Falugazdászok megyeszerte

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) égisze alatt tavaly decembertől Bihar megyében is beindult a falugondnoki szolgálat. Székelyhídon Antal József mérnök nyújtja a gazdákat segítő szolgáltatást.

Tavaly novemberben az Érmihályfalván megtartott nagyszabású gazda- és vállalkozói találkozón Szabó Ödön parlamenti képviselő bejelentette a falugondnoki szolgálat beindítását. A megyében Érmihályfalván, Margittán, Nagyszalontán, Szalárdon és Székelyhídon érhető el a sokrétű feladatot ellátó falugazdász.

Antal Józseffel, Székelyhíd körzet falugazdászával az ottani városi múzeum aulájában beszélgettünk, mert ügyfélfogadásra alkalmas iroda még nem áll a rendelkezésére. Mint mondta, Béres Csaba, a város polgármestere megígérte, hogy ezt a gondot mihamarabb orvosolni fogja, hisz a falugondnok igen fontos, széles réteget érintő munkát végez mostantól.

Antal elmondta, hogy a falugazdász programot a magyar kormány támogatja, létrejöttében az RMDSZ-nek is fontos szerepe volt. A közelmúltban ő már meghívást kapott egy Budapesten megtartott konferenciára, amelyen a Kárpát-medencében munkálkodó falugazdászok vettek részt. Az eseményen való részvétel jó alkalom volt a rendszer működésének áttekintésére, s egyben a kollégákkal való kapcsolatépítést is szolgálta.

Antal József nagy lendülettel veti bele magát a munkába, hisz végre olyan feladatot kapott, ami közel áll hozzá, ugyanis a gazdálkodás gyermekkora óta végigkíséri mindennapjait. Érolasziban született a most 32 éves fiatalember, a családja mindig is foglalkozott növénytermesztéssel, állattartással. Ő sem adta fel ezt a tevékenységet, a gyümölcstermesztés, az oltványok előállítása, a különböző metszési technikák foglalkoztatják leginkább. Édesapja nyomdokait követve maga is természetközeli hivatást választott: a középiskola elvégzése után erdészmérnöki diplomát szerzett. Később a mesterképzést is elvégezte. Bármennyire is próbálkozott, eddig nem sikerült képesítésének megfelelő munkát találnia, ezért egyből igent mondott, amikor felkérték falugondnoknak.

Feladata egyebek között a térségben élő gazdákkal való kapcsolattartás, információk átadása, tanácsadás a pályázati lehetőségekről és a pályázati kiírások feltételeinek teljesítéséről. Segíteni fog a sikeres pályázatokhoz szükséges dosszié összeállításában is. Továbbá feladata a gazdák észrevételeinek, az általuk megfogalmazott elvárásoknak a továbbítása a megfelelő intézményekhez. Nyilvántartást készít a gazdaságokról, felméri a bennük rejlő lehetőségeket a továbblépés, a fejlesztés szempontjából. A falugondnoki rendszer célja az élő kapcsolat fenntartása a gazdákkal, ennek érdekében havonta találkozókat szerveznek. Emellett egy szakfolyóirat beindítása is folyamatban van.

 

2019.02.25
Galéria