Adomány-harangot szenteltek fel Micskén

Új harangot szenteltek a micskei római katolikus közösségben. Az imára hívó egyházi hangszert a falu szülötte, a jelenleg Biharon élő Lakatos Gyula és testvére, Sándor adományozta az egyházközségnek.

Ünneplőbe öltözött hívek sorjáztak a gyönyörű napsütésben a templomhoz vezető grádicsokon. Az istenháza bejárata előtt már feldíszítve fogadta az érkezőket az adományként kapott új harang április 22-én, vasárnap. Giosanu Leonard helyi plébános köszöntötte Kiss Albert főesperest – aki ezúttal mint a püspök külön megbízottja volt jelen az eseményen, hogy elvégezze a harangszentelési szertartást –, valamint szolgatársait, Kóhr Balázst és Pitó Lajost. A tisztelendő köszönetet mondott az ünnepi alkalmon jelen lévő Lakatos Gyulának a harang adományozásáért. A templom egykori építtetőjének, a Baranyi családnak kései leszármazottja is eljött együtt örülni a micskeiekkel.

Giosanu atya emlékeztetett arra, hogy a háború alatt elvitték a templom harangjait, csupán a legkisebb maradt meg, azzal hívták imádkozásra a híveket vagy jeleztek más eseményeket. Huszonegy évvel ezelőtt egy újabb harang került a toronyba, de mostantól immár hárman, újra hárman vannak.

Kosztandi Mihály, a település polgármestere ezúttal az egyházközség gondnokaként szólt az egybegyűltekhez. Beszédében a közösség szempontjából hangsúlyozta a harangszó fontosságát, amely mindenkor üzenetet hordoz. Hol hálaadásra, hol örömre, de van, hogy gyászra szólít, elhallatszik a mezőkön munkálkodó emberekig – mondta a gondnok. Majd így folytatta: „Ennek a harangnak a hangját hallják meg Brüsszelben is, tudják meg az ottaniak, hogy itt évszázadok óta hívő magyarok élnek, akik továbbra is azok akarnak maradni.”

Az elsőáldozó fiatalok ünnepi műsorral tisztelegtek a harang előtt, az elmondott versek e templomi hangszerről és Szent László királyról szóltak. Ez utóbbiról azért, mert az elvitt haranghoz hasonlóan az újat is Szent László tiszteletére ajánlották.

A harang öntésére Gombos Miklós és fia vállalkozott. A magyarországi Őrbottyánból ékezett mester elmondta, hogy alkotásuk 215 kilogramm súlyú, és a magukkal hozott motoros eszközökkel emelik a magasba, majd húzzák be a toronyba.

A harang 2017-ben, Szent László évében öntetett, a rajta lévő szöveg is erről tanúskodik: „Szent László harang. Micske – 2017”. A másik, magyar címerrel díszített oldalán egyebek mellett ez áll: „Isten dicsőségére, Szent László évében, szüleinek emlékére öntette, Lakatos Gyula és Sándor”.

A harang felszentelési ceremóniáját követően a sokaság szentmisére a templomba vonult. Eközben avatott kezek segédletével lassan magasba emelkedett az új nagyharang, és akárcsak elődei, az Isten dicsőségét hivatott hirdetni mindenkor.

 

2018.06.24
Galéria
A harangot adományozó Lakatos Gyula is jelen volt az ünnepségen (bal szélen, ülve)
Harang a magasban
Lakatos Gyula összespórolt pénzéből maradandót akart ajándékozni szülőfalujának
Kosztandi Mihály egyházközségi gondnok
Kulcsszavak: