Új „ruhát” kapott a plébániatemplom

A templomfelújítás tervezése 2017-ben kezdődött el, a nagyobb horderejű általános munkálatokhoz pedig 2018-ban fogtak hozzá. 2019-ben fejeződtek be a munkálatok, s ha netalán valami kimaradt, az idén remélhetőleg meg tudják oldani azt is, hiszen 2020-ban ünnepli a város a fennállása 750. évfordulóját.

Az érmihályfalvi római katolikus egyházközségnek jelenleg körülbelül 3000 tagja van. A plébániatemplom gótikus stílusban épült a 20. század elején. 1904-ben fejeződtek be a munkálatok, mely évben fel is szentelték az istenházát. Ezt megelőzően egy egészen kis helyen végezték a liturgiákat, a szentmiséket, a Tótfaluban lévő kis kápolnában. Valószínűleg szükség volt egy nagyobb hajlékra, emiatt építették az elődök a mostani templomot.

Bogdán István plébános elmondása szerint napjainkban a hívek elég szép számban járnak misékre, mondhatni, általában megtelik a templom. Persze a koronavírus-járvány miatt hosszú heteken át Mihályfalván sem lehetett bemutatni misét, de amióta enyhébbek a korlátozások, fokozatosan térnek vissza a templomba a hívek.

1990-ben újították fel a templomot kívülről, azonban mivel cementtel és kőporral végezték el a munkálatot abban a korban, ezért nagyon könnyen meg tudott telepedni a falon a por, a moha, ami miatt egy idő után teljesen elszürkült a templom külseje. Ugyanakkor a vakolat is helyenként elavult már, ezért nem lehetett tovább halogatni az újboli renoválást. Erre annál is inkább szükség volt, mert a toronyról hullani kezdett a vakolat, s félő volt, hogy veszélybe kerül az emberek egészsége. A felújítás tervezése 2017-ben kezdődött el, a nagyobb horderejű általános munkálatokhoz pedig 2018-ban fogtak hozzá. Az ablakokat is kicserélték, a toronytól lefelé mindenhol fel lett újítva a vakolat, az alsó rétegeket a földtől számítva másfél méter magasságban teljesen lehámozták, és újravakolták speciális Baumit-vakolattal, amit a régi épületek esetében alkalmazni szoktak azért, hogy „lélegezzen” és a salétrom ne tudja újból megtámadni.

Ami a költségeket illeti: ilyenkor elsősorban mindig a híveknek a hozzájárulására szoktak gondolni, de mivel ez a munkálat hozzávetőlegesen több mint 100 ezer euróba került, más forrásokat is fel kellett kutatni. A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség segítségével pályázatokhoz folyamodtak, és támogatást kaptak a bukaresti vallásügyi államtitkárságtól két alkalommal, valamint a magyar kormánytól is, 10 millió forint értékben. Ugyanakkor a püspökségnek köszönhetően máshonnan is érkezett még segítség, aminek nagyon örvendtek, hiszen sokba került a felújítás.

2019-ben fejeződtek be a munkálatok, s ha netalán valami kimaradt, az idén remélhetőleg meg tudják oldani azt is, hiszen 2020-ban ünnepli a város a fennállása 750. évfordulóját. „Ez egy nagy ünnep számunkra is, megemlékezünk róla a templomban is, s talán hozzá tudjuk kapcsolni a felújításhoz”- fogalmazott a tisztelendő. Augusztus 20-án tehát elsősorban hálát adnak a Jóistennek azért, hogy létezik a város, de ugyanakkor imádsággal is fordulnak Őhozzá, hogy segítsen abban, hogy ha eddig szép számmal éltek emberek ebben a városban, ezután is így legyen. „Ragaszkodjunk gyökereinkhez és hagyományainkhoz, Mihályfalvához, egyházközségünkhöz, és törekedjünk továbbra is építeni, szépíteni a városunkat” – jegyezte meg Bogdán István atya.

Készült az Érmihályfalvi Polgármesteri Hivatal megbízásából

        

 

2020.08.19
Galéria