Aszfaltos út épült Érseléndtől Székelyhídig

Az elmúlt harminc évben számtalanszor megfordultam Érsemjénben, nagyon sok írásomban méltattam mindazt, amit a településen láttam, tapasztaltam, méltattam a helybéliek községfejlesztés téren elért eredményeit. Szinte minden esetben Balazsi József polgármester tájékoztatott, vagy együtt jártuk be a községközpont és a hozzá tartozó települések: Érselénd, Érkenéz, Feketefalu, Barantó utcáit. Ritka volt az olyan semjéni jelenlétem, amikor az elöljáró ne számolt volna be valami újdonságról, változásról, ami a községben történt.

Július utolsó napján újra az érmelléki településen járva arra kértem a a hetedik (!) polgármesteri mandátumát töltő községi elöljárót, beszéljen az elmúlt négy év községfejlesztésben elért eredményeiről. Balazsi József szívélyesen válaszolt kérdéseimre.

– Amit ebben a négy évben el tudtunk érni, a legfontosabb, hogy elkészült az Érseléndet Székelyhíddal összekötő, aszfaltréteggel ellátott országút. Ez sokat jelent a község lakóinak, akik Váradra utaznak gépkocsival, ezt az utat választják, nem kell már Mihályfalva felé menniük, ez az út 10-15 kilométerrel rövidíti le a távolságot a megyeszékhely felé. Ráadásul az út nem forgalmas, nem kell településen átmenni, az útfelület öt és fél méter széles. Ezt tartom a mostani mandátum legfontosabb eredményének. Ide tartozik még az érsemjéni utcák nagy részének a leaszfaltozása. A községközpontban hosszabb utca már csak egy van, ami nincs leaszfaltozva. Ezeket a munkálatokat Semjénben mind önerőből végeztük, jelenleg is zajlik egy utca modernizálása. Elkezdődött a Semjénhez tartozó Barantó felé vezető út teljes felújítása, egyelőre az alap készült el, hamarosan aszfaltréteg kerül rá megyei tanácsi támogatással és saját költségünkből, hosszúsága mintegy három kilométer lesz.

Ugyancsak fontos változás a csatornahálózat kiépítése a község településein, most épül a szennyvíztisztító berendezés. Közben teljesen fel lett újítva az érkenézi iskola, no meg felépült Semjénben a lakodalmas ház, ami minden követelménynek megfelel, csak sajnos lakodalmakat most nem lehet tartani.

Ebben a periódusban sikerült a szoborparkunkat egy újabb műalkotással bővíteni, Kazinczy Lajosnak, Kazinczy Ferenc fiának állítottunk szobrot, akit a 15. aradi vértanúként tartanak számon, akit 1849. október 25-én végeztek ki Aradon. A tavaly nagyszabású megemlékezésen leleplezett szobor Mihály Gábor Kossuth-díjas szobrászművész alkotása.

Készült az Érsemjéni Polgármesteri Hivatal megbízásából

2020.08.07
Galéria
Kulcsszavak: