Megalakult a nagyváradi önkormányzati képviselő-testület

Október 19-én, hétfőn tartották meg a nagyváradi önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését, majd egy azonnali ülésen az alpolgármestereket is megválasztották.

Dumitru Ţiplea prefektus jelenlétében tartották meg az alakuló ülést; ma 23 tanácstag és Florin Birta polgármester tette le az esküt, további négy tanácstag a hónap végére tervezett tanácsülésen teheti meg ezt.

Az ünnepi alakuló ülésen a himnusz és a közös ima, valamint a különféle határozatok elhangzása után sorra járultak eskütételre a tanácstagok. Háromszor hangzott el az eskütétel végén az „Isten engem úgy segéljen”,: az RMDSZ-es tanácstagok közül Kádár Hunor, Pető Dalma és Szabó József tette le ma az esküt, Hunyadi István, valamint egy nemzeti liberális párti és két szociáldemokrata párti mandátumát még nem igazolta a bíróság.

Letette az esküt Florin Birta, Nagyvárad polgármestere, aki beszédében elmondta: minden nagyváradi polgármestere kíván lenni, nemzetiségre, felekezetre és pártállásra való tekintet nélkül, illetve hogy elődjét, Ilie Bolojant követve a város fejlesztéséért és az itt élők életszínvonalának javításáért dolgozik majd csapatával.

Az alakuló ülés után azonnali tanácsülést hívtak össze, melyen megalakították a képviselő-testület szakbizottságait, illetve megválasztották az alpolgármestereket. Három javaslat érkezett: Florin Birta jelöltjei az előzetes bejelentéséhez híven Arina Moş és Marcel Dragoş voltak, Kádár Hunor pedig Szabó Józsefet javasolta. A szavazás eredményeként Arina Moş 23, Marcel Dragoş 19, Szabó József 4 voksot kapott, így a Nemzeti Liberális Párt jelöltjei lettek az alpolgármesterek.

A következő tanácsülés a hónap végén várható, akkor teheti le esküjét mandátumának igazolása után a még hiányzó négy tanácstag.

2020.10.19
Galéria
Arina Moş, Florin Birta és Marcel Dragoş
Szabó József vezeti majd az RMDSZ nagyváradi helyi tanácsi frakcióját
Pető Dalma az alpolgármesterjelöltek megválasztásakor
Kádár Hunor leteszi a tanácsosi esküt
Dumitru Ţiplea prefektus (jobb szélen) is részt vett a bihari megyeszékhely helyi tanácsának alakuló ülésén