Romokból kisrégiós kulturális központ

A Bihar megye turisztikai kínálatában napjainkban Ottományi Kiállítóházként ismert épület regényes története a XVII. század vége felé kezdődik, amikor Komáromy György az akkor frissen vásárolt ottományi telkén egy több mint ötven méter hosszú, tíz méter széles, teknőboltozatú téglaépület építésébe kezdett.

A Komáromy család és ennek leszármazottai a XIX. század derekáig mondták otthonuknak az ottományi kúriát, akiktől a gazdag debreceni kereskedő, Várady Szabó Lajos vásárolta meg – a család többi helyi ingatlanvagyonával együtt. A Váradyak rövid időn belül a Jasztrabszky családnak adták el az ingatlant, mely aztán Lovass István katonatiszt birtokába került. Lovass egy családi tragédiát követően, 1938-ban a román államnak adta el kúriáját, majd az anyaországba költözött.

A második világégést követő időszakban az épületben a helyi téesz működött, a rendszerváltás után az udvarház az Érmellék többi nemesi kúriájának sorsán volt kénytelen osztozni: megindult az enyészet lejtőjén. A biztos pusztulástól egy határon átnyúló projekt mentette meg, ennek részeként az épületben egy táj- és környezetvédelmi központot alakítottak ki. A 2007–2013-as támogatási ciklusban nemcsak a kúriának, de a hozzá tartozó cselédszállásnak is új funkciót, ezzel együtt új esélyt adtak.

A helyi önkormányzat a község kulturális központjává is alakította az épületegyüttest, folytatva a felújítási munkálatokat. Részben saját, részben pályázati forrásokból helyreállították az udvarházat egykor vízzel ellátó vizes pincét, létrehozták a helyi tűzoltómúzeumot, borászati központ kialakításába kezdtek.

A projektek gyakorlatba ültetése során voltak olyan feltételek, amelyeket teljesíteni kellett. Ilyenek voltak a Tájvízházas kollégák által a környékbeli iskolások számára szervezett kézműves foglakozások. Másrészt Gyulán mutatták be a Képek és értékek című vándorkiállításukat. Az előírt programokon kívül is voltak színvonalas rendezvények, mint a 2017-ben a SoNoRo, amely máig az egyik legkedvesebb emlék. Egy zenészekből álló nemzetközi trió klasszikus zenét játszott az épületben. Egy másik rangos eseményt 2016-ban látott vendégül az épület. Az Archívumok használatának változó kontextusai címet viselte, tudományos előadásokból állt, és mint ahogy a címe is sejteti, az adatok feldolgozásának változóit taglalta.

Az épület funkcionális működéséhez szükség volt kiállítási anyagra is, amit dr. Kéri Gáspár biztosít magángyűjteményéből. Igyekeznek bemutatni egy már csak nyomokban fellelhető kultúrtájat, saját környezetünket és a tárgyakon át az itt élt embereket, saját múltunkat.

Készült a Szalacsi Polgármesteri Hivatal megbízásából

2020.08.04
Galéria
A Komáromy-kúria
A vizes pincét is helyreállították
Kulcsszavak: