Az évszázad legfontosabb közberuházása

Nagyszalonta földrajzi fekvésének köszönhetően az itt élőknek nem kell árvíztől vagy földrengéstől félniük, az ilyen természeti csapások elkerülik a települést. Gondot a nyári viharok és a felhőszakadások okozhatnak, amikor hirtelen megtelnek az esővíz-elvezető árkok.

Különösen az utóbbi évtizedekben okoz nagy gondot a magas talajvíz, s ennek legfőbb oka a csatornarendszer hiánya. Nagyszalontán a közelmúltig – a tömbháznegyedek kivételével – nem létezett kanalizálás! A talaj átitatódása, az épületek salétromosodása egyre komolyabb probléma. Erre nyújt megoldást a csatornázási projekt, melynek során az egész városban kiépítik a rendszert. A munkálattal egy időben a már elöregedett, elavult ivóvízhálózatot is cserélik.

A település teljes csatornahálózata és a vízhálózat cseréje több szakaszban és több pályázati forrásból valósul meg, magyarázta kérdésünkre Sárközi Sándor, a beruházást figyelemmel követéssel megbízott mérnök. A város több pontján, párhuzamosan folyik a munkálat, így a közlekedők lépten-nyomon vezetékárokkal szembesülnek, vagy a már betemetett, de helyre még nem állított burkolatokon kell közlekedniük. Mindegyik projekt tartalmazza a helyreállítást, erre mindenképpen sor kerül, a munkálat azonban meg-megakadhat, például előre nem látható gondok miatt. A város több pontján ütköztek futóhomokba, amikor a csöveket fektették, ilyen helyeken más műszaki megoldást kellett találni, a területhez leginkább illőt. Amíg a megfelelő dokumentáció és kivitelezés elkészül, addig a munkálatokat fel kell függeszteni…

Örvendetes azonban, hogy a fővezeték és a telekhatárok közötti szakaszt is kiépítik, így a lakosságra csak az udvaron belüli kanalizálási költség hárul. A projektek pár hónap múlva lezárulnak, s addigra a település minden utcájában megoldódik a víz- és a csatornarendszer kiépítése.

A csatornarendszer építése mellett az esővíz-elvezető rendszerre is figyelnek Nagyszalontán. Az árokrendszer zavartalan működése szintén elengedhetetlen a település belvízgondjainak rendezése érdekében. Ennek orvoslására uniós projekteket pályázott és nyert a város.

Készült a Nagyszalontai Polgármesteri Hivatal megbízásából

2020.08.03
Galéria
A homokos talaj megakaszthatja a munkát
Kulcsszavak: