Felújítanák a nagyváradi városházát

A nagyközönség előtt is megnyitnák a nagyváradi városháza egyes termeit a felújítás után. A főtér emblematikus épületét saját forrásból, az eredeti állapothoz a lehető leghívebben renoválják, és a dísztermét is átalakítják.

Megszépülhet a Nagyváradi Polgármesteri Hivatalnak helyet adó műemlék épület Szent László (ma Unirii) tér felőli főbejárata, s a tervek szerint annak több termét is megnyitják a turisták előtt. A felújítás áfa nélkül 19,5 millió lejbe kerül, és a helyi költségvetésből fedezik. A váradi önkormányzati képviselő-testület júniusi ülésén hagyta jóvá az erről szóló határozattervezetet. Eszerint 18 hónap alatt kell majd elkészülnie a majdani kivitelezőnek a munkával; az említett összegből 1,8 millió lejt szánnak berendezésekre, 1,4 millió lejt pedig előre nem látható költségekre különítenek el.

A felújítási terveket Ilie Bolojan nagyváradi polgármester mutatta be Pafka Ernő építész, a kivitelezést tervező Pro-Arh Kft. képviselője társaságában. Amint elhangzott, a közbeszerzési eljárás hosszától függően idén ősszel vagy jövő tavasszal kezdik el a tényleges munkát. Helyreállítják a főlépcsőt, több emeleti termet is megnyitnának a látogatók előtt, például a Rimler Károly volt polgármester nevét viselő kistermet és a Traian Moşoiu tábornok nevét viselő dísztermet. A díszterembe visszakerülne az amfiteátrumot formázó bútorzat, helyreállítanák a tűzben megsemmisült tetőszerkezetet, és felújítják mind a külső, mind a belső homlokzatot, a városháza tornyát is beleértve.

A nagyváradi városháza egyébként műemlék, építéséről 1895-ben döntött az akkori városvezetés. Alább Péter I. Zoltán helytörténész lapunkban megjelent írásából idézünk: „(…) Kilenc pályamű érkezett, azonban a 700 000 koronában megszabott építési költségek túllépése miatt egyik sem felelt meg a kiírásnak. A pályaműveket elbíráló bizottság négy tervet megvételre ajánlott a közgyűlésnek, egyenként 2000 koronáért. Ezeket ifj. Rimanóczy Kálmán, Hübner Jenő, Jaumann Benedek és Láng Adolf készítette. […] A városháza építőbizottsága az 1898. június 27-i ülésén azt javasolta, hogy ifj. Rimanóczy Kálmán a megvásárolt tervek egybevetésével »bízassék meg egy új terv készítésével«. Az építész el is készítette a tervet, és díjmentesen a város rendelkezésére bocsátotta azt. Ezután a törvényhatósági bizottság határozata alapján a tanács kiírta az árlejtést a kivitelezésre. Ifj. Rimanóczy Kálmán, Sztarill Ferenc, Guttman József, Incze Lajos és társa meg Laendler Ferenc pályázott. A kivitellel, mint a legelőnyösebb ajánlat tevőjét, a törvényhatósági bizottság ifj. Rimanóczy Kálmánt bízta meg, s vele a szerződést meg is kötötte.” A városháza alapozásához 1902. február 26-án fogtak hozzá, és 1904. január 10-én adták át az épületet.

2018.10.01
Galéria
A II. világháború végén tető nélkül állt a városháza
Régi képeslapok alapján állítják helyre a tetőt
A főhomlokzat és a két utcai homlokzat is megszépül majd
Amfiteátrumszerűen rendezik majd el a díszterem padsorait
Látogatható lesz a díszterem karzata is
A mostaninál nagyobb falfestményt is ígértek. Az eredeti kép – Bihari Sándor alkotása, Luxemburgi Zsigmondot ábrázolta, amint Jagelló Ulászló váradi látogatását fogadja – állítólag megsemmisült