Egymás ünnepére figyeltek a városok

Kultúránk csak akkor gazdagodhat és maradhat meg a maga valóságában utódaink számára, ha óvjuk, ápoljuk, fejlesztjük. Jól tudják ezt a margittaiak, ezért idén is gazdag műsorkínálattal rendezték meg a magyar kultúra ünnepét. Az események csúcspontja január 22-én a magyar kultúra napja volt.

Országhatáron átívelő közös ünnepléssel Nagyvárad, Debrecen, Berettyóújfalu és Margitta összehangolta idei magyar kultúra napi programjait, tulajdonképpen együtt ünnepeltek. A városok képviselői meglátogatták egymás rendezvényeit.

Margittán az ünnep „nyitánya” Bánházi Gyöngyi képzőművészeti kiállítása volt Színek és évek címmel, január 12-én nyitották meg a művelődési ház kiállítótermében. A művek pasztell és akvarell technikával készültek, és egy vándorkiállítás résztvevői. Tavaly novemberben két héten át a nagyváradi Tibor Ernő Galériában (TEG) tekinthették meg a képzőművészet rajongói. A januári tárlatnyitón Gavrucza Tibor, a TEG vezetője, illetve a margittai művész kollégák közül Papp Gábor méltatta a festményeket. A városvezetés nevében Pocsaly Zoltán polgármester mondott köszönetet az alkotónak munkásságáért. A kiállítás két héten át volt megtekinthető.

Kultúránk egyik bölcsője az iskola. Ezen állítás igazolásaként a margittai Horváth János Elméleti Líceum is bekapcsolódott az ünnepi programok szervezésébe, kivitelezésébe. Meghívták Zorkóczy Zenóbia előadóművészt, ő az iskola dísztermében, illetve a művelődési házban interaktív előadásokkal lépett színre, január 17–22. között. Óvodásoktól középiskolásokig minden korosztály számára volt műsora. A felnőttek részére pedig a városháza tanácstermében mutatta be zenés Ady-estjét. Valamennyi előadása nagy sikernek örvendett. Jó ötlet volt az iskola részéről az is, hogy diákjai a városi park fáin kis csomagocskákat helyeztek el híres magyaroknak a kultúráról szóló gondolataival.

A magyar kultúra napján igazi programdömping volt a Berettyó-parti városban. Délelőtt a magyar iskola volt a fő helyszín, és a Hétmérföldes csizmával a magyar kultúra napján című mesevetélkedővel indítottak. A versenynek többéves hagyománya van, főszervezője Deák Andrea tanítónő, igazgatóhelyettes. A versenyzőknek hét próbát kellett kiállniuk. Vers- és mesemondással, az ötletes csapatnév és csapatinduló megválasztásával is pontokat szerezhettek. A középiskolások a Családi kör című díszelőadásukkal járultak hozzá az ünnepséghez. Szervezői Kun Tünde, Puskás Miklós és Puskás Enikő pedagógusok voltak. Köszöntőt Nagy Gabriella iskolaigazgató, Pető Csilla, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének oktatásért felelős ügyvezető alelnöke és Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere mondott. Szép és felemelő része volt az ünnepségnek az intézmény aulájában a közös himnuszéneklés. Ugyanitt volt plakátkiállítás, illetve tradicionális magyar ételek szemléje, utóbbiakat nemcsak nézni, de fogyasztani is lehetett.

A délutáni műsoroknak a városháza tanácsterme adott otthont. Szervezőik a Polgármesteri Hivatal, az RMDSZ és a Pro Folk Egyesület voltak. A Berettyóújfalu, mindannyiunk városa című fotókiállítás megnyitója adta a kezdő lendületet, a tárlat anyagát Muraközi István és Kolozsvári István kulturális referens mutatta be. A műsorvezetést Deák Andrea, a Pro Folk Egyesület alapító elnöke vállalta, ő a szervezésből is bőven kivette a részét. Ünnepi beszédet az önkormányzati elöljárók és Árkosi Antal városi RMDSZ-elnök mondott. Erre az alkalomra készített műsorával fellépett a helybeli Gyöngyvetők Népdalkórus és Néptánccsoport meg a micskei Görböc Népdalkör. Népdalcsokrot, széki és felcsíki dalokat, illetve karikás táncot adtak elő. A Mi-Kis Kórusunk is bemutatta ünnepi műsorát.

Ekkorra időzítették a Margittai Magyar Kultúráért díj emlékokleveleinek és -plakettjeinek kiosztását is. Az oklevelet olyan pedagógusok vehetik át, akik „a nevelőmunkában hatalmas szerepet vállalva, a jövő nemzedékének közvetítik anyanyelvünket, kultúránkat”. Idén Bondár Piroska, Fügedy Anikó és Kun Tünde tanárok kapták az elismerést. Emlékplakettet kapott Szőke Ferenc, a város első kulturális civil szervezetének, a Horváth János Társaságnak az alapító elnöke. Lapunk munkatársát a laudációban egyebek mellett „a margittai magyar kulturális élet feltámasztójának és mozgatórugójának” nevezték, méltatták közéleti szerepvállalását (városi tanácsos volt, illetve az RMDSZ-szervezet titkára és alelnöke), „de saját bevallása szerint a kultúra világa közelebb áll hozzá, mint a politikai élet. Ott érzi magát otthon és elemében”. Életmű emlékplakettet kapott Barbu Márta tanítónő több évtizedes pedagógusi munkájáért, melynek során „szellemi, erkölcsi, örökkévaló értékek alapján vigyázta, vigyázza a nemzet sorsát”, s a tehetséggondozás mellett elsődleges célja szerint jó embereket nevelt.

A Horváth János Társaság megyei szinten kapott elismerést. Színjátszó csoportja és vegyes kórusa megkapta a Magyar Kultúráért díjat: oklevelet és réz domborművet. Ez a társaság második elismerése az RMDSZ megyei szervezetétől, mivel a Magyar Kultúráért emlékoklevelet már évekkel ezelőtt megkapta. A kitüntetést a nagyváradi ünnepség gálaestjén adta át Cseke Attila megyei RMDSZ-elnök Szőke Ferencnek és Horváth Sándor HJT-alelnöknek. Ők mindketten a színjátszó csoport és vegyes kar alapító tagjai is. Laudációt Szabó Ödön ügyvezető elnök mondott, egyebek mellett elhangzott, hogy „Margittán a HJT volt az első kulturális civil szervezet, melynek céljai között szerepelt a város kulturális életének, a színjátszásnak a fellendítése és a hagyományőrzés”.

2018.03.08
Galéria
A HJT-nek járó elismerést Nagyváradon adták át
Interaktív előadás
A mesevetélkedő díjazottjai
Kulcsszavak: