Gazdasági, épített és történelmi örökségünk ápolása

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” – mondta gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, aki huszárkapitányként maga is lakója volt 1820–1823 közt annak az épületnek, ami ma Bihardiószeg Polgármesteri Hivatala régi tanácsterméül szolgál. Naplói tanúsága alapján számos későbbi nagyívű terve Bihardiószegen fogalmazódott meg benne.

A XVIII. század végén működött Debreceni Kör (a felvilágosodás korának egyik legaktívabb szellemi csoportosulása) számos tagja (pl. dr. Szentgyörgyi) birtokolt szőlőst Diószegen, így az itteni pajták nemcsak Debrecen szőlőskertjét jelentették, hanem a császári titkosrendőrség fülétől távol eső, szabad szellemi teret is. Ifj. Irinyi Jánost és Józsefet Bihardiószegen keresztelték ortodoxnak, felnőtt korukban tértek át a protestáns hitre. Tudományos aktivitásuk közismert. Gróf Zichy IX. Ferenc és fia, Tivadar emelték a bihardiószegi szőlészetet-borászatot olyan magasságokba a XIX. század folyamán a filoxéravész ellenére is, melynek hírnevéből a mai napig tudunk építkezni. Zichy IX. Ferenc érdeme a monarchia első államilag fenntartott vincellériskolájának a megszervezése Bihardiószegen 1870-ben.
A Zichy-kastély községi tulajdonba került épülete hasonló kihívást jelent az önkormányzatnak, mint a nagyváradi vár felújítása és belakása a megyeközpont vezetésének. A nehezebb utat választva az önkormányzat nem eladta, hanem nekilátott a felújításának 2014-ben. A sokszor nem a helyi hatóságoktól függő megtorpanások ellenére az épület hasznosítása folyamatban van: a felújított szárnyban létrehozott halászati és borászati kiállítás, valamint ökológiai életképek a helybeliek büszkeségét és az idelátogatók elismerését vívták ki. Sikerült ott a helyi könyvtárnak is régóta megérdemelt helyet kialakítani.
A polgármesteri hivatal legutóbbi belső felújítása alkalmával sikerült megőrizni Széchenyi István egykori lakószobájának eredeti építészeti hangulatát a keresztdonga-boltozat és az egykori kandalló helyének megtartásával. A helyi tanács magyar többségének köszönhetően nemzeti színeinkkel díszített koszorúinkat évről évre csak az idő vasfoga teszi tönkre a községháza falára kitett, kétnyelvű Széchenyi-emléktáblán, a Kossuth-szobron és immár az Irinyi testvérek tetszetős és interaktív szoborcsoportján is.
A Kárpát-medence első egész alakos Irinyi-szoborcsoportjának 2019-es felavatásával Diószeg bekapcsolódott az Irinyi-kultusz ápolásába. A szoborcsoport közelében található egykori pékség körüli Görög-kert parkosítási tervében szerepel az ott található egykori görög kereskedőtársaság kis ortodox temploma romjainak (az Irinyi fiúk keresztelési helyének) feltárása és a tájrendezésbe való beemelése.
Zichy tér néven kulturális-közösségi térré lesz alakítva a Zichy-kastély előtti terület a műemlékvédelmi alapelvek tiszteletben tartása és a szemben felhúzott új oktatási épületek modernitása közti összhang jegyében. Felújítják az egykori vincellériskola eredeti főépületét oktatási célra, viszont a leromlott állapotú melléképületek lebontása és helyük oktatási célú újrahasznosítása elkerülhetetlen volt.
Fontos Diószeg szőlészeti-borászati hagyományainak önkormányzati támogatása is. Sokáig csak a Bihardiószegi Zichy Gazdakör által szervezett éves borverseny önkormányzati támogatásában merült ez ki. A Bihardiószegi Pincefesztiválból kinőtt Bakator Bor- és Gasztrofesztivál szervezésével már aktív szerepet vállalt az önkormányzat is e hagyományok felélesztésében. A 2019-es fesztivál meglepetésvendégei közt tudhattunk egy perui kecsua sámánt nagy feltűnést keltő viseletében, illetve inkognitóban Pálinkás Józsefet, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökét. Az erdélyi borok pápájaként szakmai karrierjét Diószegen kezdő néhai id. Csávossy György, dr. Popa Dorin és néh. Dávid György 2013-as díszpolgárrá avatása csak nyitány volt. A régi debreceni–diószegi szőlészeti-borászati kapcsolatokat felélesztve együttműködési megállapodás aláírása és a Bakator Bor- és Gasztrofesztivál közös menedzselése volt a folytatás. Az egészet megkoronázta a debreceni Virágkarnevál virágkocsijainak első érmelléki felvonulása Bihardiószeg végcéllal. A Magyar Korona által felvezetett virágkocsik látványa és érzelmi töltete talán még a huszár hagyományőrzők első (2010-es) diószegi felvonulását is felülmúlta.
Mindez csak ízelítő az elmúlt nyolc év szerteágazó örökségmentő és -ápoló önkormányzati tevékenységéből. Sok-e vagy kevés? Ítélje meg ki-ki maga. A felsoroltakhoz az is kell, hogy a helyi tanács magyar többsége mellett olyan felelős polgármestere legyen a községnek, aki e gazdasági, történelmi és épített örökség értékét felismerje, megbecsülje, és a XXI. század modern körülményei közt fordítsa ezeket a település javára.

Dr. Szabó József

Készült a Bihardiószegi Polgármesteri Hivatal megbízásából

2020.08.05
Galéria
Széchenyi István emléktáblája
Az Irinyi testvérek szobra