Kicsi, de lelkes a kisnyégerfalvi gyülekezet

Bár nem nagy lélekszámú, de templomos a kisnyégerfalvi református gyülekezet, programokat szerveznek, kapcsolatokat építenek, szoborállításra készülnek. FILEP ATTILA lelkipásztor 16 éve szolgál a gyülekezetben.

Misztótfaluból érkezett Kisnyégerfalvára 16 évvel ezelőtt Filep Attila parókus lelkész. Nem volt idegen a környék, mert a felesége várasfenesi születésű, ilyen szempontból hazaérkeztek akkor, idézte fel nyégerfalvi szolgálata kezdetét a lelkipásztor. „Egy kicsiny közösség fogadott bennünket, amely 213 lelket számlál, és a jövetelünk előtt három évvel vált anyaegyházközséggé, addig leányegyházközsége volt hosszabb ideig Belényesnek, de hosszú ideig beszolgált a köröstárkányi lelkipásztor is. Anyaegyházközséggé válva felvettük a kapcsolatot a szórványokkal, több helyre is kijárunk, Vaskohsziklás és Diófás a nyégerfalvi gyülekezet szórványai, de az elmegyógyintézetben és a petrilényi gyógyintézetben is szolgálunk” – vázolja feladatait Filep Attila.

A 213 lelkes közösség, mivel látta, hogy nagycsaládos lelkipásztor érkezik, vele együtt hozzáfogott a parókia bővítéséhez. Négy év alatt sikerült ezt elvégezni, oroszlánrészét a gyülekezet adományaiból, de a megyei tanács segítségével is.

Óvodát és iskolát is visszakaptak

A kisnyégerfalvi templomot 1864-ben kezdték el építeni, a krónikák alapján 40 év alatt sikerült teljes egészében befejezni, a negyvenedik esztendőben került fel a zsalugáter a toronyba.

„Közösségünk az utóbbi 16 évben visszakapta az iskola és óvoda épületét, sikerül a templomot is megjavítanunk, világháborús emlékművet állítottunk 2011-ben. Ez azért lényeges, mert 1919-ben, éppúgy, mint Köröstárkányban, nálunk is volt 19 áldozat. Hála Istennek, sikerült minden épületünket, templomot, iskolát, óvodát, parókiát felújítani vagy éppenséggel bővíteni, újjáépíteni” – sommázta a lelkipásztor.

Jelenleg működik az iskola is, az óvoda is, utóbbinak mindig vegyes tagozta volt. Volt időszak, amikor volt magyar óvónő is, jelenleg román van, viszont van magyar elemi tagozatuk. Munkahelyük függvényében is íratják be a gyermekeket a szülők a köröstárkányi vagy belényesi iskolába, a lelkipásztorék például a lányukat kellett Tárkányba előkészítő osztályba írassák, mert hiába van kevés gyermek a kisnyégerfalvi első négy évfolyamon, de a törvény szerint az itteni egy tanító csak négy évfolyamot oktathat.

A gyülekezeti életet is befolyásolta a járvány

A gyülekezeti élet az idén szegényebb lett, mivel mind az évente megtartott ifjúsági tábort, mind a bibliahetet el kellett halasztani – mondta Filep Attila. A gyülekezeti kórus működik, ifjúsági csapatuk van, működik a nőszövetség, s elmondható, megyei szinten talán a legtemplomosabb közösség a nyégerfalvi, talán éppen azért, mert sokáig szórványként volt számon tartva.

Magyarországi testvérgyülekezetük is van, a velük való idei találkozást is el kellett halasztani a járvány miatt. A kapcsolat úgy kezdődött, hogy a kisnyégerfalvi gyülekezetben beindult egy vasárnapi iskola, Magyarországról érkeztek hozzájuk oktatók, pedagógusok, akik hétvégéiket arra áldozták, hogy a helybéli gyerekekkel foglalkozzanak. A debreceni pedagógusokon keresztül pedig a nyégerfalviak megismerkedtek egy ottani gyülekezettel; az egyik pedagógus, Dobos Éva férje presbiter volt. Két évvel ezelőtt alakítottak ki testvérgyülekezeti kapcsolatot a debreceni Mester utcai egyházközséggel.

Bocskai István szobrának avatására készülnek

Már több éve a Belényesi-medencében szeptember első hétvégéjén magyar napokat tartanak. A helyiek a főszervezőkkel megegyeztek, hogy minden közösségben egy olyan magyar személyiségnek állítanak szobrot, aki vagy tett a közösségért, vagy példaadó élete által eszményképe lehet a falu lakosságának. „Kisnyégerfalván úgy döntöttünk, mivel zömében reformátusok laknak nálunk, hogy hozzánk Bocskai István fejedelem kerüljön. Ő a nagyon sokat tett és küzdött vallásszabadságért, ő volt az a fejedelem, aki a legtöbbet tette a bihariakért” – indokolta a választást Filep Attila. Azt is hozzátette: mivel Mihai Viteazul giurgiui ütközetében Bocskaitól kapott hathatós segítséget, úgy hiszi, a román közösségnek sem lesz gondja a szoborral.

A tervek szerint szeptember 20-án avatják fel a Bocskai-szobrot a templomkertben, s a kisnyégerfalviak remélik, az egészségügyi előírások lehetővé teszik ezt.

Készült az RMDSZ megbízásából

2020.09.03
Galéria
Filep Attila Bocskai István leendő szobrának helyét is megmutatta
A világháborús emlékmű a nyégerfalvi civil mártírok nevét is őrzi
Bocskai fejedelem szobra avatásra kész