Még kérhető az adókedvezmény Váradon

Szeptember 15-ig kérhetik az épületadó kedvezményes átszámítását a nagyváradi önkormányzattól mindazok, akiknek teljesen vagy részben szüneteltetniük kellett gazdasági tevékenységüket a járványhelyzet miatt.

Amint arról honlapunkon már beszámoltunk, az épületadó-kedvezmény jóváhagyásáról a június 10-i rendkívüli ülésén döntött a nagyváradi önkormányzat képviselő-testülete. A tanácsi határozat szerint a 2020. évi, 20 százalékos épületadó-kedvezményre azok a jogi és magánszemélyek jogosultak, amelyeknek/akiknek gazdasági célra használt épületük van, és az ott általuk vagy bérleti, használati stb. szerződés alapján más jogi vagy magánszemély által kifejtett gazdasági tevékenységet a szükségállapot bevezetésekor teljesen vagy részben fel kellett függeszteni. A tevékenység teljes vagy részleges felfüggesztését a gazdasági minisztérium által kiadott igazolással kell bizonyítani.

A havonta befizetendő épületadó alól azon állami vagy önkormányzati tulajdonú épületek lakói, kezelői stb. mentesülnek, akiknek/amelyeknek a szükségállapot bevezetése miatt teljesen fel kellett függeszteniük gazdasági tevékenységüket.

Mindkétféle adókedvezményt igényelni kell, a kérvényt szeptember 15-ig lehet benyújtani a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal iktatójában (az ügyfészolgálat 3-as és 4-es ablaka), vagy elektronikus levében is elküldhető a primarie@oradea.ro e-mail-címre.

A kérvényhez saját felelősségre tett nyilatkozatot is mellékelni kell. Ebben azoknak, akik saját tulajdonú épületben folytatták a részben vagy teljesen felfüggesztett gazdasági tevékenységet, fel kell tüntetniük az épület címét, illetve ha az épületnek csak egy részében volt részben vagy teljesen megszakítva a tevékenység, az adott épületrész adóköteles értékét kell feltüntetniük. A részleges felfüggesztést a gazdasági minisztérium igazolásának másolatával kell bizonyítani.

Azoknak, akik bérbe, használatba stb. adták épületüket, esetenként az alábbiakat kell a saját felelősségre tett nyilatkozatba foglalniuk: a) a szükségállapot idejére lemondtak a nekik járó bérleti díj, osztalék stb. legkevesebb feléről; b) az épületnek legkevesebb a felét nem használta annak bérlője, mivel teljesen vagy részlegesen fel kellett függesztenie tevékenységét. A b) ponthoz az épület tulajdonosának ellenőriznie kell, hogy a bérlő tevékenysége részlegesen vagy teljesen fel volt függesztve május 14-én. Ha mindkét eset fennállt, a tulajdonos nyilatkozatához a bérlő saját felelősségre tett nyilatkozatát/minisztériumi igazolását is mellékelni kell.

Mindazok, akik június 30-ig részben vagy teljesen befizették a 2020-as épületadót, visszaigényelhetik a kedvezmény összegét, vagy kérhetik, hogy azt írják le más, általuk befizetendő adóból, illetékből. Azoknak, akik a teljes évi épületadójukat a határozat elfogadása után fizették be a június 30-i határidőig, és jogosultak a 20 százalékos kedvezményre, a 4 vagy 8 százalékos kedvezményt már a csökkentett épületadóra számolták ki.

2020.09.02
Galéria
Kulcsszavak: