Módosították a költségvetést és a hőenergia árát

Rendes havi ülését tartotta pénteken koradélután a megyeszékhely önkormányzatának döntéshozó testülete. Amint arról röviden már beszámoltunk honlapunkon, számos ingatlanügy – köztük egy-két furcsa – mellett beruházások is napirenden szerepeltek.

Nagyvárad idei költségvetésének első félévi teljesítését 22 igen szavazatta 4 tartózkodás mellett hagyta jóvá a helyi tanács a július havi rendes ülésén. Ugyanilyen arányban fogadta el a büdzsé módosítását is. Jelentős összeggel megemelték a Ghillányi út átépítését célzó, EU-s finanszírozású beruházásra felvett hiteleket, mert a korábban becsültnél drágább árajánlatokat tettek a versenytárgyaláson a kivitelezők.

A műszaki igazgatóság 100 ezer lejt kért az újonnan létrehozott úgynevezett zöld folyosók közművesítésére, a Főépítészi Hivatal pedig egy EU-s finanszírozású, valamivel több mint 1,8 millió eurós összértékű projektben való részvételhez kérte a 2 százalékos önrész vállalását. A kétéves lefutású, 2022 decemberének végén záruló projekt a Duna menti országok szecessziós művészetét hivatott előtérbe helyezni; Váradnak 385 825 euró jut, és 2 százalék önrésszel kell hozzájárulni, az idén 165 ezer lejt kell fizetni. Ugyanebben a projektben vesz részt a Városi Múzeum is, és erre 67 ezer lej költségvetés-kiegészítést kért 2020-ra.

Többletbevétel a kórházaknak

A Gavril Curteanu Városi Kórház közel 15 millió lejnyi – az egészségbiztosítási pénztárból származó – többletbevételének belefoglalását kérte a saját büdzséjébe, a megyei kórház pedig EU-s, állami és helyi költségvetési, biztosítópénztári forrásból és saját szolgáltatásainak árából befolyt 7,3 millió lejes többletjövedelmének feltüntetését kérte. Az egészségügyi intézmények a bevétel több mint a felét az alkalmazottaknak járó bérkiegészítésre és gyógyszerre, felszerelésekre költik.

Saját tartalékalapjából a város 208, illetve 577 ezer lejt költhet két bölcsőde és óvoda főjavítására, továbbá ugyanilyen célra 215 ezer lejt a 11-es, illetve 146 ezer lejt a Dacia iskola esetében. Ugyanebből a forrásból 442 ezer lejjel szubvencionálják egészségügyi műszerek és kommunikációs eszközök beszerzését, félmillió lejjel pedig kiegészítik azt az összeget, amit a Szőllős és Nufărul negyedbeli új lakóövezetekben közösségi terek kialakítására korábban már elkülönítettek.

A Városi Sportklub által a vízilabdacsapat támogatására magánszemélyektől kapott 69 600 lejt is belefoglalták a büdzsébe, hasonlóképpen a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel kötött egyezmény szerint a palotakert karbantartásáért idén júliustól decemberig fizetendő 50 ezer lejt. A Szociális Igazgatóság saját büdzséjének átszervezéséhez kért és kapott tanácsi jóváhagyást járványvédelmi felszerelések beszerzése érdekében.

Olcsóbban fűthetnek az ipari felhasználók

Ármódosítások jóváhagyását kérte a városi tanácstól a megyeszékhely hőszolgáltatója. A Termoficare Zrt. az Energiaárakat Szabályozó Országos Hatóság június végi határozatában megszabott tarifákra hivatkozott. A hatóság egységesítette a közületi és a lakossági díjszabást – előbbit csökkentette, utóbbit picit emelte. Ennek alapján Nagyváradon jelentősen (csaknem 17 százalékkal) kevesebbet kell majd fizetniük a júliusi számlázástól kezdve a közületi felhasználók: gigakalóriánként 258,39 lejt a szállító vezetékre csatlakozottak, és 404,75 lejt az elosztó hálózatra csatlakozottak.

A lakosságnak számlázott hőenergia ára nem változik, mert a város megemelte a támogatás összegét. A szállító vezetékre csatlakoztatott lakossági fogyasztók számára előállított 1 gigakalória hőenergia is 258,39 lejbe kerül, de 10,37 lejes szubvencióval 248,02 lejt számláznak nekik júliustól kezdve. Az elosztó hálózatra csatlakozott lakossági fogyasztók számára 323,62 lejbe kerül 1gcal, a városkasszából érkező 47,48 lejes szubvencióval viszont továbbra is 276,15 lej marad a tarifa.

A határozattervezet vitáján a szociáldemokrata párti frakcióvezető, Liviu Sabău Popa megjegyezte, hogy tanácsostársaival együtt tartózkodni fog a szavazáskor, de nem azért, mert ellenezné a városi szubvenció emelését, hanem mert még többet várna el. Az itteni bérekhez képest ugyanis jóval többe kerül a fűtés, mint mondjuk Kolozsváron. A 4 szocdem tartózkodón kívül a többi tanácsos jóváhagyta a tarifamódosítást.

Ki fizet?

Az SZDP-s frakció jelen lévő tagjai a 4 RMDSZ-es tanácsossal együtt nemet mondtak viszont arra a határozattervezetre, amellyel a nagypiacon lévő két épületet visszavesznek a város magántulajdonába, hogy leírhassák őket a piac korszerűsítésének következményeként. A tervezetben az a feltűnő, hogy a két épületet már rég lebontották. A részletekről Pető Dalma tanácsos adott felvilágosítást – lásd külön cikkünket.

A későbbiekben az RMDSZ-es frakcióvezető, Kirei Melinda egy EU-s projekttel kapcsolatos műszaki-gazdasági tervhez kért magyarázatot. A Gojdu téri városi mobilitási beruházásról van szó, és a tanácsos emlékeztetett rá, hogy még 2018 szeptemberében elfogadta a tanács az erre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt, s most az abban szereplő összeghez képest csaknem negyedével nagyobb – 41 millió lej áfával együtt a korábbi 33 millió helyett – költség áll az előterjesztésben, a csatolt dokumentációban pedig nincs indoklás. Arra is kíváncsi volt Kirei Melinda, hogy a többletkiadás miatt kell-e az EU-s finanszírozás módosítását kérni. Az illetékes igazgatóság képviselője válaszában tudatta, hogy az építőipari béremelésre kötelező törvény miatt nőttek a költségek, és a többletet egyelőre a város állja, s később megpróbálja visszaigényelni.

A frakcióvezető megjegyezte: az RMDSZ tanácsosai természetesen támogatják a városfejlesztést, ám szükségesnek tartotta tisztázni, hogy mi okozta a drágulást, és hogy azt végül is mi álljuk.

A továbbiakban egyöntetűen fogadta el a tanács egyebek mellett azt, hogy a Széchenyi tér (ma Traian park) 2. szám alatti Moskovits palota renoválásának árát – nem egészen 35 ezer lejt – részletekben hajtsa be az eddig nem fizető tulajdonostól. A város által megelőlegezett költség rá eső részének 30 százalékát egy hónapon belül kell törlesztenie, a fennmaradó részt pedig jövő augusztusig havonta, egyenlő részletekben.

2020.07.28
Galéria
Az RMDSZ-es tanácstagok tisztázást kértek