Afrikai sertéspestis – intézkednek, de alig tájékoztatnak

Sokan panaszkodnak az információhiányra az afrikai sertéspestis kapcsán. Tájékoztatni igyekezvén mi is olvasóinkat, az illetékesnek nyilvánított intézményektől érdeklődtünk, de nehezen boldogultunk.

Első cikkünk születéskor (két hete) elküldtük kérdéseinket a Bihar Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak. Választ tőlük nem kaptunk, helyette néhány nap elteltével – ismételt telefonos érdeklődésünkre – a prefektúrához irányítottak bennünket. A prefektúrától azt az információt kaptuk, hogy az állategészségügyiek illetékesek válaszolni, ezért hétfőn mindkét intézménynek ismételtem elküldtük a kérdéseket. Választ a mai prefektúrai közleményük kibocsátása utána kaptunk a kormánybiztosi hivataltól.

Afrikai sertéspestist találtak Apátkeresztúron, Érolasziban, Kskerekiben, Hegyközszentmiklóson, Vedresábrányban, Érkeserűben, Albison, Gálospetriben, Érfancsikán és Érköbölkúton, a fertőzött vaddisznó a köbölkúti 9-es vadászati körzethez tartozik.

Járványgócnak tekintik azokat az eseteket, ahol legalább egy állatban kimutatták az afrikai sertéspestis vírusát. Megyénk sertésállománya megközelíti a 168 ezer állatot, mintegy 83 ezer disznót tart a lakosság, sertéstelepeken további 85 ezer példány él.

Bihar megyében az állategészségügyi intézkedések részeként 1269 disznót öltek le, 174 példányt a járványgócokban, 1095-öt három településen (Vedresábrányban, Érolasziban és Albison – szerző megj.). Az intézkedésről a járványügyi bizottság döntött, és azt a kormánybiztos rendeletére hajtották végre.

Az állattartóknak, a háztáji gazdaságoknak és a sertéstelepeknek egyaránt a betegség megelőzése végett azt ajánlják, hogy ne menjenek be az állatokhoz utcai ruhában és cipőben, az ólak előtt helyezzenek el egy tálban fertőtlenítőszerrel vagy marószódával (sodă caustică) átitatott szalmát, s erre lépjenek, mielőtt bemennek az ólba.

Az állatokat elkerítve tartsák, hogy ne érintkezzenek más disznókkal, vaddisznókkal és más sertéstartókkal sem. Ne vigyék az állatokat pároztatni se más gazdához.

Ne adjanak az állatoknak mezőről vagy erdőkből származó táplálékot, mert az kapcsolatba kerülhetett beteg vaddisznókkal, és ne engedjék ki az állatokat a legelőre. Az állatokat csak biztonságos takarmánnyal etessék, ne adjanak nekik se otthoni, se vendéglőkből származó ételmaradékot. Ha van a családban vadász, vagy vaddisznóhúst kapott valaki, semmiképpen se keverje a házidisznók ételéhez azt a vizet, amivel a vadhúst lemosta.

Ne vegyenek ismeretlenektől malacot, ha azok nincsenek megjelölve, és nincs állatorvostól származó állategészségügyi bizonylatuk.

Azonnal értesítsék az állatorvost vagy a bihari állategészségügyet a 0259/266–141-es telefonszámon, illetve a polgármesteri hivatalt is abban az esetben, ha az állataiknak magas lázuk lesz, illetve elhullanak. Ha elhullott házi vagy vaddisznót látnak, arról is tegyenek bejelentést, hogy megállapíthassák a pusztulás okát.

Az úgynevezett védett és ellenőrzött övezetekben más intézkedéseket is előírhat a járványügyi bizottság.

A gazdák a járvány megelőzése érdekében leölt állataik utáni kártérítést a 2018/484-es kormányhatározat (ez a 2009/1214-est módosítja) alapján kapják. A járvány leküzdését célzó intézkedések után az állatok tulajdonosai az állategészségügyi szakemberek segítségével elkészítenek egy iratcsomót, azt benyújtják az igazgatóságnál, majd a törvényes határidőn belül utalják számukra a pénzt.

A vadászati alapokra az Országos Speciális Vészhelyzeti Bizottság augusztus 1-én kelt 3. számú határozata vonatkozik. Eszerint a fertőzött zónákban be kell fogni a vaddisznókat, az elhullott állatok testét el kell égetni. A nem fertőzött zónákban is csökkenteni kell a vaddisznók számát oly módon, hogy két négyzetkilométeren legfennebb egy vaddisznó éljen. Mind a vadászaton elejtett, mind az elhullott állatokból mintát kell venni, hogy laboratóriumban megvizsgálják, nem voltak-e fertőzöttek. Azokban az övezetekben, ahol csak házisertésekben mutattak ki fertőzést, a vaddisznókat begyűjtik, míg el nem érik az optimális számot.

2018.08.14
Galéria
Ritkítják állítólag a vaddisznókat