Megyei segítség a gázbevezetésekhez

Európai uniós forrásokra pályázhatnak a közösségközi fejlesztési társulásokba tömörülő közigazgatási egységek a gáz bevezetésére. Bihar Megye Tanácsa anyagilag hozzájárul a szükséges előkészítő dokumentáció elkészítéséhez. A megye közel 60 talapülését érinti a tegnapi tanácsi határozat.

Július havi rendes ülésén egyebek mellett négy olyan határozati javaslatról is döntött a megyei tanács, amelyek értelmében a megyei önkormányzat részt vesz és a költségek felével segíti a földgázhálózatuk kiépítése/bővítése érdekében társult helyhatóságokat. Az első erre vonatkozó napirendi pont előtt Pásztor Sándor megyei tanácselnök emlékeztetett rá, hogy már 2018-ban megkereste a testületet a Transgaz cég, s azt kérte, a megye segítse a településeket a gázhálózat kiterjesztéséhez szükséges eljárásokban. Az érdekelt önkormányzatoknak településközi fejlesztési társulásokat kell létrehozniuk ezzel a céllal, s ezeket támogathatja a megye. Az eltelt idő alatt négy ilyen társulás alakult meg – a legutolsó a Belényesi-medencében, pedig – amint a tanácselnök elmondta – ott kezdte az egyeztetést. A jogszabályi környezet is változott azóta, alig pár napja jelent meg egy erre vonatkozó EU-s pályázat feltételrendszere. Ennek a figyelembe vételével állították össze tehát a határozati javaslatokat.

A megyei önkormányzat döntéshozó testülete egyhangúlag jóváhagyta, hogy a tanács belépjen a négy társulásba, és a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének felét fizesse. Pásztor Sándor szerint helyhatóságonként 2-3 millió lejes költséget jelent ez majd a megyének, viszont a társulások 25 millió eurós támogatásért pályázhatnak a Nagy Infrastruktúra Operatív Programban a kész dokumentációkkal. A tanulmányok jövő év tavaszára, nyarára elkészülhetnek.

Az Északnyugati Gáz Közösségközi Fejlesztési Társulás tagja Székelyhíd, Érsemjén, Értarcsa, Szalacs, Kiskereki, Bihardiószeg, Érbogyoszló, Biharfélegyháza és Paptamási; a Berettyó–Bisztra Társulásban Margitta, Vedresábrány, Bályok, Tasnádbajom, Vámosláz, Felsőderna, Szentjobb, Szalárd, Alsótótfalu, Berettyószéplak, Tóti és Érszőlllős vesz részt. A Városi Vidéki Társulás részese a megyei önkormányzat mellett Élesd, Esküllő, Cécke és Mezőtelegd; a Déli Gáz Társuláshoz pedig Belényes, Drágánfalva, Belényesirtás, Bontesd, Vasaskőfalva, Felsőmezős, Vaskoh, Rény, Alsóbiharkristyór, Kerpenyéd, Tisztásfalva, Sólyom, Tulka és Tenke csatlakozott.

2020.07.31
Galéria