Fejlesztések nyomában Bihardiószegen

Pályázat pályázat hátán, az egyiket még el sem kezdték, a másik épp folyamatban van, miközben egy következő már a finisébe érkezett. Ilyen pulzáló, sikeres munkatempó jellemzi Bihardiószeg önkormányzatát.

Délelőtt tíz órára beszéltük meg a találkozót Mados Attila polgármesterrel. Már többen is várakoznak irodája előterében. Jelenleg is tárgyal. Kiszól, kis türelmet kér. Kisvártatva készségesen fogad, mintha én lennék az egyedüli „gondja” erre a napra. Pedig nem sok szabadideje marad, csak ritkán engedhet meg magának üresjáratot, feszes tempót diktál. Jönnek is az eredmények, amihez egyedül ő nem lenne elegendő, jó csapat áll mögötte. Ezt nemcsak a helybeliek tapasztalják, „fentebbről” is értékelik ténykedését. Néhány héttel ezelőtt az országos Vidékfejlesztési Ügynökség igazgatójától vehette át azt a díjat, amellyel a legtöbb európai uniós pályázatot elnyerő helyi önkormányzat, illetve polgármester munkáját ismerték el. Az ünnepélyes eseményre Szatmárnémetiben került sor. Rajta kívül még egy Bihar megyei település vezetője részesült ebben az elismerésben.

Felteszem a legkevésbé sem költőinek szánt kérdést a második mandátumát töltő elöljárónak: mivel érdemelte ki a kitüntetést? Mindkét kezén lévő ujjait igénybe kell vennie ahhoz, hogy fel győzze sorolni az eltelt időszak megvalósításait meg a folyamatban lévő beruházásokat. A község mintegy 45 kilométert kitevő utcáiból eddig mindössze 5 kilométeren volt aszfaltburkolat. Jó hír, hogy a soron következő, 15 kilométernyi aszfaltozás kivitelezője immár ismert, csupán az építkezési engedély megszerzése van még hátra, és indulhatnak a munkagépek. A beruházás összértéke 9,5 millió lej, ebből 4 millió lej az önrész. A kivitelezési határidő 33 hónap, de Mados Attila abban bízik, hogy jóval előbb befejezik. Szintén útépítéssel kapcsolatos egy másik sikeres pályázatuk: 20 km mezei út felújítása, kövezése. Ez már nagyon indokolt volt, hisz vannak olyan külterületek, amelyeken még nehézgépekkel is körülményes a közlekedés. Ez a 20 kilométeres mezei út megközelítőleg 2500 hektár szántóterületet tesz elérhetőbbé. A horgászoknak is jó hír, hisz a halastó megközelítése könnyebbé válik – sorolja az elöljáró. Mindkét útépítő beruházás szinte azonos költségvetésű.

Új iskola és tűzoltóautó

Szintén fontos megvalósításuk lesz egy új iskolaépület felhúzása, ott a többi között nyolc osztályterem kap majd helyet. Az úgynevezett Sziget falurészen lesz az ingatlan, az első öt évben napköziként (after school) fogják működtetni, de később bentlakást is terveznek társítani hozzá. A délutáni iskolára nagy igény van, hisz nagyon sok roma szülő iskolázatlansága okán nem tudja odahaza segíteni gyermekeit a tanulásban. A polgármester adalékkal is szolgál: a diószegi diákok 38 százaléka roma, 37 százaléka magyar és 25 százaléka román nemzetiségű. Az építkezés 500 ezer euróba kerül.

Az ingatlanoknál maradva szót ejtünk a közösségi életről is, amelynek egyik legfontosabb tere a kultúrház. Mados Attila meggyőződése, hogy az emberi fásultság leküzdhető. A titok pedig egyszerű, olyan rendezvényeket kell szervezni, melyek által fontosnak, megbecsültnek érzik magukat a bihardiószegiek. Ilyen például az idősek világnapjának megünneplése, ezt a Nőszervezet immár harmadszor szervezte meg. A hagyományőrző bálok visszahonosítása, a helyi Szömörce néptánccsoport fellépései, sakkversenyek vagy a román közösség karácsonyi rendezvényei szintén kimozdítják otthonukból a diószegieket. A kultúrházban folyó események, találkozók során az amúgy jó állapotú épület folyamatos csinosításra szorul. Szintén a Vidékfejlesztési Alaphoz fordultak egy pályázattal a létesítmény ismételt felújítására, emellett korszerű technikai eszközöket vásárolnak, a néptánccsoportot pedig fellépőruhákhoz juttatják. A telepi kultúrházat, amely zömében a román lakosságot szolgálja ki, szintén felújítják.

Beszélgetésünk közben bekukkant a titkárnő, bejelenti, hogy megérkezett a bukaresti szerződéskötő. A polgármester elnézést kér, amiért rövid időre megszakítjuk a beszélgetést, de bent marasztal, hogy örökítsem meg egy fotó erejéig a „pennaváltást”. Miután folytatjuk az interjút, a polgármester felvilágosít: újabb pályázatuk nyert zöld utat, egy 5000 literes víztartályú új tűzoltóautó beszerzéséről szóló szerződés aláírásának voltam az előbb szemtanúja. Ez egy határon átnyúló projekt hozadéka, a magyarországi tűzoltószövetség debreceni központjával közösen nyújtották be, a harmadik partner a Romániai Vállalkozásokért Egyesület. A pályázat magában foglalja egy önkéntes katasztrófavédelmi központ létrehozását is. Az Érmelléken több önkéntes tűzoltócsapat is van, s rendszerbe kell fogni őket. Ehhez nyújt segítséget a megépítendő központ, amely 500 ezer euróba kerül. A tűzoltókocsi és hatfős személyzetének teljes felszerelése megközelíti a 300 ezer eurót.

Egészségünkre: víz és sport

Többfunkciós sportközpont létesítésére is nyújtottak be pályázatot. Meg is érkezett a minap a kedvező válasz a LEADER programtól. Ez esetben még hátravan a szerződés megkötése.

A vízellátás és a vízminőség égető, évtizedes gondja a településnek, de ebben is nagy előrelépés történt: eddig már csatlakoztatták az új rendszerre a vízfogyasztók felét, mintegy 800 háztartást. A munkálatok folytatódnak, jövő nyárig be is fejeződnek – bizakodik a település első embere.

A másik nagy gondjuk a szennyvízhálózat kiépítése. A vállalkozó, aki a kivitelezési megbízást megkapta, csődvédelmi eljárás alá került, ezért újra kellett kezdeni a tervezéstől mindent. Mados ezt példaképp is említi mint a legnagyobb hátráltató tényezőt. Gyakorta a pályázatokban a kivitelezők irreálisan alacsony árat jelölnek meg, az önkormányzat pedig köteles a legolcsóbb munkavállalóval szerződést kötni. A baj akkor kezdődik, amikor kiderül, hogy mégsem jól kalkulált a vállalkozó, így a munkálatok is leállnak.

Újabb telefon, más helyszín

A polgármester telefonja gyakorta kicsöng. Kisebb ügyek miatt zargatják, egy-két szóval igyekszik megoldani a hozzá fordulók gondjait. Aztán jön egy fontos hívás, indulás Székelyhídra, ahol a földgáz bevezetéséről fognak értekezni. Indulok én is, majd a találkozó után beszélgetünk – ígéri.

Hol is hagytuk abba? Sorra vesszük az elhangzottakat. A település emblematikus épülete a XVIII. század elején épült Zichy-kastély. Szinte az utolsó pillanatban sikerült megmenteni az enyészettől. Értelemszerűen a tetővel kezdték, valamint a belső tér egyharmada is megújult. Ebben kapott helyet a községi könyvtár és a látványában is felemelő kiállítóterem, mely az Érmellék hajdanvolt állat- és növényvilágát ismerteti, a régi halászati és mezőgazdasági eszközöket mutatja be.

A további kétharmad felújítása is következik. Mivel a Zichyek római katolikusok lévén egy saját kis kápolnát is berendeztek, ezért úgy tervezik, hogy szakrális teret is kialakítanak a kastélyban. Már beszélgettek erről a helyi plébánossal. Nem kimondottan felekezeti jellege lesz, inkább a hithez való kötődést jelenítik meg. A kivitelezési szerződést már aláírták, az építkezési engedélyhez a tűzoltóság jóváhagyása kell még, ami rövid időn belül meglesz. Az elöljáró reményei szerint, ha minden rendben lesz, két év múlva régi pompájában tündökölhet a Zichyek ősi fészke. Arra törekednek, hogy megtartsák az ingatlan múzeum jellegét, kiállítótermeket és egyéb kulturális tereket alakítanak ki. A kastély előtti térséget is szeretnék az épülethez méltón rendezni.

A gazdák termékeit értékesíteni kell

Az ingatlanok, az infrastruktúra, a komfortérzet megteremtése mellett a mindennapi megélhetés előteremtése is fontos a diószegi elöljáróság számára. Ennek jegyében is lépni szándékoznak. A helyi önkormányzat mint vezető partner zöldségtermelőkkel és egy nagyváradi szállodával közösen jelentkezett a Rövid értékesítési lánc létrehozása elnevezésű projektre. Ennek lényege, hogy a helyi primőr zöldségeket a környéken lévő nagyvárosokban tegyék pénzzé. Webshop általi értékesítés bevezetését is tervezi a polgármester. Saját márkanevük is lesz, most van levédés alatt.

Ahogyan más településeken, itt is megfigyelhető az idős emberek elmagányosodása. Ez ellen igyekeznek tenni. Nemrég sikerült felújítaniuk többpólusú pályázat eredményeként a régi pékség épületét, s benne közösségi termet alakítottak ki. Idősgondozás is működik a községközpontban, bevásárlásban, ház körüli munkában segédkeznek. A polgármesteri hivatal közvetlen szomszédságában lévő épületet szintén az idősek és rászorulók számára kívánják hasznosítani. Klubként működő nappali központot hoznak létre benne, szociális konyhát működtetnek, egészségügyi ellátást biztosítanak.

Akárhogyan is próbálom rövidre fogni az elhangzottakat, a sorok egyre gyűlnek. Nem vagyok hozzászokva a bőség ilyetén zavarához, hisz sok esetben arasznyi megvalósításaikról nyilatkoznak megválasztottaink.

2019.02.05
Galéria
Mados Attila, Bihardiószeg polgármestere
A kultúrház tovább szépül, és műszaki eszközökkel is gyarapodni fog
Egyre több háztartáshoz érkezik az új vezetéken az ivóvíz
Aláírták az új tűzoltóautó vásárlásáról szóló szerződést
A Zichy-kastély teljes felújítása nemsokára elkezdődhet
A hajdani pékségben a szociális ellátással foglalkozók rendezkedtek be
Újabb utcákra kerül aszfaltburkolat
A bihardiószegi önkormányzat épülete. Egykor Széchenyi István is megfordult itt
Nappali központot és szociális konyhát létesítenek a községháza melletti ingatlanban
Mados Attila munkáját a Vidékfejlesztési Ügynökség is elismerte