A normalitás útján a megyei tanács

Előrelépés a révi menedékház és a duális képzés ügyében

Bírósági ítélet kellett hozzá, de végül a június 14-i tanácsülésen az ellenzéki liberális frakció többsége is hozzájárult az új szociáldemokrata megyei tanácsos mandátumigazolásához. Az így teljes létszámúvá vált testület fontos projektekről határozott.

Túlhordták a problémát, de végre, tíz hónap elteltével elfoglalhatta helyét a Bihar megyei önkormányzati döntéshozók között a Szociáldemokrata Párt (SZDP) új tanácsosa, Adrian Szatmari. A pártból korábban kizárt Ana Maria Tiron helyét foglalhatta el mint a választási listán következő jelölt, ám tegnapi beiktatására csak azután kerülhetett sor, miután erre a táblabíróság jogerős és megfellebbezhetetlen ítéletben kötelezte a tanácsot. Az ítélet június 8-án született, és a mandátumigazolás megtörtén a csütörtöki rendes tanácsülésen.

A beiktatást hol igazolatlan, testületi távolmaradással, hol ellenszavazattal, hol már a napirend elutasításával mindeddig megakadályozó nemzeti liberális párti frakció tagjainak mostanra semmilyen kibúvójuk sem maradt. Ennek ellenére a mandátumigazolás előtt Dacian Foncea – aki maga is nemsokára megválik tanácsosi tisztétől, mivel a városi kórház vezetője lett, s a két tisztség összeférhetetlen – nem átallotta azt hangoztatni, hogy lám, a bíróság nem marasztalta el őket, és nem az esetleges büntető eljárásoktól való félelmükben szavaznak majd igennel, hanem azért, mert tiszteletben tartják a bírósági ítéletet. Azt is megjegyezte, hogy nem akar „szerepelni”, de, hogy bizonyítsa, őt nem ijesztették meg a büntetőperek kilátásba helyezésére, nemmel voksolt Szatmari mandátumigazolásánál. Persze ezzel nem kockáztatott semmit, hiszen a többség igent mondott rá, így a bírói döntésnek érvényt szerzett a grémium.

Ionel Avrigeanu frakcióvezető szintén visszautasította a büntetőperrel való fenyegetést, sőt mosolyogva azt tanácsolta Pásztor Sándor megyei tanácselnöknek, hogy mostanában ne legyen beteg, mert ha a városi kórházba kerül, Foncea doktor biztosan gondosan kezeli majd. Azt is bizonygatta, hogy ők „felelős” tanácsosokként mondanak igent az új tanácsos beiktatására. Ennek a felelősségnek azonban az eltelt tíz hónap alatt nem sok jelét adták…

Adrian Szatmari mandátumát végül 32 igen vokssal, egy nem ellenében és egy tartózkodás mellett végül igazolta a testület, s az új tanácstag letette az esküt. A továbbiakban – az NLP-s ellenzékiek gyakori közbekérdezéseivel, helyenként a tárgyhoz nem kapcsolódó hozzászólásaival tarkítva – a napirenden lévő határozatok többségét elfogadta az immár újra 35 fős testület. A liberálisok egyben következetesek maradtak: két év elteltével is nemet mondtak a megye köz- és magánjavainak leltárára.

Pásztor Sándor az ülés végén sajnálatosnak tartotta, hogy tíz hónapot kellett várni arra, hogy érvényesüljön a demokrácia, hiszen a 2016-ban kifejezett választói akarat szerint az SZDP-t kilenc tanácsosi hely illeti meg, ennek gyakorlati megvalósulását akadályozta mindeddig az NLP. A bírósági ítélet után „a sarokba szorultak”, jogászokkal is konzultáltak, és nem volt más választásuk, mint a mandátumigazolás – nyilatkozta a tanácselnök.

Az ülésen egyebek mellett egyhangúlag elfogadták, hogy Bihar megye részese legyen a Bihor West Professional Társulásnak, ami lehetővé teszi, hogy a nagykágyai, a belényesi és a vaskohsziklási szakoktatási intézményekben ősszel beinduljon a duális képzés. A német mintájú, szakmai gyakorlatot is adó tanintézetekben magyar osztályok is lesznek, amint erről a Biharországban már írtunk is korábban.

Ellenszavazat nélkül hagyta jóvá a tanács azt is, hogy megkössék a partneri szerződést a Pronature munkacímet viselő, határon átívelő EU-s projekt megvalósítására Rév és a magyarországi Körösszegapáti önkormányzatával, illetve a Bihar Megyei Védett Területek és Fenntartható Fejlődés Központjával. Amint Pásztor Sándortól megtudtuk, a pályázatot a megyei önkormányzat nyújtotta be, a cél a révi Zichy-barlang melletti, igencsak leromlott állapotban lévő egykori menedékház és környékének rendbe tétele, ott idegenforgalmi tájékoztató központ berendezése és működtetése. Az épületet eredeti állapotába fogják rekonstruálni. A szerződéskötések után rövidesen kiírják a versenytárgyalást a kivitelezésre. A Román–Magyar Határ Menti Együttműködési Program természetvédelmi kiírásában megnyert, mintegy 2,5 millió euró értékű támogatásból fizetendő beruházást 2020-ra kell befejezni.

További egy hónappal meghosszabbította a tanács a Körösvidéki Múzeum bérleti szerződését a Nagyváradi Római Katolikus Püspökséggel. Amint az ülésen felszólaló Aurel Chiriac múzeumigazgató elmondta, ez az utolsó ilyen határozat, hiszen a műtárgyak 80 százalékát már átszállították az új székhelyükre, és a püspöki palotában már csak néhány helyiséget foglalnak el.

Bérleti díjak egy másik határozat vitájában is szóba kerültek, a megyei önkormányzat ugyanis már korábban változtatni akart azon, hogy a tulajdonában levő ingatlanok bérlői túl keveset fizetnek neki, miközben a megye alárendeltségében lévő és bérleményben működő intézmények magas bérleti díjat fizetnek. Korábban az NLP ezt leszavazta, most egyhangúlag átment a megyei ingatlanok bérleti díjának megemeléséről szóló határozat. A következő ülésre a tanácstagok megkapják a részletes pénzügyi kimutatást is.

2018.06.14
Galéria
A liberálisok frakciója újra kisebbségbe került
Szokatlanul sokszor mutatott egyhangú voksolást a szavazatkijelző. Ioan Mang, Pásztor Sándor, Traian Bodea és Carmen Soltănel jegyző a prezídiumban
Letette az esküt Adrian Szatmari
Kiegészült az SZDP–ALDE–RMDSZ alkotta megyei koalíció
Az EU-s pénzből felújítandó révi menedékház látványterve
A szebb napokat megélt, hajdan igen népszerű Zichy-menedékház ma siralmas képet mutat