Párbeszéd jelenlegi és eljövendő elöljárókkal

Eredetileg úgy terveztük, hogy négyesben beszélgetünk a tarcsai községházán a hivatalban lévő polgármesterrel, illetve a nyomdokaiba lépni szándékozóval, valamint a helyettes elöljáróval.

Mivel fontos gyűlésre várják, ahol a lakossági gázbevezetés lesz a téma, ezért Bordás Károly polgármestert külön kérdezzük meg hosszú pályafutásának tapasztalatairól, az elért és meg nem valósult terveiről, az elöljárói székben őt követőnek szánt tanácsairól.

A feketeerdői üveggyár messze földön híres volt termékeiről, 2003-ban történt felszámolásáig Bordás Károly volt az ottani cégmenedzser. Ekkorra már elérte a nyugdíjkorhatárt, így hazaköltözött szülőfalujába, Gálospetribe. Már az első napokban felbosszankodott, amikor a Tarcsáról Petribe vezető sáros-pocsolyás úton elakadt a személygépkocsijával. „Ha én lennék a polgármester, biztosan nem ilyen úton kellene közlekedni” – morfondírozott magában.

A gondolat ott mocorgott benne, így 2004-ben elindult a helyhatósági választáson, sikeresen pályázta meg a polgármesteri széket. Nem volt egyszerű a győzelem, de kihívóival szemben azóta mind a négy választáson neki szavaztak bizalmat. Másrészt viszont az a tény, hogy meg kellett méretkeznie, és így nyerte el a lakosság bizalmát, visszajelzés volt számára, hogy helyes úton jár. Ez még inkább arra ösztökélte, hogy legjobb tudása szerint lássa el a feladatát.

Rendezett adósság

Elsőként mégsem az aszfaltozással kezdte ténykedését, hanem már a szüleitől gyermekkorában megtanultakkal, miszerint a legfontosabb dolog, hogy ne tartozz senkinek. Márpedig jókora űr tátongott az önkormányzat bugyellárisán, ezért ezt rendeznie kellett – sorolja Bordás.

Amint végigjárta a falvakat, akkor látta, hogy mennyi teendője lesz a következő években. A rossz állapotú utak mellett a tanintézetek is lelakottak voltak, vezetékes víz nem volt a községhez tartozó egyik faluban sem. A közvilágítás sem volt megoldott, itt-ott pislákolt egy-egy égő, amikor kiégett, hónapokig kellett várni a cseréjére.

Minden út járható

Négy polgármesteri ciklust követően az eredmények felől kérdezzük a polgármestert, illetve arról, hogy mennyire elégedett, elérte-e mindazt, amit célul tűzött ki. „A vízhálózat teljes egészében ki van építve a község területén, a közvilágítás is megoldott, modern ledes izzók kerültek az oszlopokra. A Tarcsát Gálospetrivel összekötő szinte járhatatlan úton már gondtalanul lehet közlekedni, ahogyan az adonyi bekötőutat is sikerült leaszfaltozni. Ezek külső utak, emellett a belső utcák is hasonló képet mutatnak” – sorolja elégedettséget sugárzó arccal az elöljáró.

Mindegyik óvoda és iskola megkapta a működési engedélyt, kivéve a gálospetri V–VIII. osztályos tanintézetet, aminek további négy tanteremmel és egy sportteremmel való bővítése, valamint a már meglévő épületszárny felújítása egy sikeres pályázatnak köszönhetően éppen most van folyamatban. Éradonyban felújították a kultúrházat, Gálospetriben ugyanazzal a célzattal már elkezdődtek a munkálatok. Mindegyik faluban van temetőkápolna, Tarcsán napokon belül elkészül a mostaninál impozánsabb, felszereltebb temetkezési hely.

Bordás Károly nyugodt lelkiismerettel adja át utódjának a polgármesteri széket. Arról, hogy visszatekintve elégedett-e a munkájával, úgy véli, a kérdés megválaszolását a lakosságra kell bíznunk.

Ott kell lenni az emberek között

Bordás Károly már szedelőzködik is, siet a megbeszélésre, hisz a gázbevezetés fontos megvalósítás lesz. Nem is olyan messze tőlük, Vasadnál húzódik a fővezeték. Kerezsi Attila alpolgármesterrel és Vajna Antal polgármesterjelölttel folytatom a társalgást, utóbbival az ismerkedést is.

Kerezsi tizenkét éve tölti be az alpolgármesteri tisztséget. Munkája sokrétű, de úgy véli, akár még több feladatot is leoszthatott volna neki felettese. A szociális munkásokkal a község köztereit tartották tisztán, a gyakori esőzéseket követően a sáncokat, a hidak alját takarították, facsemetéket ültettek. Nehezebb volt azokat munkára bírni, akik valamilyen bírság ki nem fizetése miatt, bírósági végzés alapján lehetőséget kaptak arra, hogy közhasznú tevékenységre válthassák „tartozásukat”.

Az alpolgármester Adonyban él, ott is született. Nem egyszer előfordul, hogy a munkahelyétől hazáig a negyedórás távot 4-5 óra alatt teszi meg. Nem a személygépkocsija rossz állapota miatt, hanem mert lépten-nyomon leintik a helybéliek, ügyes-bajos dolgaikra várják a megoldást. Kerezsi Attila mindenkivel szóba áll, igyekszik gyógyírt találni a felvetett problémákra. Úgy véli, ennek is köszönhető az, hogy leginkább az adonyiakat sikerül mozgósítani, általában ott mennek el a legtöbben szavazni. Ez nem azt jelenti, hogy a többi település ügyeivel ne foglalkozna, csak éppenséggel az adonyiak számára mindennap elérhető, ők mindmáig Attilának szólítják. Ennek viszont nagyon örül, szerinte ez azt jelenti, hogy a helybéliek bizalommal vannak iránta, maguk közzé tartozónak érzik. Másrészt viszont az is kikövetkeztethető mindebből, hogy egy vezetőnek mindig ott kell nyüzsögnie a lakosság között.

Bordás Károly polgármesterrel a kezdetektől mindvégig jó volt a viszonya, emberként és vezetőként tiszteletet és köszönetet érdemel – sommáza véleményét az alpolgármester, amit Vajna Antal polgármesterjelölt csak megerősít, átvéve a szót Kerezsitől.

Magáról szólva tőmondatokban vázolja eddigi pályafutását. 1975-ben született Éradonyban. Itt le is áll egy gondolat erejéig a bemutatkozással. „Azért bízom abban, hogy megnyerem a választást, mert jól ismernek az emberek, Éradonyban születtem, jelenleg Gálospetriben élek, és Tarcsához köt hosszú évek óta a munkám. Az életem, az eddigi tevékenységem nyitott könyv az emberek előtt, hiszem, hogy ebből csak őszinteséget, a közösségért való tenni akarást olvassák ki a szavazópolgárok” – sorolja Vajna.

Nagyváradon érettségizett, majd egy tanfolyam elvégzését követően alkalmazták a helyi adminisztrációba, ahol előbb adószedőként, majd pénztárosként dolgozik immár huszonnégy éve. Munkájából adódóan nemhogy ismer mindenkit a községből, de szinte száz százalékosan azt is megtudja mondani, hogy ki melyik házszám alatt lakik.

A lakosság többsége magyar nemzetiségű, a románság közel 30 százalékot tesz ki. Viszont gondot okoz, hogy itt is megjelentek a magyarságot megosztók, elkezdve az emberek hergelését a magyar jelölt ellen. Jelenleg nyolc RMDSZ-es, egy-egy EMNP-s, liberális és szociáldemokrata önkormányzati képviselő alkotja a községi tanácsot.

Közösségi ház, piac, gáz

Vajna közben Kerezsi vállára teszi a kezét, úgy folytatja: „Ha eddig a rá leosztott feladatokat kevesellte az alpolgármester, akkor megválasztásom után ezen változtatni fogunk. Olyannyira számítok a tapasztalatára, hogy közös irodában szeretnék vele dolgozni, mindig legyen kéznél tanácsaival, érveivel, mert bár hosszú ideig kasszásként dolgoztam, az teljesen más ismereteket követelő foglalkozás, mint a polgármesterség.”

Tervei, programja felől is érdeklődünk, és már sorolja is: „Úgy vélem, a lakossággal való jobb kommunikáció kiépítése elengedhetetlen, ne mi döntsük el az irodából, hogy mi az, ami nekik fontos, mit szeretnének”. Továbbá úgy látja, a fiatalokkal eddig keveset foglalkoztak községi szinten. Adonyban igen, ott Kerezsi Attila közöttük járt-kelt, nem véletlen, hogy ott maradt meg a legtöbb fiatal. „Vissza kell állítani a falunapi ünnepségeket, rendezvényeket, szórakozási lehetőséget kell adni számukra. A kultúrházak állapota elfogadható, de Tarcsán egy új közösségi házat kell építeni, mert a jelenlegi amellett, hogy szűkös, a főút mellett van, ahol kevés a parkolási lehetőség. Apropó, út mellett, erről jut eszembe, hogy sürgető feladatunk lesz egy piac létesítése. Aki átutazik a községközponton, láthatja, hogy a gazdák a főút mentén árulják portékáikat.”

A polgármesteri hivatal gondozott ingatlan, de túl szűk – folytatja a teendők felsorolását a jelölt. „Bővítésre van szükség, és helyet kapna egy házasságkötő terem, illetve a gyűlések megtartásához egy nagyobb helyiség. A már elkészült utak további karbantartást igényelnek, többek között a közlekedési jelzéseket is fel kell festeni. Gálospetriben ott van kihasználatlanul egy 22 hektáron fekvő halastavunk. Ezt mindenképpen hasznosítani kell, alapvető dolgokat, mint például a villanyáram kivezetését megoldjuk, de keresünk egy olyan befektetőt, aki bérlőként további fejlesztéseket eszközölne. A gáz bevezetésének tervét tovább fogom vinni egészen a megvalósításig. Adony alatt értékes termálvízkészlet található, évekkel ezelőtt strand is működött a faluban, amit meggondolatlanul, már a rendszerváltás után kiengedtünk a kezünkből. Keressük a módját, hogy ismét stranddal rendelkező faluvá tegyük. Egyedül Adonyban akadozik az orvosi ellátás, a gálospetri és a tarcsai háziorvos jár ki a betegekhez heti egy-egy alkalommal. Mivel tapasztaltuk, hogy Gálospetriben sikeresen működik az iskola utáni foglalkozás (after school), ezt szeretnénk bevezetni a másik két faluban is. Meg aztán időközben várom a lakosság ötleteit is, mindent meghallgatok, ami érték, ami hasznunkra van”.

Készült az Értarcsai Polgármesteri Hivatal megbízásából

2020.08.25
Galéria
Kerezsi Attila alpolgármester és Vajna Antal
A tarcsai községháza
Bordás Károly polgármester