Új tanév járvány idején

Országszerte, így Nagyszalontán is, szigorításokkal indult az új tanév a koronavírus-járvány miatt. Hagyományos tanévnyitót nem tarthattak a tanintézetek, mivel kerülniük kell a zsúfoltságot. A hajdúvárosban ezt úgy oldották meg, hogy a tanulókat különböző időpontokban, félórás eltéréssel várták az iskolába. Az elemisták egy szülő kíséretében, a nagyobbak pedig egyedül érkeztek az alma materbe.

Az új tanév oktatási rendjéről, a járvány okozta nehézségekről és az iskolában bevezetett egészségmegőrzési szabályokról Tornai Melinda igazgatót kérdeztük, és felkerestük Mikló István Boldizsárt is, a református egyházközség lelkipásztorát, az iskola vezetőtanácsának tagját, hiszen Nagyszalontán az Arany János Elméleti Líceum három épületében zajlik a magyar oktatás, és a háromból két ingatlan is a református egyház tulajdona.

– Milyen módon indult az oktatás az új tanévben? – érdeklődtünk Tornai Melinda igazgatótól.

– Az állami rendelet szerint a megye és a város aktuális járványügyi besorolását kellett figyelembe venni, ez Nagyszalonta esetében sárga övezet. Ennek értelmében az iskola felkészült egyfajta hibrid oktatásra: a ciklust kezdő és végző osztályokon kívül minden osztálynak csak az egyik fele van jelen az osztályteremben, a másik fele online követi az órákat, és hetente cserélnek. Az online oktatáshoz szükséges műszaki feltételek egy részét már sikerült megteremtenünk, és folyamatosan fejlesztjük az épületeket. Nagy előnyünk, hogy az új iskolában – Románia egyetlen olyan iskolaépületében, amely megújuló energiával működik – sok alapfeltétel már adott. A XI. évfolyam az egyedüli, mely teljes létszámban jelen lehet az órákon, mert a tanterem mérete lehetővé teszi a törvény szerinti távolságtartást. A tanórák most 5 perccel rövidebbek, viszont a tanárnak 5 perccel tovább kell felügyelnie a diákjait, hogy az elcsúsztatott szünetekben a mosdókban elkerüljék a torlódást. A megfelelő rotáció kialakítását és az órarend beosztását nem könnyű követni sem diáknak, sem tanárnak. A kisiskolások két váltásban járnak, az első csoport 8 órától 11.50‑ig, a második 12‑től 14.50‑ig. Számukra a fent említett hibrid oktatás nem javasolt, ezért a tanítónők inkább vállalták, hogy kétszer adják le ugyanazt az anyagot a két váltásnak. A kötelező maszkviselés és távolságtartás talán őket viseli meg a legjobban. A tanítók mindent megtesznek azért, hogy a körülmények ellenére zökkenőmentes legyen az oktatás.

– Milyen esetben változhat az oktatási rend?

– Ha az ezer főre eső fertőzöttek száma egy alá csökken. Azonban ez nem fog óriási változást hozni a jelenlegi helyzethez képest. A teljes alsó tagozatnak váltásban kell maradnia a törvényi előírások miatt. A felső tagozat nagy létszámú osztályaiban nem vehet részt mindenki az órákon, mert a távolságtartással 21 főnél több nem fér be egy tanterembe. Sajnos az 5847/2020. számú törvény alapján életbe léptetett szabályok korlátozzák az iskola lehetőségeit. Azt sugallják, hogy ha a tanintézet nem tud eleget tenni ezeknek az előírásoknak, váltson online oktatásra, és minden veszélyforrástól mentesítve van. A törvény betartását pedig folyamatosan ellenőrzik a megyei hatóságok. Jelenleg a 935 diákból 309 kisdiák jár két váltásban naponta, 354-en teljes osztálylétszámmal mindennap jönnek iskolába, és 273 diákot érint a hibrid rendszer, vagyis a tanulók fele az osztályban, fele otthon tanul. Tehát 799 diák fordul meg egy nap az iskolában, zöld forgatókönyv esetén pedig 875. Azért csak ennyi, mert változás esetén az alsósok programja ugyanaz kell hogy maradjon, és a teljes osztálylétszámban járókhoz csak 225 diák csatlakozhat még, mert a 28-29 fős osztályokban nem tudunk 1 méter távolságot hagyni a padok között. Nekik maradniuk kell a hibrid oktatásban. Ha viszont romlik a helyzet, még többen fognak online oktatásba kényszerülni.

– Milyen egészségmegőrzési szabályok betartása kötelező?

– Az alapvető higiéniai előírások betartása: gyakori kézmosás, szellőztetés, folyamatos fertőtlenítés a kilincstől a lábtörlőig. Ezekre naponta felhívják a pedagógusok a figyelmet. A felfestések jelzik a közlekedési irányt a torlódás elkerülése végett. Az egyszerre szüneten tartózkodók számát a szünetek eltolásával próbáljuk csökkenteni. Tilos a diákoknak egymással helyet cserélni, egymás tárgyait használni, egymást megérinteni, nem hozhatnak be felesleges eszközöket, nem ölelkezhetnek, meg kell tartaniuk az 1 méter távolságot egymástól.

– Hogyan próbál védekezni a tanintézet a koronavírus-fertőzés ellen?

– Az iskolát rendszeresen fertőtlenítik. A teljes iskolaidő alatt kötelező a maszkviselés tanár és diák számára egyaránt. A fertőtlenítőszerek, a speciális takarítóeszközök, maszkok beszerzése a gyerekek számára nagy költségteher az iskolának. Mindezek mellett mindenki munkaideje meghosszabbodott, mert minden nehezítést elvállalnak a pedagógusok, csak diákot lássanak, és a hagyományos visszajelzések szerint győződhessenek meg arról, hogy tanítványaik haladnak. A polgármesteri hivatal egyszer használatos maszkokkal segít, a megyei tanács két textilmaszkot juttatott mindenkinek, az iskola pedig a diákalapból szeretne textilből készült maszkokat rendelni.

– Melyek a szülőket érintő legfontosabb tudnivalók? – kérdeztük Mikló István Boldizsárt.

– A szülő számára is a legnagyobb kihívás most a türelem. Az állami rendeletekkel kapcsolatban nem tehetünk sokat, még akkor sem, ha nem értünk egyet velük, és ha azt szeretnénk, hogy a gyerekeink iskolába járjanak. Lehetőségeink szerint segítenünk kell az iskola vezetőségét és oktatóit, mivel velük szemben is emberfeletti követelményeket támasztanak. Sok szülőnek nagy gond, hogy a kisiskolások két váltásban járnak, hiszen 12-kor nem tud a gyermekért menni, illetve nem tudja iskolába vinni. A gyerekek egészségi állapotának ellenőrzése fontos otthoni feladat: ha láz vagy más tünet jelentkezik a gyereknél vagy a szülőnél, akkor felelősen kell cselekedni: értesíteni kell a tanintézetet, és addig nem szabad iskolába engedni a gyermeket, amíg az érintett meg nem gyógyul vagy nem tisztázódik megnyugtatóan, mi okozta a tünetet. Az is a szülők felelősségérzetén múlik, hogy segítőkészen és ne pánikba esve vagy félelemben élve gondoskodjanak a csemetékről. Ha az iskolában lesz rosszul valaki, azonnal elkülönítik a többiektől, és az asszisztensnő feladata megállapítani a további teendőket. Amikor az asszisztensnőt értesíti az iskola, egyúttal a szülőt is köteles értesíteni. Az asszisztensnő hatásköre megállapítani, hogyan tovább, hová kell fordulnia a szülőnek.

 

2020.12.02
Galéria
Kis csoportokban, egy-egy szülő kíséretében gyülekeztek az iskola udvarán az előkészítő osztályosok
Idén az ismerkedés a tanító nénivel sem volt az igazi, hiszen figyelni kellett a távolságtartásra
A felsős évfolyamok tagjai az iskola épülete előtt gyülekeztek
Az iskola udvara az idei évnyitón szokatlanul üres és csendes volt