyolc és négy évvel ezelőtt is megválasztották a magyar jelöltet, méghozzá egyre nagyobb arányban. „Ez a bizonyítéka annak, hogy a megfelelő szakember a megfelelő helyen megbecsülést érdemel és kap is. Sorbán Leventét nemcsak a magyar közösség, hanem a helyi románság többsége is megbecsüli, elismeri munkáját, és számítanak rá” – mondta Borsi Imre Lóránt, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének egyik ügyvezető alelnöke. Hozzátette: „Alsólugas községben, illetve Örvénd esetében számunkra nem is volt kérdéses, hogy ki indul újra a polgármesteri tisztségért, de az emberek véleményére is kíváncsiak voltunk. Közösségi konzultációt hirdettünk, hogy mindenki állást foglalhasson, és kiderült, szinte kivétel nélkül az RMDSZ-es polgármester újrajelölése mellett állt ki a közösség”. Ehhez gratulált is az ügyvezető alelnök Sorbán Leventének, és azt kívánta, igyekezzen ezután is jó példával elöl járni a magyar és román békés együttélés és a közös, jobb jövő érdekében az együttes cselekvés tekintetében

Sorbán Levente polgármesterjelölt röviden összefoglalta mindazt, amit az utóbbi néhány esztendőben sikerült elvégezniük. Mindenekelőtt azt emelte ki, hogy a megbecsülést csak megbecsüléssel és odafigyeléssel lehet kivívni. „Az emberek tiszteletéért meg kell küzdeni. Nem úgy megy, hogy jövök én mint polgármester, és akkor a titulusomból adódóan elkezdenek hinni bennem. Nem, sőt! Az emberek sokat várnak el, és jogosan, teszem hozzá. Ezelőtt tizenkét évvel egy olyan községet kellett átvennem, amely sok tekintetben le volt maradva. Az emberek értelemszerűen várták a változást, a megválasztásommal pedig új fejezet kezdődött, méltán támasztottak nagy elvárásokat velem szemben. Igyekeztem megfelelni, odafigyelni, és amit csak tehettünk, megtettünk” – emlékezett vissza a mandátumkezdetre Sorbán Levente. – Nem volt könnyű annak idején elindulni, az ötleteket összeírni, a lakossági jelzéseket lajstromba venni. Egy ötlet megszületésétől a megvalósításig sokszor évek telnek el, főleg a nagyobb projektek esetében, amikor előfordul, hogy még négy esztendő sem elegendő. De elkezdtük a munkát, és jó csapat állt össze. Kitartással, magabiztossággal dolgoztunk, és lassan elkezdtek jönni az eredmények. Ezt látták és látják az emberek is, mert mindazt, amit csinálunk, az ő életszínvonaluk javítása érdekében tesszük, így tulajdonképpen a saját bőrükön és a pénztárcájukon is érzik: ma már sokkal jobb itt élni” – magyarázta a szórványtelepülés polgármestere.

A infrastrukturális beruházások mellett a közösségépítésre is igyekeztek nagy súlyt fektetni. A világi és az egyházi ünnepek, rendezvények szervezéséből is kivették a részüket, és külön kiemelendő a mintegy fél évszázad után négy évvel ezelőtt újra megszervezett Corvin Vásár, amely összességében mintegy 500 éves múltra tekint vissza. Ezt Élesd és Alsólugas között tartották meg, és népszerűségét mutatja, hogy tavaly már mintegy harmincezren látogattak az eseményre. „Emellett természetesen megvannak a kisebb ünnepeink és rendezvényeink is, ahol baráti légkörben, családias hangulatban tudunk ünnepelni vagy éppenséggel emlékezni” – mondta az elöljáró.

Az egyébként tősgyökeres örvéndi Sorbán Levente tudatta, települése idegenforgalmának élénkítése érdekében a magyarországi Komádival közösen egy határon átívelő pályázatot bonyolítanak le. Szerinte a település és a község egyedi adottságokkal rendelkezik, amiket sokkal jobban ki lehetne használni. Itt található például két vízgyűjtő tó a Sebes-Körösön, amelyek területe összesen 600 hektár, de vannak dombok és kisebb hegyek is közvetlenül a települések határában. Mindezek számtalan sport- és kikapcsolódási lehetőséget jelentenek, és ezeknek a kihasználásuk a következő időszak egyik kihívása.

Fontos előrelépés az is, hogy a község megkapta a hegyvidéki és a szőlőtermesztő település besorolást, ami a gazdáknak jelent sokat a különböző pályázatok elbírálásakor, ugyanis ezek a minősítések többletpontokat eredményeznek.

Az oktatást érintő legfontosabb helyi problémákat is sikerült megoldaniuk. A tanintézetek épületeit felújították, felszerelték, és immár az óvodától a szakiskoláig lehet tanulni a községben. Újdonság ugyanis, hogy Lugason a következő iskolai tanévtől szakiskolai oktatás indul hat szakon, méghozzá magyar nyelven! Ugyanakkor folyton küzdeni kell azért, hogy az örvéndi iskola és óvoda megmaradhasson.

Az utakat, járdákat szintén rendbe tették a lehetőségeikhez mérten. Említésre méltó, hogy több mint 20 kilométernyi mezőgazdasági utat újítottak fel, kavicsoztak le, és további 10 kilométer erdei utat tettek rendbe az utóbbi időszakban. Árvízvédelmi árkokat építettek, de ahol kellett, kicserélték vagy újjáépítették a hidakat is. Bővítették az egész községben az elektromos hálózatot, valamint az ivóvízvezeték-rendszert. A közbiztonság javítása érdekében az önkormányzat létrehozta a helyi rendőrséget, és ennek meglett az eredménye: a szabálysértések és bűncselekmények száma a tizedére esett a községben – tudatta Sorbán Levente.

Szerinte nagyon fontos, hogy a vállalkozók is otthon érezzék magukat a településükön, és helyben kínáljanak lehetőséget a munkavállalóknak. A polgármesternek elsődleges célja további befektetőket vonzani a községbe, hogy az emberek helyben tudjanak dolgozni, és ne kelljen naponta akár több órát is ingázással eltölteniük.

A polgármester kiemelte még az önkormányzat és az egyházak között fennálló jó kapcsolatot. Mint mondja, a községben összesen nyolc felekezet működik, ezek közül csak Örvénden van magyar református gyülekezet. „Mi mindenkinek igyekszünk segíteni. Ugyanúgy, ahogy odafigyelünk a mi saját református egyházunkra, meghallgatjuk az ortodox, a görögkatolikus vagy a neoprotestáns gyülekezetek gondjait is, és ha tudunk, segítünk nekik” – magyarázta az elöljáró.

Összegzésképpen Sorbán Levente elmondta, eseménydús négy esztendőt zárnak. A megyei önkormányzatot is az RMDSZ vezette, és ennek meg is volt az eredménye, olyan segítséget kaptak a helyi önkormányzatok, mint korábban soha. „Volt kihez fordulni, volt kitől segítséget kérni. Ez nagyon fontos. Meghallgatták a kéréseinket, és amikor csak tudtak, segítettek is. Áldásos volna a következőkben is így folytatni a közös munkát, de ha így nem is lehet, mindannyiunk érdeke, hogy megerősített képviselettel legyünk jelen ott, ahol a döntések születnek.”

2020.07.12
Galéria
Balról jobbra: Sorbán Levente, Borsi Imre Lóránt