https://biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=2673
Szerző: Máté Zsófia
Település: Micske
Rovat: Hitélet
2020.08.13

Rendezett egyházi tulajdonviszonyok

Harminc évvel a rendszerváltás után végre hivatalosan is magáénak tudhatja ingatlanait a micskei református és római katolikus közösség. Szószólóik egyformán a polgármester érdemének tartják ezt.

Példaértékű harmóniában magasodik egymás mellett Micskén a római katolikus és a református istenháza tornya. A kettő között a két világháborúban hősi halált halt falubeliek márvány emlékműve s a hozzá vezető lépcsősor viszi egy útra az egyébként is összetartó közösség tagjait a megemlékezések, főhajtások alkalmával.

A Vámosláz községhez tartozó települések között a magyarlakta Micskén a református hívek vannak többségben, nagyjából a helybeliek háromnegyedére tehető a számuk. Egyházközségük gondnokától, Bertalan Lajostól érdeklődtünk a mindennapjaikról, terveikről. Az egyik jelentős változás, hogy 22 esztendő után tavaly váltottak lelkészt, a nyugalomba vonuló Gavallér Lajos helyére Barabás Attilát hívta meg a gyülekezet. S hogy méltó legyen a fogadtatás, felújították a parókiát. A gyülekezet önerejéhez a Kosztandi Mihály polgármester vezette helyi önkormányzat is hozzájárult. Teljes belső felújítást végeztek, kicserélték a fűtési rendszert, és augusztustól, mire Barabás tiszteletes novemberben megérkezett, már el is készült a munka 80 százaléka.

Anyagi biztonság

Ennél is nagyobb megkönnyebbülést jelentett az egyházi ingatlanok tulajdonviszonyának rendezése. A Micskei Református Egyházközségnek több mint 100 hektár szántóföldje van, visszaigényelt, adományba kapott és vásárolt területek, a temető, illetve az egyházi épületek és az azokhoz tartozó beltelkek. „Mostanra a tulajdonviszonyok 99 százalékban rendezve vannak – mondja Bertalan Lajos. – Másfél évbe telt, kezdve a kataszteri felmérésekkel, majd a hivatalos telekkönyveztetéssel, de akár 15 évig is tarthatna, s nem sikerült volna, ha nem magyar a polgármesterünk.”

A földeket mind bérbe adták. Amint a gondnok fogalmazta: „A gyülekezet hosszú távú anyagi biztonságát, a jövőjét alapoztuk meg ezzel”.

Ha már szó esett az önkormányzattal való együttműködésről, Bertalan Lajos nem hallgatja el, hogy a polgármesteri hivatalban meghallgatásra talált az a kérésük, hogy létesítsenek parkolót a templomuk közelében. „Egyre többen jönnek kocsival az istentiszteletekre, lejtős az utca, télen a síkos úton üggyel-bajjal forgolódtak az autók, balesetveszélyes volt” – hallgatjuk mi is az indoklást. Mostanra már kész az elegyengetett talajon kialakított, aszfaltos terület, ahová tucatnyi autó is beállhat.

Nem csak erre volt nyitott a polgármester – teszi gyorsan hozzá a gondnok: „Rendezvényeinket is mindig támogatja, nem emlékszem olyanra, amelyen ne lett volna ott. Szívesen és szeretettel jön, sőt katolikus létére a református vegyes kórusnak is tagja, csak szólni kell, s jön a próbákra.”

A 650 fős református közösség önerőből orgonát építtetett, két éve szentelték fel. A község költségvetéséből minden évben kapnak támogatást, hol többet, hol kevesebbet, ám az önkormányzat teljes bevétele sem lenne elegendő a legújabb tervükhöz. A XIII. század második felében épült, B kategóriájú műemlék templomuk fűtési rendszerét akarják kiépíteni. Éppen a műemléki besorolás miatt már a tervezés is speciális szakértelmet igényel, ezért Emődi Tamást kérték fel, s az önkormányzathoz fordultak támogatásért. A terveket a kulturális tárcának is engedélyeznie kell. Becsléseik szerint a teljes munkálat 20.000 euróba kerül, ez mindenképpen meghaladja a helyi lehetőségeket, ezért bukaresti és magyarországi állami segítségre is pályáznak.

Segítség a katolikusoknak

A református lelkipásztornál alig két hónappal hosszabb ideje, tavaly szeptember óta tölti be szolgálati helyét Micskén Mihály Balázs plébános. Ottjártunkkor éppen szülőföldjén, Székelyföldön tartózkodott, ezért a személyes beszélgetés elmaradt, ám telefonon szívesen válaszolt kérdéseinkre. Azzal kezdte, hogy az eltelt szűk egy év alatt már kétszer is anyagi segítséget kaptak a helyi önkormányzattól, amit templomfelújításra, a padok fűtésére fordítottak. Az istenháza mellett a plébániát is tatarozhatták. Híveik száma másfélszázra tehető, ezért csak külső segítséggel foghatnak nagyobb munkálathoz. A templomhoz vivő utca aszfaltozását is megelégedéssel fogadták a micskei katolikusok.

A római katolikus egyházi ingatlanok tulajdonjogi helyzete is rendeződött – emelte ki Mihály Balázs – szintén a polgármester hathatós segítségével, akit szavatartó, megbízható, becsületes embernek írt le a plébános. Megnyugvást jelent a közösségüknek, hogy a szántóföldeket, a kaszálót, a beltelkeket mind telekkönyvezhették.

Készült a Vámoslázi Polgármesteri Hivatal megbízásából