Megtalálta a cselekvés útját

Sokrétű közéleti szerepvállalásai okán nem kell bemutatnunk olvasóinknak PETŐ DALMÁT. Civil szervezetekben, önkéntes mozgalomban, az érdekvédelmi szövetség nagyváradi szervezetében betöltött vezető tisztségei mellett a megyeszékhely tanácsában is dolgozott az elmúlt három évben. Erre az időszakra tekintünk most vissza.

– Az Ovisuli Egyesület elnöke, az Összefogás Nagyváradért civil szervezet alelnöke, az Együtt vagyunk! önkéntes mozgalom koordinátora, az RMDSZ nagyváradi szervezetének kommunikációért és rendezvényekért felelős ügyvezető alelnöke – ez már elég lenne egy tevékeny közéleti pályához, emellett még a nagyváradi önkormányzat döntéshozó testületének is tagja Pető Dalma. Olyannak képzelte a tanácsosi munkát, mint amilyen lett az elmúlt három évben?

– Mindenképpen kihívás volt, hiszen a kétharmados többséggel szembeni érdekérvényesítésben még senkinek sem volt tapasztalata. Meg kellett találni annak az útját, hogyan lehet mégis képviselni a váradiak érdekeit, hiszen nem mondhattam azt három éven keresztül, hogy a többség miatt nem csinálunk semmit. Kihasználtam a tanácsosi jogköröket, és az írásos beadványok útját választottam. Most elmondhatom, hogy jó döntésnek bizonyult, mert ezzel a módszerrel megismerhettem a polgármesteri hivatal ügymenetét, az itteni intézményekkel kapcsolatot alakítottam ki, és hatékonyan tudtam felvetni, rendezni a közösségi problémákat, és eredményeket értem el. Egyúttal megpróbáltam az önkormányzati képviselői tisztséget emberközelibbé tenni.

– Milyen eszközökkel tudta ezt elérni?

– Fontosnak tartottam, hogy félévente beszámoljak a munkámról a nagyváradiaknak, folyamatosan meghallgattam az embereket, és segítettem, ahol erre szükség volt. A szavakat tettekké változtattuk, mert véleményem szerint a váradiak bizalmát csak munkával lehet megalapozni. Éppen ezért fogadóórákat tartottam, ahogy a törvény is megköveteli, de mivel rájöttem, hogy ez a régi, hagyományos módszer nem elég hatékony, ezért elsőként meghirdettem, hogy ha a váradiak hívnak, házhoz megyek. Ezáltal is elősegítettem a személyes találkozást, egymás megismerését, a gondok helyszíni felmérését, a beszélgetések során a megoldást is felvázoltuk. Ha magam nem is tudtam mindig segíteni, olyanokhoz irányíthattam a segítségre szorulót, akiktől előrelépésre számíthatott. Nagyon népszerűnek bizonyult a kezdeményezés, nagyon sokan megkerestek, nyíltan megosztották velem a gondjaikat. Ezt a továbbiakban is folytatni szeretném. Az az elvem, hogy a megválasztott tisztségviselő legyen elérhető. Ez persze nem csak rajtam múlik: csak akkor találja meg a lakost a segítség, ha jelzi, hogy gondja van.

– A korábban említett beadványok milyen problémákra vonatkoztak, és mit sikerült elérni velük?

– A váradiak kisebb-nagyobb csoportjai által megfogalmazott, sokféle témakörbe illeszkedő igényeket, kéréseket továbbítottam a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat alárendeltségében működő közintézményeknek, igazgatóságoknak. Nagy részük kedvező elbírálásban részesült. Kértem például több játszótér és zöldövezet felújítását, rendezését, és meg is történt a Petőfi parkban, a Rhédey-kertben, Rogériuszon két helyen, Püspökiben az egyik játszóteret teljesen felújították, a másikat rendbe tették. Így kerítették körbe József Attila szobrát a Petőfi parkban, és lett előtte járólap, így 2018-ban már rendezett környezetben ünnepelhettük itt a költészet napját. Szülők és pedagógusok kérésére a Püspökiben lévő 15-ös óvoda elé kértem fekvő rendőrt, s bár a nyomógombbal működő jelzőlámpa kihelyezését nem hagyták jóvá, de a zebrát átfestették piros–fehérre a helybeli gyalogosok biztonsága érdekében. Hasonló okokból sikerült elérni, hogy az Ecaterina Teodoroiu utcán óránkénti 50 kilométeres sebességkorlátozás legyen érvényben, és az ottani zebrát is átfestették. Kértük és el is értük a váradi magyar utcanévtáblák vissza- vagy kihelyezését, illetve a táblákon szereplő magyar nevek helyes (ékezetes) feltüntetését; ehhez előtte végigjártuk a szóban forgó utcákat, hogy dokumentálhassuk a beadványt. A Szent Erzsébet Szociális Gondozóközpont vezetősége is több ízben megkeresett, többek között a beadványom nyomán elértük, hogy a szomszédos sportpálya reflektorait éjfélkor lekapcsolják. Ugyancsak beadvány eredményeként megszépült a Biharpüspökiben álló világháborús emlékmű és kopjafa környezete: új kerítést tettek, aszfaltoztak, füvesítettek, öntözőberendezést is beszereltek. A RER köztisztasági vállalattól takarítást kértem Püspökiben, különös tekintettel a buszmegállókra, a Közterület-fenntartó Vállalattól kértem, hogy a temetői sírásók kapjanak tisztességes ruházatot, az ottani közvécét tegyék rendbe, fessék ki. Kezdeményeztem, hogy a várbeli szabadtéri színpad nézőterét újítsák fel, s a második beadványom eredményeként a 2019-es nyári színházi fesztivál előadásait már a rendbe tett padsorokból nézhették az érdeklődők. A Szigligeti Színház is kért számos közbenjárást, ezért köszönöm is a bizalmat a vezetőségnek. A helyi rendőrségtől sűrűbb járőrözést is kértem Püspökiben, illetve a negyed még aszfaltozatlan utcáinak újrakövezését, ami meg is történt.

– Mit nem sikerült elérni?

– Szívfájdalmam, hogy eddig minden évben hiába kértem, ültessenek virágot a közterületekre a városszerte tavasszal. Például Makón is sok a szép, híres épület, de a hagymán kívül arról nevezetes, hogy ez Magyarország legvirágosabb városa. A virágos Nagyvárad megteremtését nem fogom feladni. Aztán tavaly elkészült a megyeszékhely védjegye, logója, és bár beadványt is iktattunk, a polgármestert személyesen is kértem, mégsem készült el ennek a magyar nyelvű változata. Ezt is még elvégzendő feladatnak tekintem.

– Emlékezetes, hogy nagyobb váradi közösségi igények előterjesztésére is vállalkozott, immár nem beadványok formájában, hanem a 2018-ban bevezetett participatív költségvetésből elnyerhető, legfeljebb 200 ezer eurós támogatásért folyó versenyben több projekt ötletgazdájaként. Ezekről is ejtsünk néhány szót!

– Először a helyiekkel való egyeztetés után a Várad-Velence központjának számító Templom tér felújítására tett javaslat benyújtását és népszerűsítését vállaltam, és a kezdeményezés el is nyerte a váradiak támogatását és vele a városkasszából a finanszírozást. A velenceik több évtizedes vágya teljesülhet ezzel, ugyanis az eredeti javaslat végül sokkal nagyobb infrastrukturális beruházást vonzott oda: a tér környéki utcák közműhálózatát is felújítja a helyhatóság összesen 700 ezer euró értékben. Idén tavasszal el is kezdték kicserélni az elavult vízvezetékeket és kanáliscsöveket, ha ez kész, az utcákat, járdákat újraburkolják, és rendezik a római katolikus templom körüli teret meg a zöldövezetet. Önkormányzati képviselői munkámban erre vagyok a legbüszkébb. Aztán ugyancsak az én előterjesztésemben, de a helyiek kezdeményezésére, az ott lakók igényeit, kívánságát figyelembe véve foglalták bele a 2019-es büdzsébe egy sport- és szabadidőpark létrehozását Biharpüspökiben. Sok itt a fiatal, gyerekes családok költöznek oda a panelből, és hiányzik egy olyan létesítmény, ahol sportolásra lenne lehetőség. Az itteniek ugyanolyan adófizető polgárai Nagyváradnak, mint a máshol élők, nekik is jár ugyanolyan színvonalas lakókörnyezet, megérdemlik, hogy ne egy másik városrészbe kelljen elmenniük, ha például a szabadban szeretnének sportolni. Itt nincs kosárlabdapálya, focipálya, semmilyen sportolási lehetőség, nincs egy olyan park, ahol a lakosok jól éreznék magukat. Óriási az igény tehát a létesítményre, és el is nyerte a 200 ezer eurós költségvetési támogatást, de még nem történt semmi. Azóta több beadványban kértem tájékoztatást, mert nem engedtük el a váradi magyaroknak fontos projekteket. Egy éve azt válaszolták, hogy a műszaki igazgatóság az ingatlankezelőséggel együtt keresi a megfelelő helyet a létesítménynek. A múlt hónapban beadott, legfrissebb válasz szerint pedig a Nagyvárad zöld város 2030 elnevezésű projekt részeként 3 zöldövezetet azonosítottak parkosításra, ezek egyike lehet a sport- és szabadidős park. Következik majd egy közmeghallgatás, majd a projekt tanácsi elfogadása, utána a telkek jogi helyzetének tisztázása, majd a tervek elkészítése. Ez még hosszú folyamatnak ígérkezik, de nyomon követjük.

– Milyen tanulságokat tud levonni eddigi, nem teljes tanácsosi mandátumából és a következő helyhatósági választásra készülve?

– Abban a meggyőződésemben nyertem megerősítést, hogy sosem szabad feladni. Még a csak az egyik félnek kedvező kétharmados többség ellenére is meg lehet találni annak a módját, hogy segítsünk, hiszen ezért választottak meg minket. Otthon is ebben nőttem fel, ezt láttam a szüleimtől: ha gond van, arra keressünk megoldást. Tizenkét évnyi sikeres sportolói múltam pedig – asztaliteniszeztem – arra tanított, hogy küzdjünk, érjünk el eredményeket csapatban. Ez is arra ösztökélt, hogy önkormányzati képviselőként is eredményes legyek a nagyváradiakért. Megköszönöm az eddigi bizalmat, azt, hogy mindig nyitottak voltak irányomban, és arra kérem a váradiakat, hogy szavazatukkal segítsenek abban, hogy szeptember 27. után is folytassuk közösen ezt az együtt megkezdett utat. Dolgozzunk együtt Nagyvárad sikeréért, mert hiszem azt, hogy csak együtt tudjuk továbbvinni Szent László örökségét.

2020.08.21
Galéria