Erősödtek egymás hite által

KOVÁCS GYULA református lelkipásztor 2009. december 1-től, több mint egy évtizede parókus lelkipásztora a Berettyó-menti kisváros, Margitta reformátusainak.

– Ha visszanézünk az eltelt évekre, mit lehet felemlíteni az egyház lelki és anyagi életének alakulásáról?

– Hálaadással gondolok minden olyan közösségi alkalomra – istentiszteletek, egyházi és nemzeti ünnepek, szeretetvendégségek, találkozók, szavalóversenyek, kirándulások, testvérgyülekezeti látogatások, reformáció emlékmű, illetve Ákom Lajos emléktáblájának avatása –, amelyek lehetőséget jelentettek az egymás hite, szolgálata és szeretete általi erősödésre. Kissé lehangoló azonban a jelenlegi helyzet, különösképpen a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság miatt. Nem tudjuk tervezni dolgainkat, illetve nem biztos, hogy megvalósul az eltervezett gondolat. Anyagiakban is igyekeztünk egyházunk javait gyarapítani, a teljesség igénye nélkül említem meg: az istenháza folyamatos külső és belső renoválása, szépítése, festése, a toronyóra, a külső megvilágítás, a templom előtereinek térkövezése, aquapolos technológia. A lelkipásztori hivatal és lelkészlak kívül-belül megújult, a régi parókiát közösségi térré alakítottuk át, felújítottuk. Szintén az elmúlt években épült meg a temetőkert kerítése, és kaptak aszfaltburkolást a sétányai.

– Milyen a református egyház és a város vezetése közötti viszony?

– Itteni szolgálatom alatt mindvégig igyekeztem magam és az egyházunk vezetése által is jó kapcsolatot ápolni a városi elöljárókkal. Ezt a kapcsolatot három síkon kívánom bemutatni. Adminisztratív téren: ha az egyház ügyes-bajos dolgaira megoldást kerestünk a polgármesteri hivatalban, lehetőség szerint meghallgatásra és megoldásra találtunk. Pocsaly Zoltán polgármester egyházunk híveként az istentiszteletek hű látogatója és állandó résztvevője a többi felekezettel, a helyi RMDSZ-szel, a Horváth János Elméleti Líceummal és civil szervezetekkel partnerségben szervezett ünnepségeknek, megemlékezéseknek. Harmadrészt: anyagi megvalósításainkban mindenkor a lehetőség adta támogatásaikkal is igyekeztek segítséget nyújtani. Zárszóként, jelen helyzetünk kontextusában Ézsaiás 40, 31. versét kívánom megosztani minden kedves testvéremmel: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul”. Isten áldja meg Margitta népét!

Készült a Margittai Polgármesteri Hivatal megbízásából

2020.08.26
Galéria
Margitta református temploma
Ady-ünnepség a templomkertben