https://biharmegye.ro/index.php?oldal=iras&id=2858
Szerző: Máté Zsófia
Település: Bihar
Rovat: Hitélet
2020.08.29

Gondot viselnek a katolikus hívekre

Többségében magyarlakta vidéken ugyan, ám felekezetileg szórványban élnek a Bihar községbeli római katolikus plébániához tartozó hívek. Létszámuk miatt azonban nem érzik másodrangúnak magukat.

A Bihari Római Katolikus Egyháztanács jegyzőjétől, Csorba Mihálytól érdeklődtem afelől, hogyan boldogul a közösségük a többségében reformátusok lakta községben. A jegyző sietett leszögezni: Bihar önkormányzata egyformán támogatja a községben jelen lévő összes felekezetet, a reformátusok mellett a római katolikust, a baptistát és az ortodoxot is, ugyanígy a községhez tartozó Hegyközkovácsi református gyülekezetét; ott például nemrégiben újították fel a toronysisakot.

Biharon ebben az évben elkészült a római katolikus templom belső felújítása, a múlt heti búcsúünnepüket már a megszépült istenházában ülhették meg. Az elmúlt időszakban a plébániát is sikerült renováltatniuk, és egy régi gazdasági épületet közösségi házzá alakítottak át. A munkálatokat még a korábbi plébánosuk, Szabó Ervin atya kezdte meg, és a mostani, Kiss Albert főesperes-kanonok fejezhette be. Igencsak elkelt a munkákhoz az önkormányzati segítség, az összesen 455 lelket számláló bihari plébániához ugyanis tíz filia tartozik – mondja Csorba Mihály. A környező, túlnyomórészt reformátusok lakta falvakról van szó, olyan település is van közöttük, ahol egyetlen római katolikus hívük él.

Az elsőáldozási oktatást addig folytatták, amíg a járványhelyzet ezt lehetővé tette, a 13 növendék elsőáldozását elhalasztották egy évvel. Bérmálkozás nem lett volna az idén Biharon, sajnos a keresztelő is egyre kevesebb, tette hozzá a jegyző.

Készült Bihar Község Polgármesteri Hivatala megbízásából