Jankafalva, a feltámadt falu

Kis közösség a jankafalvi, templomuk mégis nagyon szép, igényesen kivitelezett. Tudják, érzik az ott élők, hogy református énekük sorai, melyek így hangzanak: „Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy”, rájuk fokozottan érvényesek.

Néhány éve már, hogy a jankafalvi templomban jártam, egy avatóünnepségre voltam hivatalos. Csűry István püspök hirdette az igét, énekhangjával pedig Mészáros János Elek, a 2012-es Csillag születik műsor győztese töltötte meg a teret. Már akkor érezhető volt, hogy mennyire összetartó közösség a jankafalvi, hisz az évszázadok során gyakran a végleges megsemmisülés felé sodródtak.

Gyülekezetük 2005-ig a Bihardiószegi Református Egyházközség leányegyházaként működött. Isten kegyelméből beteljesült reménységük, ma már önálló egyházközségként működnek. Jakó Sándor Zsigmond tiszteletes 2008 óta pásztorolja a 210 lelkes közösséget. Voltak ők többen is, az 1911-es népszámlálási adatok szerint közel 450-en lakták a falut. Az 1690-es években megszűnt létezni Jankafalva, a Várad irányából visszavonuló török seregek nemcsak a települést, de Árpád-kori templomát is megsemmisítették. A XVIII. század második felében újranépesült a pusztává tett terület.

A közigazgatásilag Bihardiószeghez tartozó közösség támogatóra talált Mados Attila polgármester személyében – állítja a lelkipásztor. Három évvel ezelőtt a falu utcáit lekövezték, az idén pedig az aszfaltozás is elkezdődött. A legnagyobb öröm számukra, hogy egy rövidített úton, a Köleses falurészen keresztül juthatnak el immár Bihardiószegre. Nemcsak az átjutás rövidül meg, hanem a közlekedésbiztonság is nőni fog. Nagyon veszélyes ugyanis biciklivel járni a túlzsúfolt főúton, sok ingázó diák szülei is megkönnyebbülnek gyermeküket várva a vasútállomásról hazafelé.

A régi iskolaudvaron lévő játszótér felett eljárt az idő. Meglepetésükre az önkormányzat nyárelőn egy újat épített a régi mellé. Az iskolát az 1900-as évek elején dr. Szabó József kisnemes építtette jobbágygyermekek számára. Óvodaként, napköziként és tanítói lakásként is funkcionált. Ez működött 2008-ig, azóta iskolabusszal Diószegre viszik a gyermekeket. A hajdani iskolaépületet jelenleg közösségi házként hasznosítják.

A vízhálózatot kiépítettek még az előző, szintén RMDSZ színekben megválasztott polgármester idején. Az egyedüli gond az volt, hogy a víz metángázt tartalmazott. Mados Attila vásárolt egy olyan berendezést, amellyel gázmentesítik a vizet.

Az egyházközség részéről mindig bizalommal fordulhatnak az elöjáróhoz. Segítségével sikerült a ravatalozó megépítése, a templom nyílászáróinak kicserélésében is részes volt a helyi önkormányzat. A gyülekezeti ház felújítása van jelenleg soron. Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan 11 ezer lejjel támogatta a polgármesteri hivatal az ottani munkálatokat. Az ingatlan modernizálása időszerű, hisz ifjúsági rendezvények mellett itt működik a nőszövetség, illetve az idősebbekre gondolva diakóniai napok helyszínéül is szolgál.

Készült a Bihardiószegi Polgármesteri Hivatal megbízásából

2020.08.05
Galéria