Lélekszámban fogyatkozó egyházakat is támogatnak

Létszámában megfogyva bár, de hitüket megtartva élik mindennapjaikat Bihardiószegen a római katolikus közösség tagjai. Részt vesznek a püspökség, az esperesség által szervezett találkozókon, a fiatalokkal pedig hitéletükhöz kötődő helyszínekre látogatnak.

A kinti hőség után felüdülést jelent beszélgetni a diószegi plébánia 300 éves hűs falai között. Jócskán megújult a paplak, amióta legutóbb Szűcs Attila plébánosnál jártam. A folyosót járólappal terítették, falára pedig fautánzatú borítás került. „Mindig csinálunk valamicskét” – jegyzi meg a dicséretet csendesen elhárítva az atya.

A településen 2004 óta szolgáló lelkipásztor fennhatósága alá tartoznak a nagykágyai, a csokalyi, a nagyjankai és a biharfélegyházi filiák is. A diószegi templomon kívül Nagykágyán van még egy miséző helyük, a Pongráczok építette kápolnában. Ott vasárnaponként tartanak misét, míg a többi leányegyházban családlátogatást, lelki gondozást végez a plébános. Az anyaegyház létszáma 150-nél néhánnyal több, a filiákkal együtt 250-en vannak.

A közösség elöregedőben van, Szűcs Attila állítja, az itteni szolgálati ideje alatt eltemette a híveknek több mint a felét. Közel száz évvel ezelőtt létszámuk megközelítőleg a háromszorosa volt a mostaninak. Közösségerősítő szándékkal részt vesznek az egyházmegye által szervezett családerősítő programokon, ministránsoknak és fiataloknak szervezett találkozókon. A fiatalok számára több kirándulást szerveztek országszerte, eljutottak a hitéletükhöz köthető magyarországi és ausztriai helyszínekre is. A helyi katolikusság részt vesz a Bihardiószegen megtartott kulturális és nemzeti öntudatot erősítő eseményeken is függetlenül attól, hogy az önkormányzat vagy más felekezet szervezi.

Templomuk 1936-ban épült, azt megelőzően az uradalmi kastélyban lévő kápolnában miséztek. Templomukat Szűz Mária, a Világ Királynője tiszteletére szentelték fel, búcsúünnepüket minden évben augusztus utolsó előtti vasárnapján tartják.

Az önkormányzattól, amikor segítséget kérték, sohasem szembesültek elutasítással. A többi felekezettel együtt rendszeresen részesülnek anyagi támogatásban. Mados Attila polgármester azonnal intézkedett például, a plébános amikor szóvá tette, hogy a temető tisztán tartásához egy kaszagépre lenne szükségük. Az elmúlt évben a templombelsőt is hasonló módon sikerült kifestetniük. Emellett a plébánia új födémet is kapott.

Készült a Bihardiószegi Polgármesteri Hivatal megbízásából

2020.08.05
Galéria
Kulcsszavak: